Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Julij 2024, številka 29 / letnik XXII.
>> Analiza pojasnila FURS o tanki kapitalizaciji
Ena od pomembnih dejavnosti Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) je izdajanje in posodabljanje navodil in pojasnil v zvezi z izvajanjem davčnopravnih predpisov. Gre za izvajanje pravice do informiranja davčnih zavezancev, kot je določena v 13. členu Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2).
Eno od zanimivejših pojasnil, ki jih je izdal FURS, je stališče do tanke kapitalizacije, ki med drugim odpre tudi vprašanje uporabe namenske razlage v davčnem pravu.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Revija Odvetnik, št. 116/2024
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Z Zakonom o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na upravnih enotah do hitrejšega reševanja zadev
Državni zbor je sprejel interventni zakon o ukrepih na upravnih enotah, ki med drugim odpravlja krajevno pristojnost pri izdajanju bivalnih in delovnih dovoljenj tujcem ter poenostavlja zaposlovanje tujcev.
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Podaljšanje pripora
Senat sodišča, ki odloča o podaljšanju pripora v fazi preiskave, mora ob vsaki odločitvi znova preizkusiti, ali obstaja utemeljen sum očitanega kaznivega dejanja. Pri tem ima trditveno in dokazno breme tožilec.

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto predsednikov in podpredsednika nekaterih sodišč
»  podpredsednik Delovnega sodišča v Mariboru
»  predsednik Okrajnega sodišča v Ilirski Bistrici in predsednik Okrajnega sodišča v Tolminu
Prijave do 11.8.2024.
>> Drugi novi predpisi: UL št. 57 – 59/2024
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS AlertZakonodajna sled ali Pravni kliping.
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

Preverite, zakaj imamo na plastenkah po novem pritrjene pokrovčke in kakšne nenavadne alternative obstajajo pri izdelavi baterij v prihodnosti. Preberite, kako si kmetje na sušnih območjih pomagajo s hidroponiko in preverite 5 najboljših nasvetov za vrtnarjenje v poletni vročini. Prijetno branje še preostalih trajnostnih vsebin.

 

pokrovcki na plastenkah

Namesto pokrovčkov, ki smo jih bili navajeni, so sedaj na pokrovček dodani plastični trakovi, ki povezujejo …

Preberite več  >>
baterije prihodnosti

Rudarjenje litija in drugih mineralov, ki jih potrebujemo za baterije, obremenjujejo okolje. Vendar …

Preberite več  >>
Zelene strehe

Zanimivo, da glavni izzivi pri zelenih strehah niso nezadovoljni prebivalci ali mestne oblasti. Težava so …

Preberite več  >>
nasveti za vrtnarjenje poleti

Zaradi globalnega segrevanja imamo vse bolj vroča in suha poletja. Rastline hitro ovenijo in vrt …

Preberite več  >>
hidroponika

Ob vročinski valih, ki uničujejo pridelke na sušnih območjih, so lokalni kmetje našli upanje v novi tehniki …

Preberite več  >>

 

Skupaj ohranimo našo Slovenijo zeleno in čisto še za naslednje rodove. 

Pred nami je čas poletja, čas, ko vam želimo, da se malce odmaknete od vsakodnevnih obveznosti, se sprostite in napolnite z energijo.

Konec avgusta pa vas z veseljem ponovno vabimo v našo družbo, ko bomo skupaj odkrivali nova znanja, pridobivali nove veščine in se izobraževali na različnih področjih.

 

Prav tako obljubljamo, da pripravljamo aktualne novosti, ki jih bomo kmalu razkrili.

Za vsa vprašanja v zvezi s seminarji smo dosegljivi na naslovu seminarji@uradni-list.si ali na tel. št. 01/200-18-51.

 

✔ Spletni seminar – Napredni ChatGPT za optimizacijo dela

21. avgust 2024 od 9. do 11. ure

✔ Drobljenje javnih naročil

27. avgust 2024 od 9. do 13. ure

✔ 13. kongres javnega naročanja – GH Bernardin, Portorož

5. in 6. september 2024 od 9. do 15. ure

✔ Javna naročila za začetnike

11. september 2024 od 9. do 14. ure

✔ Šola javnega naročanja za naročnike

1. in 3. oktober 2024 od 9. do 15. ure

✔ Kako uspešno izvajati pogodbo o izvedbi javnega naročila

8. oktober 2024 od 9. do 13.30 ure

✔ Šola javnega naročanja za ponudnike

15. in 17. oktober 2024 od 9. do 14. ure

✔ 11. Dnevi gradbenega prava – Thermana Laško

13. in 14. november 2024 od 9. do 15. ure

✔ Šola javnega naročanja za naročnike

26. in 27. november 2024 od 9. do 14. ure

✔ Akademija javnih naročil

3., 5., 10. in 12. december 2024 od 9. do 14. ure

 

Želimo vam čudovito poletje in se veselimo našega ponovnega srečanja jeseni.

 

Lepo vas pozdravljamo!

 

Ekipa izobraževanj Uradnega lista!

Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Julij 2024, številka 28 / letnik XXII.
>> Pravica obdolženca do seznanitve s spremembo pravne opredelitve dejanja v luči judikature ESČP, SEU in ustavne odločbe Up-1702/22-10
Ustavno sodišče Republike Slovenije je z naslovno odločbo razveljavilo sodbo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije in zadevo vrnilo v novo odločanje, ker je VSRS samo spremenilo pravno opredelitev dejanja, ne da bi o tem pritožnici omogočilo primeren čas in obrambo zoper spremenjeno odločitev.
Pri tem se je USRS obsežno sklicevalo na prakso Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) in Sodišča Evropske unije (SEU), predvsem na prelomno sodbo BK, C-175/22 z dne 9. novembra 2023.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Obrazložitve zakonodaje
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Državni zbor sprejel novelo Stanovanjskega zakona
Državni zbor je sprejel novelo Stanovanjskega zakona, s katero se ureja položaj najemnikov v denacionaliziranih stanovanjih. Novela zagotavlja tudi zakonsko podlago za podeljevanje ugodnih posojil za gradnjo neprofitnih najemnih stanovanj in krepi vodstvo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije z namenom še bolj učinkovitega in gospodarnega upravljanja.
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Odmera kazenske sankcije in priznanje krivde v kazenskem postopku
Priznanje krivde različno vpliva na odmero kazenske sankcije, saj lahko sodišče presodi, da ne pomeni olajševalne okoliščine; lahko ga upošteva kot olajševalno okoliščino v skladu s splošnimi pravili za odmero kazni, lahko pa tudi ugotovi, da ima priznanje krivde težo posebne olajševalne okoliščine, ki utemeljuje izrek omiljene kazni.

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Drugi novi predpisi: UL št. 55 – 56/2024
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS AlertZakonodajna sled ali Pravni kliping.
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

Po izčrpni raziskavi v 21 evropskih državah, vključno v Sloveniji, danes v Amnesty International objavljamo obsežno poročilo o stanju pravice do protesta v Evropi.

⚪ Pravico do protesta sestavljata pravici do svobode izražanja in do mirnega zbiranja. Obe varuje mednarodno pravo človekovih pravic, v Sloveniji pa sta tudi ustavno zaščiteni.

⚪ Evropski trendi Amnesty zelo skrbijo: oblasti vedno bolj stigmatizirajo, kriminalizirajo in zatirajo miroljubne proteste. Uvajajo neupravičene omejitve in kazenske sankcije. Ko k vedno bolj represivnemu zatiranje tistih, ki izražajo svoje nestrinjanje, dodamo še vse večjo uporabo invazivnih tehnologij nadzora, postaja jasno, da se pravica do protesta sistematično krči.

⚪ Glede Slovenije v poročilu poleg spornega ravnanja oblasti v letih 2020–2022 opozarjamo tudi na sporne določbe zakonodaje.

»Žal zakon o javnih zbiranjih ostaja nespremenjen, kljub temu, da je na več mestih pomanjkljiv, saj npr. ne ureja postopanja policije dovolj natančno, zaradi česar še zmeraj prihaja do arbitrarnega ravnanja in nadlegovanja protestnikov s strani policije in drugih nosilcev oblasti,« je ob objavi poročila dejala Nataša Posel, direktorica Amnesty International Slovenije.

⚪ Amnesty International zato poziva slovensko vlado, naj zagotovi, da bodo v Sloveniji mirni protestniki zaščiteni pred kaznovanjem in nadlegovanjem, med drugim tudi tako, da čim prej pristopi k sistemski spremembi zakona o javnih zbiranjih.

 

KLIKNITE ZA VEČ, VKLJUČNO ZA POROČILO

 

Tudi v zadnjem letu kaznovanje protestnikov v Sloveniji

Pri raziskavi smo se osredotočili predvsem na dogajanje v letih 2020–2022, ko je bila pravica do protesta v Sloveniji najbolj ogrožena. Zaradi očitnih kršitev pravice do protesta smo štiri nevladne organizacije – poleg Amnesty Slovenije še Danes je nov dan, Open in PIC – leta 2021 ustanovile Pravno mrežo za varstvo demokracije.

Z menjavo oblasti se je stanje nekoliko izboljšalo, vendar tudi v zadnjem letu beležimo nekaj primerov, ko so bili protestniki, ki so protestirali v podporo Palestini, kaznovani. Policija je, na primer, kaznovala protestnika, ki je na košarkarski tekmi vihtel palestinsko zastavo.

Ustrahovani so bili tudi protestniki, ki so protestirali za podnebno pravičnost: dokumentirali smo več primerov, ko je policija protestnike množično legitimirala. Na primer, 3. junija 2023 je na mirnem shodu legitimirala 48 oseb.

 

Pomembno je poznati pravice

V Amnesty veliko pozornosti posvečamo tudi izobraževanju o pravici do protesta.

⚪ Pripravili smo Vodnik po protestih. Na voljo je v tiskani in digitalni obliki (kliknite).

⚪ Na naši Akademiji Amnesty pa lahko opravite spletni tečaj pravica do protesta.

Rimska deklaracija o odgovornosti za zeleno komuniciranje

Sinoči je imel Danijel Koletić priložnost srečati predsednico Mednarodnega združenja za odnose z javnostmi (IPRA), Natašo Pavlović Bujas, in generalnega sekretarja Philipa Shepparda v Zagrebu, da bi skupaj razpravljali o krepitvi položaja industrije odnosov z javnostmi. Mednarodno združenje za odnose z javnostmi (IPRA) je vodilna svetovna organizacija, ki združuje člane te industrije in sodeluje pri različnih projektih z Združenimi narodi. IPRA je bila med prvimi, ki je pregledala zeleno gospodarstvo in prehod na trajnostne prakse.

IPRA je včeraj sprejela, da bo podprla njegovo pobudo “Rimska deklaracija o odgovornosti za zeleno komuniciranje” in bo imenovala enega člana v odbor, ki pripravlja to deklaracijo. Odbor vodi Richard Linning, predsednik Svetovnega inštituta za inovacije in upravljanje sprememb (WICMI) ter nekdanji predsednik IPRA. Člani odbora so Mary Beth West, APR, FPRCA, višja strateginja pri Fletcher Marketing PR, dr. Ajit Pathak, nacionalni predsednik Društva za odnose z javnostmi Indije, in Sergio Vazzoler, nacionalni koordinator za odgovorno komuniciranje pri FERPI.

Pobudo podpira FERPI – Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, ki bo registrirala deklaracijo v Rimu 20. februarja kot del PR Roman Foruma “Zelene komunikacije, zelena odgovornost, ESG, trajnostna dediščina”. Le skupaj lahko industrija odnosov z javnostmi, ki ne le ustvarja smernice, projekte in ideje, ampak tudi nenehno nudi podporo strankam iz javnega, zasebnega in nevladnega sektorja, skrbi za zeleno komuniciranje in skupno odgovornost v skladu s Pariškim sporazumom in cilji trajnostnega razvoja, okrepi zavedanje o pomembnosti in nenehni odgovornosti do sobivanja posameznikov in vseh deležnikov na planetu Zemlja, kjer ustvarjamo in delujemo.

 

Torta Frankopan – navdih modre krvi

Ne zapustite Crikvenice, ne da bi poskusili znamenito torto Frankopan, ki je ne najdete nikjer drugje. Pripravljajo jo v kavarni hotela International v središču mesta po receptu iz kuharske knjige iz 17. stoletja. Torta je na seznamu avtohtonih jedi Crikvenice, njen bogat okus pa nas spominja, da je poimenovana po slavni plemiški družini Frankopan. Praženi mandlji, rozine in cimet so le nekateri izmed sestavin te baročne poslastice. Odkrijte ostale sami – zagotovo boste uživali v kosu te torte med sproščanjem na čudoviti morski terasi.

 

Upravni odbor PRO PR konference 

 

Prva članica Odbora za upravljanje implementacije nagrad PRO PR Globe Communication Achievement Awards je Jacqueline Purcell.

Jacqueline Purcell je članica upravnega odbora IPRA in predsednica oddelka za Združeno kraljestvo in Irsko, sodnica za nagrade Golden World Awards, mednarodna svetovalka za vodenje in specialistka za oblikovanje učnih načrtov ter izvršna direktorica podjetja Jasper Alliance London.

Jacqueline Purcell je osrednja govorka, večkrat nagrajena izjemno zmogljiva vzgojiteljica, specialistka trenerka in avtorica, ki gradi kapacitete za samozavest vodstva, spremembo vedenja in razvoj organizacije. Predana je listini Commonwealtha, ciljem trajnostnega razvoja Združenih narodov in Pariškemu sporazumu o podnebnih spremembah. Je licencirana inštruktorica ter svetovalka z mednarodnimi izkušnjami pri delu z voditelji držav in agencijami Združenih narodov na svetovnih projektih v različnih sektorjih.

Za ustanovitev prve javne akademije za govorništvo Toastmasters International v Iraku je leta 2015 prejela nagrado British Expertise za izjemno mednarodno vodstvo, leta 2021 pa je za isti projekt prejela nagrado IPRA Golden World Awards. Kot izkušena govornica in predsednica Grosvenor Square Speakers v Londonu je to skupino vodila k prvi osvojitvi nagrade Presidents’ Distinguished Award v njihovi 31-letni zgodovini.

Mednarodno prostovoljstvo   
Iščemo mednarodne prostovoljke_ce

Poziv | do 10. 7. 2024 | splet

Vabimo mlade iz EU in partnerskih držav med 18. in 30. letom, da bodo s programom Evropske solidarnostne enote postale_i del naših mladinskih in kulturnih programov. Razširite poziv med vašimi mednarodnimi prijatelji_cami in znankami_ci. < več >

 

StopTrik MFF   
Poziv za prijave 2024 je odprt!

Poziv | do 10. 7. 2024 | splet

Mednarodno praznovanje umetnosti stop animacije in eksperimentalne animacije poziva k oddaji prispevkov. Festival prihaja jeseni v Maribor! Upamo, da bo tvoj film eden izmed tistih, ki si ga bomo lahko ogledale_i v Mednarodnem tekmovalnem programu: Stop animacija, Borderlands, Stop animacija za otroke ali v sekciji Panorama. < več >

 

Cikel Filmski žanri skozi družbeno kritiko in EKO 9: Oči v skali   
Neja Rakušček: (Ne)sprejemanje sprememb. Presečišče telesne in ekološke grozljivke

Predavanje | 11. 7. 2024 | 18.00 | Stari sanatorij, Tyrševa ulica 19

Tako telesna kot ekološka grozljivka se poglabljata v temo sprememb, bodisi v obliki groteskne preobrazbe teles bodisi v večjem obsegu v spremenjenih ekosistemih. Na predavanju se bomo poglobili v presečišče teh žanrov ter podrobneje spoznali njune karakteristike in možnosti spajanja. < več >

 

SobaZaGosteMaribor | Izgradnja skrbstva    
Danica I. J. Knežević “Ritmi skrbi” 

Razstava | do 2. 8. 2024 | 13.00 – 18.00 | OBRAT

V delu umetnice in teoretičarke ter negovalke je posebej poudarjeno telo negovalke – telo, ki opravlja bistveno delo, vendar je redko izpostavljeno. V njenem opusu je to tudi telo, ki ima kvirovsko izkušnjo, saj preko skrbstvenega odnosa na novo orisuje normativne hierarhije, preči meje spolov. Poseduje tudi izkušnjo diasporičnih identitet. < več >

 

SobaZaGosteMaribor
Rezidentke_i 2024 

Objavljamo | kjerkoli, kadarkoli | splet

Predstavljamo letošnje rezidente_ke SobeZaGosteMaribor! Po uspešnem odprtem pozivu, na katerega se je prijavilo 88 kandidatk_ov, je komisija izbrala 3. Z nami bodo izvrstne umetnice_ki, kuratorice, aktivistke_i, performerke_ji, feministke_i: Petra Matić, Leire de Meer in Jelisaveta Rapaić. < več >

 

SobaZaGosteMaribor
Petra Matić

Objavljamo | kjerkoli, kadarkoli | splet

Rezidentka, umetnica, kuratorka in aktivistka Petra Matić kmalu prispe v SoboZaGosteMaribor. Veselimo se dogodkov in pogovorov, ki se bodo zvrstili v naslednjih tednih. Izrekamo ji dobrodošlico, vas pa vabimo, da se udeležite dogodkov. Spremljajte našo spletno stran, napovednik in socialna omrežja. < več >

 

Z roko v roki 
Radijske oddaje Mladi mladim 

Objavljamo | kjerkoli, kadarkoli | splet

V sodelovanju z novinarkami oddaje Mladi mladim smo posnele 4 radijske oddaje. Z gosti_jami smo govorile o konceptu reproduktivnega dela, o reproduktivnih pravicah in kampanji Moj glas, moja odločitev, o tem, kako naj se mladi borijo, da ženske ne bi nosile večine reproduktivenag dela ter o nasilju nad dekleti in ženskami. < več >

 

Povezani v prostovoljstvu  
Lokalni brskalnik in EVI 

Izpostavljamo | kjerkoli, kadarkoli | splet

Nacionalnemu brskalniku prostovoljstvo.org sta se pridružila še dva lokalna, mariborski in novomeški, zaživela je tudi nova spletna aplikacija EVI. Z lokalnim brskalnikom skupaj povečujemo vidnost prostovoljstva, prostovoljskih organizacij ter prostovoljk_cev, z EVI pa lažje vodimo evidence prostovoljk_cev in opravljenega prostovoljskega dela. < več >

 

Podpri nas!    
Nameni del dohodnine naši organizaciji

Dohodnina za donacijo | čim prej | Elektronsko, osebno, po pošti

Sam_a lahko odločaš, za kakšne namene bo porabljen del tvoje že odmerjene dohodnine. Zagotavljamo ti, da ga bomo namenile_i za povezovanje, soupravljanje, angažirano ustvarjanje ter civilnodružbeni aktivizem! < več >

 

Napovedujemo:
Spoznaj rezidentrko: Petro Matić     

SobaZaGosteMaribor |18. 7. 2024 | 19.00 | OBRAT

Interesni safari s Petro Matić     

SobaZaGosteMaribor | 23. 7. 2024 | 19.00 | Maribor

 

Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje
Pekarna Magdalenske mreže Maribor

Naslov: Ob železnici 8, 2000 Maribor
Telefon.: +386 2 300 78 70, +386 2 300 68 50
Mobi: +386 41 481 246
TRR: SI5604515-0000318668
D. Š: 19034890

Pošiljamo kratek opomnik za poletno druženje, ki bo že v sredo, 10.7. ob 17h v Vetrinjskem dvoru v Mariboru.

Še enkrat vas vabimo, da se na druženje prijavite, saj bomo samo tako lahko vedeli, koliko hrane in pijače bo potrebno naročiti. Prijavite se tako, da izpolnite tale kratek obrazec:

POLETNO DRUŽENJE V MARIBORU 10.7.2024 (google.com)

Za hrano in pijačo bo poskrbljeno, udeležba je popolnoma brezplačna.

Se veselimo, da se vidimo.

Vaš Inštitut 8.marec

Hotel Katarina


Hotel Katarina se nahaja na samem vhodu v mesto Selce in tik ob plaži. Vzdušje in videz hotela sta kombinacija modernega in retro sloga, pred hotelom pa se nahaja kompleks zunanjih bazenov, ki so prejeli priznanje Modra zastava. Le 200 metrov stran lahko dosežete središče Selc. Namestitvene enote, ki se nahajajo na 8 nadstropjih, so dostopne s tremi dvigali.

Zdrava prehrana in telesna vadba sta ključna predpogoja za kakovosten življenjski slog, združitev duha in telesa skozi sprostitev in osvežitev pa to dopolnjuje in daje poseben vtis. Vodeni ravno s tem načinom življenja in ritmom vsakdanjega življenja, so nedavno predstavili nov wellness center Katarina Spa v hotelu Katarina Selce, ki je poln harmonije na kar 700 kvadratnih metrih prostora.

 

Networking in motion

 

“Ko se obrnem, vidim tisoče in tisoče kilometrov, vidim objeme in stiske rok. Vidim povezave in dogovore med našimi udeleženci, a tudi nova prijateljstva in nove ljubezni – vse to je PRO PR konferenca in zato je naš moto ‘Networking in motion‘. Smo v času, ko se odnosi z javnostmi in percepcija spreminjajo. Nekoč so bile glavna pozornost odnosi z mediji, danes pa so bolj kot kdaj koli prej strateška funkcija upravljanja, ki deluje sinergično na različnih področjih in ravneh korporativnega in digitalnega komuniciranja, družbene odgovornosti, upravljanja blagovnih znamk, upravljanja dogodkov, političnega komuniciranja, komunikacije ESG strategije (okolje, družba, upravljanje), dobrodelnosti, fundacij in drugih gospodarskih področij prek različnih organizacij, od tistih, ki svetujejo in izvajajo komuniciranje javnih uprav, zasebnih sektorjev, neprofitnih organizacij. Vesel sem, da lahko skupaj s svojo ekipo in partnerji uresničujem našo vizijo. Veselim se srečanja z vami na naslednji PRO PR konferenci, seveda, če bodo vaši projekti in načrti dopuščali čas, da bomo lahko skupaj v poslanstvu navdihujočega komuniciranja.” Danijel Koletić, predsednik organizacijskega odbora.

 

Ribje kroglice z zelenjavo (crkveniške rupice)


Ali ste vedeli, da ima Riviéra Crikvenica poseben gurmanski spomin na svojo bogato ribiško tradicijo? Imenujejo se Crkveniške rupice, znane tudi pod lokalnimi imeni balice, kolubice ali gunjci. Ta originalna lokalna jed iz majhnih mastnih rib priča o času, ko je preživetje prebivalcev Crikvenice temeljilo na ribolovu. Skromne, nestabilne življenjske razmere tistega časa so vplivale tudi na kuhanje. Tako so iznajdljive ženske iz Crikvenice ustvarile rupice, ki so okusne tudi hladne, njihove može in sinove pa so spremljale na morju kot prigrizek. Velikost rupic je odvisna od velikosti roke, ki jih oblikuje v okusne ribje rolice. Ta jed, ki je nastala predvsem iz praktičnih razlogov, je še vedno priljubljena pri vseh generacijah. Poskusite jih lahko v kateri koli restavraciji, ki nosi znak “Pot modre ribe“. Prepričani smo, da bodo ljubitelji kuhanja uživali v pripravi Crkveniških rupic po receptu iz knjige ‘Kuharica naših babic’, ki vsebuje tradicionalne jedi Riviere Crikvenica.

 

Upravni odbor PRO PR konference


Prvi član Upravnega odbora za izvajanje PRO PR Globe Communication Achievement Awards je Charles Skinner.

Po sedmih letih v komercialnem novinarstvu se je Charles pridružil londonski tiskovni, radijski in televizijski službi, agenciji, ki jo je sponzoriral Urad za zunanje zadeve in Commonwealth, in ki je širila novice iz Združenega kraljestva po vsem svetu. Spremljal je tedanjega predsednika vlade in visoke ministre na številnih čezmorskih konferencah Commonwealtha, NATA, EU in finančnih konferencah ter videl, kako so njegove novice poročali v 80 državah. Druga delovna mesta v tej službi so vključevala vodjo radijskih storitev v Združenem kraljestvu in v tujini ter direktorja filmske in televizijske divizije.

Bil je imenovan za vodjo za odnose z javnostmi in korporativne storitve na notranjem ministrstvu, kjer je vodil številne uspešne nacionalne kampanje za spremembo vedenja, kot so preprečevanje kriminala, povečanje volilne udeležbe in izboljšanje požarne varnosti. Nato je postal direktor razvojnega centra vladne službe za informiranje in komunikacije, kjer je nadzoroval zaposlovanje in razvoj komunikacijskega osebja v celotni državni upravi.

Zdaj ponuja svetovanje za upravljanje ugleda, ki zajema krizno upravljanje, strateško komuniciranje in komunikacijski pregled, ter je pogost govornik na konferencah.

e-bilten  Številka 176, leto 2024, 5. julija

 

Načelo javnosti v inšpekcijskem postopku

Inšpektorji na podlagi in v mejah pooblastila predstojnika obveščajo javnost o svojih ugotovitvah ter ukrepih, če je to potrebno, da se zavarujejo pravice pravnih ali fizičnih oseb, ter v primerih, kadar je to potrebno za zagotovitev spoštovanja pravnega reda oziroma njihovih odločb.

Načelo javnosti po vsebini ne spada toliko v okvir postopkovnih določb kot v okvir materialnih. Zaradi elementov transparentnosti, odzivnosti in nenehnega izboljševanja spada v širši okvir različnih pojmov, ki se nanašajo na »dobro« delovanje državnih organov (angl. good administration, good government, good governance). Gre za samostojno načelo, ki ga ZUP v tej obliki (razen javnosti obravnav ter pregleda spisa in prejemanja obvestil o poteku postopka) ne pozna. Najdemo ga že na ustavni ravni, tj. v 39. členu Ustave RS (informacija javnega značaja) in nadalje v 6. členu ZDU-1 (javnost dela) in 10. členu ZDIJZ (posredovanje informacij javnega značaja v svetovni splet).

Preberite več>>

ZGD-1M – nove obveznosti za podjetja glede poročanja in spolne uravnoteženosti

Predlagana novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1M) usklajuje nacionalno zakonodajo z direktivami Evropske unije, izboljšuje preglednost poslovanja podjetij in spodbuja enakost spolov v korporativnem upravljanju.

Preberite več>>

Novela SZ-1F – prehod na tržne najemnine in varovanje najemnikov

Novela Stanovanjskega zakona (SZ-1F) uvaja nekatere spremembe, ki izpolnjujejo ustavne obveznosti in ciljajo k reševanju dolgotrajnih težav v stanovanjskem sektorju.

Preberite več>>

Vsa izobraževanja>>

Izpostavljene vsebine iz zadnjih št. glasila Uradni list RS