Prispevki

Mestni svet Mestne občine Maribor dne je 24.11.2023 s kar 24 glasovi ZA in zgolj 12 glasovi PROTI na predlog Stranke mladih – Zeleni Evrope sprejel spremembo odloka o ustanovitvi Javnega holdinga Maribor d.o.o, ki izrecno določa, da »V imenu ustanoviteljice (edinega družbenika) odloča Mestni svet Mestne občine Maribor.«, saj si je župan to vlogo, ki jo je v preteklosti mestni svet že imel, samovoljno prisvojil.

Ob tem je nujno poudariti, da je župan pred glasovanjem svetnicam in svetnikom priporočil, da naj ne sprejmemo »nezakonitega odloka«, pri čemer je prav on dne 16.1.2020 »po 21. členu Odloka o ustanovitvi Javnega holdinga Maribor d.o.o. v Mestni občini Maribor (MUV 1312019) in 23. in 35. členu Statuta Mestne občine Maribor (Muv, št. 1012011, 8/2014 in 1212019)« predlagal mestnemu svetu v imenovanje člane Nadzornega sveta Javnega holdinga s čimer je potrdil, da je prav mestni svet tisti, ki odloča v imenu ustanoviteljice, saj odlok v 21. členu določa, da so v nadzornem svetu 4 člani predstavniki ustanoviteljice, le teh pa ni imenoval sam, ampak jih je predlagal v imenovanje mestnemu svetu (https://uploads.publishwall.si/pdfs_2/vfokusu/content/2020/01/23/MB_Holding_nadzorni_svet.pdf).

Za podporo predlogu Stranke mladih – Zeleni Evrope se javno zahvaljujem svetniškim skupinam Gibanja Svoboda, SDS, Levice, Liste Kolesarjev in pešcev, LPR MČ in KS in Liste Gasilci Maribora, ki so poleg svetniške skupine Stranke mladih – Zeleni Evrope podprli ta odlok. Izpis glasovanja je dostopen na https://maribor.si/wp-content/uploads/2023/11/10-redna-seja.pdf.

Za konec pozivam župana, da skladno s 4. odstavkom Zakona o lokalni samoupravi ta odlok nemudoma objavi v Medobčinskem uradnem vestniku ter prekine agonijo, saj se želimo mnogi mestni svetniki in mestne svetnice ukvarjati s perečimi izzivi mesta in občine, ne pa z županom, ki bi moral zastopati občino in občinski svet in ne kljubovati demokratično sprejetim odločitvam.

S spoštovanjem,

Igor Jurišič, mestni svetnik Stranke mladih – Zeleni Evrope

V nadaljevanju Vam ob dnevu mobilnosti pošiljam izjavo za javnost v povezavi z namerami ukinjanja brezplačnega javnega potniškega prometa za upokojence, kot sledi:

 

Se slovenskim upokojencem res obeta ukinitev brezplačnega javnega potniškega prometa?

 

Na Stranko Mladih – Zeleni Evrope se je včeraj obrnilo večje število starejših, ki v nas vidijo stranko ki ponotranja medgeneracijsko sodelovanje ter izrazili zaskrbljenost nad napovedanimi ukrepi Ministrstva za okolje, prostor in energijo RS (MOPE). Tako je bilo namreč razumeti g. Vrčka iz Ministrstva za okolje, podnebje in energijo v oddaji Aktualno na VAL 202 včeraj, 21.9.2023.

 

V Stranki mladih – Zeleni Evrope smo presenečeni nad izjavami predstavnika Ministrstva za okolje, podnebje in energijo (MOPE)  g. Matjaža Vrčka, vodje sektorja za javni potniški promet, v včerajšnji oddaji Aktualno na VAL 202 saj je govoril o spremembi politike ministrstva in Vlade RS, kjer je nakazal ukinitev brezplačnega javnega potniškega prometa za upokojence in to na precej poniževalen odnos do upokojencev, saj je med drugim izjavil, da “Upokojenci te karte izkoristijo kolikor jo lahko, se peljejo tudi po 5x na dan samo da se peljejo, in pol pride do gneče” in na osnovi te ugotovitve tudi nakazal ukrepe ministrstva z izjavo “…mogoče pa bi kazalo vendarle nekaj zaračunavati tem potnikom, da bi to ugodnost uporabljali bolj racionalno in bolj odgovorno, ne pa da se vozijo ker nimajo kej drugega za početi.”

 

S takšnim odnosom države so se upokojenci v preteklosti že soočali, ko so s strani državnega sekretarja Štrovsa slišali, “da se nimajo upokojenci ničesar za bati, razen Matilde”.

 

Upokojenci so prav s takšnimi ukrepi postali tudi bolj aktivni, bolj povezani s svojimi družinami v drugih mestih in svojimi vnuki ter lahko s pomočjo brezplačnega javnega potniškega prometa tudi živijo bolj aktivno. Ena izmed glavnih prednosti takšnega ukrepa je tudi, da upokojence sistemsko umaknemo iz vse večjega kaosa na naših cestah in jim v sklopu javnega potniškega prometa zagotovimo varna potovanja. Ob dejstvu da je socialni položaj slovenskih upokojencev večinoma slab, je skrajno zaskrbljujoče, v kolikor ministrstvo dejansko razmišlja o takšnih ukrepih.

 

Ne glede na izrečene besede g. Matjaža Vrčka v Stranki mladih – Zeleni Evrope upamo, da je šlo le za lapsus visokega predstavnika ministrstva in prav zaradi tega smo na Ministrstvo naslovili vprašanje, ali je povedano tudi uradno stališče Ministrstva za okolje, podnebje in energijo Republike Slovenije in Vlade RS.

Igor Jurišič, predsednik Stranke mladih – Zeleni Evrope

Priloga: povezava do oddaje na VAL 202: https://val202.rtvslo.si/podkast/aktualno-202/173251477/174988082

 

V petek 22.9.2023 smo Vam poslali sporočilo za medije, v katerem izražamo skrb v povezavi z ukinitvijo brezplačnega javnega potniškega prometa za upokojence, v spodnjem sporočilu pa povzemamo odgovor Ministrstva, ki ga tudi prilagamo.

 

Spoštovani, 

skladno z vašim prejetim dopisom, v kateri navajate izjavo g, Matjaža Vrčka, vam v nadaljevanju pojasnjujemo:

»G. Matjaž Vrčko, vodja sektorja za javni potniški promet na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, NI IZJAVIL, da “Upokojenci te karte izkoristijo, kolikor jo lahko, se peljejo tudi po 5x na dan, samo da se peljejo, in pol pride do gneče”, pač pa nekdo drug, če smo prav poslušali, eden izmed voznikov avtobusa. G. Vrčko je izjavil, da je bil med rekorderji po številu voženj imetnik brezplačne vozovnice, ki se je mesečno validiral (registriral) 117 krat. 

Možnost, da bi trenutnim imetnikom brezplačnih vozovnic začeli zanje nekaj zaračunavati, je eden od možnih ukrepov, da bi se v prihodnje izognili gnečam, predvsem na avtobusih, ki vozijo na obalo oz. Bled in Bohinj, o katerih je bilo govora v prispevku VALa 202. Seveda poleg drugih, ki v prispevku niso bili omenjeni in ki jih že izvajamo (uvedba dodatnih linij in dodatna vozila) in morebitna uvedba rezervacij na nekaterih linijah. Seveda pa je vsakoletno podaljševanje brezplačnih vozovnic odvisno tudi od proračunskih zmožnosti proračuna RS, saj se za ta namen letno porabi slabih 20 mio EUR.«


S spoštovanjem.

Direktorat za prometno politiko
Sektor za javni potniški promet

 

V Stranki mladih – Zeleni Evrope smo v petek, 22.9.2023 naslovili na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo prošnjo za pojasnitev izjav njihovega predstavnika g. Vrčka v oddaji Aktualno na VAL 202 v četrtek, 21.9.2023.

 

Glede naše zaskrbljenosti v povezavi z možnim ukinjanjem brezplačnega javnega potniškega prometa so odgovorili: »Možnost, da bi trenutnim imetnikom brezplačnih vozovnic začeli zanje nekaj zaračunavati, je eden od možnih ukrepov, da bi se v prihodnje izognili gnečam, predvsem na avtobusih, ki vozijo na obalo oz. Bled in Bohinj, o katerih je bilo govora v prispevku VALa 202. Seveda poleg drugih, ki v prispevku niso bili omenjeni in ki jih že izvajamo (uvedba dodatnih linij in dodatna vozila) in morebitna uvedba rezervacij na nekaterih linijah. Seveda pa je vsakoletno podaljševanje brezplačnih vozovnic odvisno tudi od proračunskih zmožnosti proračuna RS, saj se za ta namen letno porabi slabih 20 mio EUR.«

 

Glede zapisanih spornih izjav g. Vrčka pa so pojasnili, da je bila izjava »Upokojenci te karte izkoristijo kolikor jo lahko, se peljejo tudi po 5x na dan samo da se peljejo, in pol pride do gneče« izjava nekega voznika avtobusa, zato se g. Vrčku opravičujemo, da smo to izjavo pripisali njemu. Druga izjava, za katero smo zapisali, da je bila izjava g. Vrčka »“…mogoče pa bi kazalo vendarle nekaj zaračunavati tem potnikom, da bi to ugodnost uporabljali bolj racionalno in bolj odgovorno, ne pa da se vozijo ker nimajo kej drugega za početi.« pa je dejansko bila izjava g. Vrčka.

 

Za konec izražamo željo, da ukrepi ministrstva ne bodo takšni, ki bi posegli v brezplačno uporabo javnega potniškega prometa za upokojence.

 

Igor Jurišič, predsednik Stranke mladih – Zeleni Evrope

V prilogi Vam pošiljamo javni poziv Stranke mladih – Zeleni Evrope, slovenske predstavnice v Evropskih Zelenih v povezavi z začetkom izlova nutrij.

 

V prilogi: Javni poziv – preprečite poboj nutrij

 

Na ministrstvo se obračamo z željo, da boste še pred 1.8.2023 proučili vse pravne in moralne zadržke in ustavili poboj nutrij.

 

Za vsa morebitna vprašanja se lahko obrnete na predsednika Stranke mladih – Zeleni Evrope Igorja Jurišiča na igor@jurisic.si ali 041-738094.

Spoštovani župan Maribora g. Aleksandar Saša Arsenovič,

V kolikor smo bili na seji mestnega sveta 28.2.2023 opozorjeni, da vlada nepopisno nezadovoljstvo v podjetju Snaga d.o.o. zaradi namere razrešitve direktorja, ki podjetje vodi zelo dobro, tako z vidika uporabnikov, kot tudi zaposlenih, je v podjetju NIGRAD razlog za nezadovoljstvo druge narave.

V podjetju in javnosti so se namreč razširile govorice, da naj nov direktor ne bi izpolnjeval ključnega pogoja na razpisu – najmanj pet let delovnih izkušenj z vodenjem ali upravljanjem gospodarskih družb.

Glede na to, da je vsem v interesu, da se takšne govorice ustavijo, Vas prosim, da tako mestne svetnike, javnost in predvsem zaposlene v NIGRAD-u pomirite z javno objavo dokazil o izpolnjevanju omenjenega pogoja in s tem ovržete govorice, ki povzročajo veliko nelagodje, slabšajo odnose v podjetju in posledično negativno vplivajo na kakovosten mestni servis.

 

V prilogi: [JHMB] KATALOG IJZ 2023 E _objava po 11.odstavku 10.a člena ZDIJZ_20.3.2023 (1)

Za javno objavo teh podatkov, ki bodo pomirili javnost, zaposlene in Mestni svet se Vam iskreno zahvaljujem,

Igor Juiršič, mestni svetnik Stranke mladih – Zeleni Evrope

 

Spoštovani gospod župan Maribora Saša Arsenovič,

Sedmega Marca sem se na vas obrnili s spodnjim vprašanjem, ki sem ga, tako kot tokrat, poslal v vednost vodjem svetniških skupin v MS, podžupanoma, direktorju občinske uprave in oddelku za stike z javnostjo MOM v skriti kopiji pa medijem za objavo.

Z žalostjo ugotavljam, da do danes nisem dobil odgovora, zato Vas ponovno prosim, da odgovorite na spodnje vprašanje, hkrati pa še na vprašanje, ki se je pojavijo teden dni po zastavljenem vprašanju in sicer, kakšne so pravne podlage in razlogi, da ima direktor javnega podjetja NIGRAD (za katerega se javnost sprašuje, kako je lahko sploh postal direktor brez izpolnjevanja pogoja »najmanj pet let delovnih izkušenj z vodenjem ali upravljanjem gospodarskih družb«) poleg pogodbe s podjetjem NIGRAD sklenjeno z JHMB še dodatno podjemno pogodbo (dokumentacija je v prilogi) v višini 1.000 € mesečno za obdobje od 1.4. 2023 do 31.12.2025?

Za odgovor se prijazno zahvaljujem in Vas lepo pozdravljam,

Igor Juiršič, mestni svetnik Stranke mladih – Zeleni Evrope

Spoštovani župan Maribora g. Aleksandar Saša Arsenovič,

V kolikor smo bili na seji mestnega sveta 28.2.2023 opozorjeni, da vlada nepopisno nezadovoljstvo v podjetju Snaga d.o.o. zaradi namere razrešitve direktorja, ki podjetje vodi zelo dobro, tako z vidika uporabnikov, kot tudi zaposlenih, je v podjetju NIGRAD razlog za nezadovoljstvo druge narave.

V podjetju in javnosti so se namreč razširile govorice, da naj nov direktor ne bi izpolnjeval ključnega pogoja na razpisu – najmanj pet let delovnih izkušenj z vodenjem ali upravljanjem gospodarskih družb.

Glede na to, da je vsem v interesu, da se takšne govorice ustavijo, Vas prosim, da tako mestne svetnike, javnost in predvsem zaposlene v NIGRAD-u pomirite z javno objavo dokazil o izpolnjevanju omenjenega pogoja in s tem ovržete govorice, ki povzročajo veliko nelagodje, slabšajo odnose v podjetju in posledično negativno vplivajo na kakovosten mestni servis.

Za javno objavo teh podatkov, ki bodo pomirili javnost, zaposlene in Mestni svet se Vam iskreno zahvaljujem,

Igor Juiršič, mestni svetnik Stranke mladih – Zeleni Evrope

Javni poziv k odstopu od enormne podražitve Pohorske vzpenjače

 

Spoštovani župan Maribora g. Saša Arsenovič

 

Kot mariborski mestni svetnik Stranke mladih – Zeleni Evrope Vas pozivam, da nemudoma odstopite od nameravane podražitve vožnje s krožno kabinsko žičnico oziroma popularno »Pohorske vzpenjače« na do 331,67 % v kolikor ne želite, da se v Mariboru ponovi Planica.

 

Takšna podražitev bi neizogibno pomenila konec delovanja Pohorske vzpenjače, ki bi sicer letos praznovala svojih 66 let obstoja, saj bo ustvarjala še večjo negativno razliko med prihodki in odhodki zaradi bistvenega zmanjšanja števila prepeljanih potnikov.

 

Podražitev najbolj priljubljene povratne vozovnice (katerih prodaja predstavlja kar 37,68 % vseh prodanih vozovnic) za natančno 331,67% s 6 € na 19,90 € bo zdesetkala število potnikov, znesek za pokrivanje izgub, ki ga bomo morali Mariborčani in Mariborčanke zagotoviti iz proračuna, pa bo enormen. Argumenta, da se na primer znižana mesečna vozovnica (za otroke, mladino, študente in seniorje) podraži za »samo« 35% nikakor ni možno resno obravnavati, saj je bilo takšnih vozovnic prodanih zgolj 105 oziroma 0,08%.

 

Trenutna cena 6 € je namreč primerljiva s stroškom goriva pri porabi 8,8 l bencina ali 8 l dizla na 100 km, saj je iz Maribora do zgornje postaje vzpenjače približno 50 km v obe smeri, za 6 € pa dobimo 4,4 l bencina oziroma 4 l dizla. V primeru več oseb v avtomobilu pa je strošek na osebo ob trenutni ceni povratne vozovnice 2,3,4 ali celo 5 krat nižji. Ob tem je treba upoštevati tudi dejstvo, da povprečni Mariborčan porabi od doma do zgornje postaje vzpenjače približno pol ure z avtom in približno uro s kombinacijo avtobusa in vzpenjače.

 

V gradivu sicer nizate primerjave z drugimi vzpenjačami, pri čemer (namenoma?) pozabljate, da sta med naštetimi zgolj zagrebška in mariborska javna gospodarska služba, ki ne predstavljata zgolj turistične infrastrukture. Dodatna primerjava s ceno Zip-line pa popolnoma neprimerna, kot da bi bila neprimerna primerjava podražitve cen vrtcev s ceno vstopnice za Disneyland.

 

V času volitev ste na veliko govorili o trajnostni mobilnosti, a na primeru vzpenjače, ki bi bila po novem 3,5 krat dražja, kot vožnja ene osebe z avtomobilom, pa počnete diametralno nasprotno in ljudi odvračate od uporabe javnega prevoza.

 

Ta Vaš predlog pa nima niti ekonomske podlage in to bi, če že ne kot župan, vsaj kot gostilničar morali vedeti. V kolikor pa vendarle mislite, da 330% dvig cene ne bo bistveno vplival na število prodanih vozovnic, pa Vas vljudno prosim, da to teorijo najprej preizkusite v eni od svojih gostiln, na primer v »La Pizzeriji« ter pizze s povprečnih 12 € podražite na 40 €, pivo pa s povprečnih 4 € na 13 € in v kolikor ne boste zabeležili bistvenega upada prodaje, ponovno predlagajte 330 % dvig cene vzpenjače.

 

Ob vsem zapisanem srčno upam, da boste dojeli, da s 330% zvišanjem cene najbolj prodajane vozovnice in enako nesprejemljivo podražitvijo ostalih vozovnic delate nepopravljivo škodo Pohorski vzpenjači iz katere se bodo po medijih in socialnih omrežjih norčevali podobno, kot so se sedaj iz Planice, kjer so podoben poskus nerazumne podražitve že izvedli.

 

V primeru, da boste še naprej trmasto vztrajali pri podražitvi in zanjo na tak ali drugačen način prepričali večino v mestnem svetu, pa velja sporočilo Mariborčankam in Mariborčanom: Uživajte (v vožnji s Pohorsko vzpenjačo) dokler lahko.

 

S spoštovanjem,


Igor Jurišič, Stranka mladih – Zeleni Evrope

 

Spoštovani gospod župan Maribora Saša Arsenovič,

Javni holding Maribor d.o.o. ni Tajno društvo PGC

Prav zaradi tega Vas tem dopisom javno pozivam, da omogočite dostop do informacij o stroških nezakonite razrešitve direktorja Energetike na seji 37. mestnega sveta 18.10.2022.

Onemogočanje dostopa do informacij je namreč groba kršitev 14. člena, kjer je v 1. in 5. točki med drugim jasno in enoumno zapisano:

(1)  Ustanoviteljica lahko kadarkoli zahteva vse informacije glede poslovanja javnega holdinga (pravica do informacij).

(5)  Pravico do informacij iz 1. do 4. odstavka 14. člena tega odloka, lahko za ustanoviteljico uveljavljata tako župan, kot tudi mestni svet.

Pred mestnimi svetnicami in svetniki namreč z veliko mero arogance skrivate informacijo o skupnem strošku, ki ga je imel Holding Maribor in s tem posledično občanke in občani Mestne občine Maribor zaradi nezakonite razrešitve direktorja Energetike. To, da medijski hiši Večer tudi po jasni odločitvi Informacijskega pooblaščenca še naprej zavračate dostop do javnih podatkov jasno nakazuje na način vodenja MOM, ki je lasten nekaterim drugim kulturnim okoljem, saj je zavlačevanje pravnimi triki, še posebej v času volitev, izjemno neprimerno.

Z gotovostjo pa trdim, da podatkov ne morete skrivati mestnemu svetu, saj ima Mestni svet pravico do informacij. Glede na to, da bi po navajanju medijev lahko šlo za znesek okrog 360.000 €, so vaše skrivalnice še toliko bolj neprimerne, vaše prvobitno obnašanje do vsakogar, ki želi dostop do javnih podatkov, pa sume na nepravilnosti zgolj krepi.

Prosim Vas, da jemljete najvišji organ Mestne občine Maribor resno in spoštljivo, saj Holding Maribor d.o.o. ni Tajno društvo PGC!

V primeru, da nam postrežete s pravno obrazložitvijo, da Odloka v tem delu ni možno izvajati, Vas prijazno opozarjam, da ste v še hujši zagati, saj je odlok, ki ga ni možno izvajati nezakonit, Vi pa bi morali po 118. členu poslovnika predlagati Mestnemu svetu v razveljavitev oziroma spremembo ter zadržati izvajanje.

Za zaključek Vam prijazno predlagam, da na 37. redni seji Mestnega sveta MOM 18.10.2022 pripravite celovit pregled vseh stroškov povezanih z nezakonito razrešitvijo nekdanjega direktorja Energetike, saj v nasprotnem primeru ali zavestno kršite Odlok o ustanovitvi Holdinga, ali pa, kar je še huje, javno priznavate, da izvajate odlok, ki ga v določenem delu ni možno izvajati, Vi pa zavestno niste ustavili njegovega izvajanja, čeprav Vas k temu zavezuje poslovnik.

 

V prilogi: Odlok o ustanovitvi Javnega hodlinga Maribor d.o.o. – MUV

 

Igor Jurišič, Mestni svetnik Stranke mladih – Zeleni Evrope

Spoštovani gospod župan Saša Arsenovič, prosim Vas, da skrbno preberete spodnji poziv in ustavite postopek sprejemanja OPN,

Spoštovani predstavniki medijev, prosim Vas, da objavite spodnji poziv županu Arsenoviču v katerem ga pozivam, da ustavi postopek sprejemanja OPN v tem mandatu.

USTAVITE POSTOPEK SPREJEMANJA OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (OPN) ZA MESTNO OBČINO MARIBOR!

 

Od začetka postopka z javno naznanitvijo se vrstijo kritike prebivalcev in strokovne javnosti v povezavi z OPN.

Ne bom našteval vseh pomanjkljivosti, saj smo na to mnogi prepogosto opozarjali; od gradenj megalomanskih objektov na meji vodovarstvenega območja, do pozidave parkovnih površin pa do nešteto pripomb, od katerih približno ¾ ni bilo upoštevanih.

Povrh vsega pa odlok o OPN ni pripravljen skladno z veljavno zakonodajo.

Glede na to, da je v odgovoru (v prilogi) na poziv županu po ničnosti javnega naznanila in vseh nadaljnjih korakov ga. Maja Reichenberg Heričko, ponovno trdila, da v pravnem smislu ni nič narobe, sem s tem izkoristil vsa možna pravna sredstva pred vložitvijo tožbe na Upravno sodišče, ki bo sedaj odločalo o zakonitosti postopkov sprejemanja OPN.

Obveščam Vas, da je upravni spor tudi uradno sprožen, saj ne želim, da bi to izvedeli šele po obvestilu z Upravnega sodišča.

Pred tem korakom, ki sem ga storil s tresočo roko, sem temeljito premisli, ali bi s to potezo lahko kakorkoli škodil mestu. Po pogovorih z najuglednejšimi strokovnjaki s področja arhitekture in krajinske arhitekture in urejanja prostora sem prišel do zaključka, da bi mestu škodil edino v primeru, da postopka ustavitve sprejemanja OPN ne bi sprožil, saj bi dokument, kot je bil pripravljen, mestu prej škodoval kot koristil.

Pred vložitvijo sem se seznanil tudi s pravnim mnenjem, ki je priloženo k tožbi in v katerem je med drugim zapisano:

Določbe ZUreP-3, ki predvidevajo, da se postopek sprejemanja prostorskega načrta na občinski ravni uporabljajo določila ZPNačrt, so določila materialne in postopkovne narave. Medtem, ko pa so določbe 5. odstavka 9. člena in 115. člena ZUreP-3 lex specialis in veljajo na podlagi obstoječega zakona – ZureP-3 ter se nanašajo na osebe, ki sodelujejo v postopku sprejemanja prostorskega načrta, kot mehanizmi varovanja integritete in preprečevanja korupcije.

Predobro se zavedam, da lahko s politično močjo, ki jo imate v Mestnem svetu, povozite tako stroko, kot tudi želje in potrebe občanov. Edino, česar ne morete povoziti pa je veljavna zakonodaja, saj o njej ne odloča mestni svet z večino svojih svetnikov.

V primeru, da boste še v tem mandatu na sejo uvrstili sprejem OPN v drugem branju, bi to pomenilo, da se OPN sprejema v času, ko o zakonitosti postopkov odloča sodišče; postopki pa so bili peljani tako, da bi bila drugačna odločitev sodišča, kot ugotovitev nezakonitosti v postopku sprejemanja, veliko presenečenje.

Gospod župan, v primeru, da bi moralo postopek in s tem OPN razveljaviti sodišče, to ne bi metalo slabe luči zgolj na Vas, ampak na Maribor kot mesto.

Iz vseh naštetih razlogov Vas zato vljudno pozivam k častnemu umiku in ustavitvi postopka sprejemanja OPN, ki ga naj sprejme naslednji Mestni svet upoštevaje vso veljavno zakonodajo.

 

V prilogi: 220916_Dopis_Jurisic

 

Hvala, da mi boste prisluhnili in da v tem mandatu ne bomo več odločali o OPN.

Igor Jurišič, mestni svetnik Stranke mladih – Zeleni Evrope