Maribor, 9. 2. 2020: V Listi kolesarjev in pešcev aktivno spremljamo probleme prebivalk in prebivalcev, ki so nastali zaradi povečane obremenitve prometa na območju Maistrove, Mladinske in Krekove ulice, a ponovnega odpiranja Glavnega trga s Koroško cesto za motoriziran promet ne sprejemamo kot rešitev! Namesto tega vodstvu Mestne občine Maribor in javnosti v razmislek dajemo vrsto predlogov kot je npr. “avtobusna zelena linija”, ki bi deloma razbremenili promet v mestnem središču, da bi vsi skupaj lažje pričakali realizacijo projekta mestni tunel.

 

Pred sklicem četrkove izredne seje Mestnega sveta MOM na pobudo civilne iniciative “Za pravično delitev prometnega bremena v centru Maribora” lahko z obžalovanjem ugotavljamo, da Maribor (še) ni presegel konfliktne politike upravljanja mesta, kar se po prenovi Cafove ulice ponovno kaže v ostri, populistični in neprimerni komunikaciji med predstavniki Mestne občine Maribor in nezadovoljnimi prebivalkami in prebivalci dela središča mesta, ki se soočajo s povečanim prometom motornih vozil.

 

Motive in probleme iniciative razumemo in si želimo, da bi mesto sprejelo vse ukrepe, ki bi prometno razbremenili središče mesta še pred realizacijo strateške rešitve na relaciji vzhod – zahod, ki jo predstavlja mestni tunel, ki je nastal kot idejna zasnova na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM že leta 2012. Ne sprejemamo pa poenostavljenih rešitev, ki to niso, da bi za reševanje problemov na Maistrovi, Mladinski in Krekovi ulici “za talca” jemali Glavni trg in Koroško cesto, ki sta se končno osvobodila pločevine in postajata “dnevna soba” vseh meščank in meščanov Maribora. Pravtako ne sprejemamo teženj posameznih politikov, ki v nastali situaciji vidijo priložnost za reševanje nekih drugih odprtih političnih vprašanj z vodstvom občine.

 

Vodstvu Mestne občine Maribor in javnosti dajemo v razmislek nabor predlogov kratkoročnih in srednjeročnih ukrepov, ki lahko bistveno prispevajo k višji stopnji trajnostne mobilnosti središča mesta in posledično k zadovoljstvu prebivalk in prebivalcev. Ukrepi so razdeljeni na 5 vsebinskih sklopov:

 

 • Sistem ulic v mestnem jedru na osi vzhod – zahod: predvsem je potrebno iskati rešitve na sistemu teh ulic. Ukrepi, kot so: preureditev smernosti, krožna križišča, umirjanje prometa (npr. z dodatnimi ležečimi policaji) in kolesarske steze;
 • Prometna vozlišča javnega potniškega prometa (JPP): Dosedanji koncept linij JPP je zastarel in potrebuje osvežitev. Ukrepi naj gredo v smeri, kot so: preureditev avtobusnih linij, uvedba taktnih voznih redov in vzpostavitev sistema hitrih prestopnih točk;
 • Uvedba avtobusne zelene linije: Trg revolucije – Glavni trg – Tržnica – Slomškov trg; Primer: Potnik/-ca sestopi z mestnega avtobusa na Glavnem trgu, presede na električni mini bus (avtobusna zelena linija), s katero potuje preko Glavnega trga in Koroške ceste, se ustavi na mestni tržnici ali presede na drugi mestni avtobus in potuje naprej po Gosposvetski cesti …
 • Širitev peš cone: Trg revolucije in Stari most morata dobiti drugačno funkcijo, kot jo imata danes. Rešitev je preureditev Starega mostu in Trga revolucije v območje enotnega tlakovanja.
 • Mestni tunel: Bo omogočil povezavo med Partizansko in Gosposvetsko cesto. V sklopu tunela se lahko uredi tudi podzemno avtobusno postajališče pod Trgom svobode. Hkrati se doda v predoru cev za kolesarsko pot, kar bi zagotovo predstavljalo veliko atrakcijo za občane in obiskovalce mesta.

 

Foto: Potnik/-ca sestopi z mestnega avtobusa na Glavnem trgu, presede na električni mini bus (zelena linija), s katerim potuje preko Glavnega trga in Koroške ceste, se ustavi na mestni tržnici ali presede na drugi mestni avtobus in potuje naprej po Gosposvetski cesti …

 

Za konec naj poudarimo, da za trenutno konfliktno situacijo ne moremo krivde valiti na trenutno mestno vodstvo, kot tudi ne na prejšnjega. Jedro problema se nahaja v neprilagojenosti ne le Maribora ampak tudi drugih slovenskih mest novim razmeram. Namreč, kot ugotavljajo tudi pri Mreži za prostor*, se naša mesta zadnje čase hitro spreminjajo, prihodki občin zmanjšujejo, zaradi zapletenih postopkov v urejanju prostora in prešibkega vključevanja javnosti v odločanje se povečuje prepad med prebivalci in mestnimi upravami, s tem pa raste nezaupanje med enimi in drugimi. Evropska mesta se vse bolj zavedajo, da so potrebni novi modeli upravljanja, ki izhajajo predvsem iz človeškega potenciala, talentov in virov lokalne skupnosti. Eno izmed učinkovitejših orodij, ki ga evropska mesta že več desetletij uporabljajo za podporo urbani prenovi, so lokalne pisarne urbane prenove, ki takšne probleme, kot so se manifestirali tako ob obnovi Cafove ulice kot Glavnega trga, preprečujejo že v fazi načrtovanja.

Maribor ima takšno lokalno pisarno urbane prenove že predvideno v Trajnostni urbani strategiji, zato spodbujamo vodstvo občine, da čimprej pristopi k realizaciji tega orodja. Tako se bomo konfliktnim situacijam v prihodnosti uspešno izogibali.

 

Več informacij: Josip Rotar, jrotar@gmail.com, 040 458 119

 

*Lokalne pisarne celovite urbane prenove http://prostoroz.org/wp-content/uploads/2016/04/brosura_LPCUP.pdf

 

 

V nadaljevanju Vam pošiljamo stališče Stranke mladih – Zeleni Evrope glede pobude »Povežimo Slovenijo«

Stranka mladih – Zeleni Evrope in Zeleni Slovenije smo dne 18.6.2019 smo s ponosom podpisali Sporazum o Zelenem sodelovanju (v prilogi), v katerem smo med drugim dorekli:

–          Usklajeno soustvarjanje zelene politike v Sloveniji ob upoštevanju načel EGP.

–          Medsebojno spoštovanje partnerjev in podpora pri izvajanju aktivnosti.

–          Pred vsakimi volitvami se dogovorimo glede načina in oblike nastopa na volitvah.

–          Skupaj pripravljamo predloge zakonov in jih skupaj predlagamo v sprejem v DZ.

–          Aktivno vključevanje v programske in druge aktivnosti v okviru EGP, predvsem na področju boja za več demokracije v EU, zelena delovna mesta in trajnostni razvoj, zdravo in čisto okolje ter                     hrano in vodo, socialno pravičnost ter učinkovitejšo energetsko politiko, s poudarkom na varnosti in zdravju.

V Sporazumu smo tudi objavili odprto povabilo k sodelovanju za vse zainteresirane organizacije in posameznike, katerim je skupno to, da je zelena politika nadstrankarska ter ne pristaja na delitve levo-desno.

Stranka mladih – Zeleni Evrope je edina stranka, ki predstavlja Slovenijo v Evropski zeleni stranki, zato je še toliko bolj pomembno, da sodelujemo s strankami, pobudami ali posamezniki, ki sprejemajo načela in vrednote Evropskih Zelenih.

Stranka mladih – Zeleni Evrope smo sicer podpirali prizadevanja Zelenih Slovenije k iskanju povezovanj vendar ob spoštovanju načel Evropske zelene stranke (EGP).

Glede na to, da v iniciativi »Povežimo Slovenijo« ne prepoznamo zaveze k spoštovanju takšnih vrednot, se k takšni iniciativi ne moremo priključiti.

 

 

 Igor Jurišič, predsednik Stranke mladih – Zeleni Evrope (041-738094)

 

Moč diha je neverjetna. Dejansko je dihanje tista sila življenja, ki poganja vse živo. Če nekaj ne diha, ni živo, nima duše in se ne razvija. Pomisli, marsikaj nam jemlje dih. Bodisi se prestrašimo in otrpnemo, bodisi od čudovite lepote kar obnemimo. Prvo nas duši, drugo nas poživi. Večkrat sem že napisal, da je dihanje najbolj temeljna in izjemno občutljiva funkcija organizma, ki nam daje energijo. Vsaka misel, vsaka telesna reakcija in vsako čustvo je pod vplivom in vpli…

Spoštovani Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj,

 

Spoštovani predstavniki medijev!

 

Predlog zelene rešitve dviga minimalne plače (za uvrstitev v PKP8 in objavo v medijih)

V Stranki mladih Zeleni Evrope in Zelenih Slovenije z začudenjem opazujemo, kako je določitev minimalne plače spet postal zgolj problem delodajalcev in zaposlenih, sploh ob zelo visokih prispevkih na plačo, ki je na koncu strošek delodajalca.

Obe zeleni stranki zato posredujemo ZELEN PREDLOG, po katerem bo skupna obdavčitev plač (oziroma skupen odstotek prispevka na neto plačo zaposlenega) še zmerom nad 50%, a kljub temu nekoliko nižji, kot je sedaj in ki bo omogočil ustrezno minimalno plačo zaposlenim brez dviga stroška plače, ki jo ima delodajalec.

V obeh Zelenih strankah zato predlagamo rešitev, ki bo ugodna tako za zaposlene, kot za delodajalce in sicer:

 1. Bruto minimalna plača se ohrani v višini 940 €
 2. Prispevki se ustrezno zmanjšajo na način, da bo neto minimalna plača zaposlenega enaka, kot bi bila ob trenutnih dajatvah pri bruto plači v višini 1.024 €, torej 716 € (namesto dosedanjih 662 €).

Po predlogu Zelenih Slovenije in Stranke mladih – Zeleni Evrope bi tako skupen strošek delodajalca ostal 1.091 €, neto minimalna plača pa bi se na račun prispevkov dvignila na 716 €.

  Neto minimalna plača Bruto minimalna plača Skupen strošek plače Prispevki na neto plačo
Trenutno 662 940 1091 65%
Dvig brez korekcije 716 1024 1188 66%
ZELENI PREDLOG 716 940 1091 53%

Igor Jurišič, predsednik Stranke mladih – Zeleni Evrope (041-738094) in

Andrej Čuš, predsednik Zelenih Slovenije (040-328613)

Leto 2020 je bilo težko, a kljub temu so bili v njem tudi svetli trenutki. Na globalni ravni smo izbrali nabor 41 »zmag«, ki smo jih dosegli v Amnesty in/ali k njim pomembno prispevali.

O vseh teh zmagah po mesecih si lahko več preberete tukaj (kliknite), med njimi so tudi te:

 • Iz zapora so bili izpuščeni po krivici zaprti ljudje; na primer ugledna iranska aktivistka za človekove pravice Narges Mohammadi.
 • Uzakonile so se pomembne izboljšave – na zgornji  fotografiji utrip veselja iz danske Amnesty, kjer so novembra spremenili kazenski zakonik, ki zdaj določa, da je posilstvo, če oseba ne privoli v spolni odnos.*
 • Dosežene so bile pomembne sistemske spremembe.

Zadnjo točko odlično ponazori to, kar se je zgodilo po našem julijskem poročilu o nezakonitem krčenju gozdov in zaseganju zemlje v verigi dobaviteljev največjega svetovnega proizvajalca mesnih izdelkov JBS. Kaj se je zgodilo?

 1. Le nekaj ur po njegovi objavi je brazilska zvezna tožilka v državi Rondônia napovedala, da bo njen urad preiskal naše navedbe.
 2. Teden kasneje je nekdanji neodvisni revizor podjetja potrdil, da je postavil pod vprašaj zmotne trditve JBS, da pri njegovih operacijah v Amazoniji ne prihaja do krčenja gozdov.
 3. Kasneje je ena od glavnih evropskih investicijskih hiš Nordea Asset Management JBS umaknila iz svojega portfelja in odločitev utemeljila z razkritji glede posrednih dobavnih verig JBS.
 4. Oktobra se je JBS zavezal do leta 2025 preveriti svojo celotno dobavno verigo, vključno s problematičnimi farmami “posrednih dobaviteljev”, ki so povezane z nezakonitim krčenjem gozdov.

 

V slovenski Amnesty smo glede Slovenije letos veliko pozornosti posvečali dogajanju okoli epidemije covida-19, s poudarkom na človekovih pravicah starejših in pravici do protesta.

Kliknite tukaj za nabor informacij o naših aktivnostih.

 

Izboljšave na področju človekovih pravic dosegamo skupaj z vami – s pomočjo vašega aktivizma in finančne podpore, za kar se vam prijazno zahvaljujemo.
Upamo, da nas boste podpirali še naprej.
Srečno in zdravo 2021!

Prijazno vas pozdravljam.

Nataša Posel,
direktorica

Uvodna foto: Amnesty International Danska. Foto letnice 2021: Moritz Knöringer, Unsplash

Tudi v Sloveniji si prizadevamo za spremembo definicije kaznivega dejanja posilstva, tako da bo jasno določeno, da je spolni odnos brez soglasja posilstvo. Peticijo lahko podpišete tukaj (kliknite).
Če podpirate naša prizadevanja in si lahko privoščite, bomo veseli vaše donacije, bodisi enkratne ali pa enkrat mesečno.

Več informacij o načinih doniranja najdete tukaj.

Hvala vnaprej!

Ob letošnjem dnevu človekovih pravic, ki ga zaznamujemo danes, 10. decembra, smo se Srebrna nit – Združenje za dostojno starost in slovenska Amnesty povezali v skupnem pozivu pristojnim (kliknite za celoten dopis), naj začnejo nujno in nemudoma ukrepati za rešitev katastrofalnega položaja starejših.

Po naši oceni so bile stanovalke in stanovalci v domovih za starejše že v pomladanskem prvem valu bolezni covida-19 med najbolj prizadetimi skupinami, oblasti pa so zatajile tudi pri pripravah na drugi val.

Gre za odgovornost (predvsem zdravstvenih in socialnih) oblasti, ki so z neustreznimi in nezadostnimi pripravami ne le ogrozile človekovi pravici do najvišje stopnje zdravja in do življenja stanovalcev domov za starejše, ampak tudi pravice tam zaposlenih.

Skrbi nas za zdravje in dobrobit zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu, ki so že dolge mesece na prvi obrambni liniji. Za svoje predano in težko delo si zaslužijo ne le zahvalo, temveč tudi vso podporo politike in javnosti.

Biserka Marolt Meden, predsednica Srebrne niti: “V času epidemije so dosedanje pomanjkljivosti skrbi za starejše postale še bolj izrazite. Diskriminacija zaradi starosti je nesprejemljiva, še najmanj na področju zdravstvene oskrbe. Številke o umrlih v domovih starejših so zastrašujoče. Vsi ukrepi morajo biti dobro pretehtani, v sodelovanju s starejšimi in/ali njihovimi bližnjimi. Tudi socialna izolacija starejših je nesprejemljiva. Zato pozdravljamo dobre prakse v domovih starejših in pozivamo, naj jim v tem prazničnem času sledijo vsi. Oba pristojna ministra pa naj nemudoma podpišeta nove kadrovske normative.”

Nataša Posel, direktorica Amnesty International Slovenije: “Zelo pozna uvedba hitrih testov, nerazumevanje in prepozno odzivanje na pomanjkanje ustreznega prostora in kadrov v domovih za starejše, nepregledna navodila, prepozna priprava protokolov za zagotavljanje stikov  s svojci – vse to kaže na nezadostno skrb pri zagotavljanju pravice do zdravja starejših ljudi. Jasno je, da so starejši najbolj ogrožena skupina, a tudi če upoštevamo pridružene bolezni in visoko starost nekaterih, je število umrlih grozljivo visoko.”

V današnji skupni poziv Srebrne niti in slovenske Amnesty ob dnevu človekovih pravic smo povzeli vse nujne zahteve oblastem, ki se jih morajo te nemudoma lotiti, da bi zagotovile človekove pravice starejših ljudi (kliknite za celoten poziv).

Naša družba v boju proti tej bolezni ne sme nikogar pozabiti ali izključiti, še posebej ne najbolj ranljivih.

Ostanite zdravi in prijazen pozdrav.

 

Nataša Posel,
direktorica Amnesty International Slovenije

 

Biserka Marolt Meden, 
predsednica Srebrne niti

 

Kako v času socialne distance sklepati nove poslovne stike?

Poslovno mreženje je ena od ključnih strategij sklepanja novih poslovnih odnosov in krepitve obstoječih. Zato mreženja tudi v trenutnih razmerah, ko nam koronakriza in karantena onemogočata poslovno druženje v živo, ne smemo zanemariti.

Možnosti za poslovno mreženje so se v celoti preselile na virtualne platforme, kar predstavlja nove izzive. In kako lahko še vedno vzdržujete in vzpostavljate nove poslovne vezi v tej novi realnosti? Ponujamo vam nekaj preprostih nasvetov, ki se vam utegnejo obrestovati:

Nasvet #1: Povezujte se prek družbenih medijev, predvsem Linkedina
Povežite se s svojimi obstoječimi poslovnimi partnerji in potencialnimi partnerji prek Linkedina in bodite v stalnem stiku s posamezniki s svojega področja. Aktivno sodelujte v debatah, vezanih na področje vašega delovanja, in delite svoje mnenje glede določenih tematik ter tako ohranjajte stik s svojimi poslovnimi partnerji in potencialnimi partnerji.

Nasvet #2: Sledite interesnim skupinam in mnenjskim voditeljem
Vključite se v različne interesne skupine s svojega področja delovanja in zanimanja, spremljajte dogajanje v stroki, delite svoja mnenja in stališča, sodelujte v debatah na določene tematike, delite zanimive članke, raziskave in tako vzpostavljajte komunikacijo s posamezniki iz svoje stroke.

Nasvet #3: Udeležujte se spletnih dogodkov
Udeležujte se spletnih seminarjev, virtualnih delavnic, predavanj in mreženjskih dogodkov na spletu. Tudi na virtualnih dogodkih lahko spoznate nove poslovne partnerje in si tako razširite svojo mrežo poslovnih poznanstev. Nekateri spletni dogodki omogočajo tudi virtualno mreženje v manjših zasebnih skupinah (t. i. brake-out rooms), kjer lahko spoznavate nove posameznike. Po dogodku prek Linkedina  stopite v stik z enim ali več izbranimi udeleženci, jim povejte, da ste se skupaj udeležili istega dogodka, in jih povabite k povezavi prek Linkedina. Morda se na ta način razvije kakšno novo poslovno sodelovanje.

Eno takšnih virtualnih poslovnih druženj bo ponudila tudi virtualna mreženjska konferenca Business as (un)usual, ki bo potekala 16. decembra. Poleg predavanj izjemnih govorcev bo na voljo tudi pravo virtualno mreženje v naključno oblikovanih moderiranih skupinah.

Program in prijava na konferenco sta na voljo TUKAJ.

Priprave za NetPRO 2021 že v polnem zamahu

Za pomlad 2021 pa napovedujemo že 7. NetPRO. Organizatorji upamo, da se bomo lahko znova družili v živo, če pa to ne bo mogoče, bomo poskrbeli za organizacijo virtualne konference NetPRO. Obljubljamo, da bo tudi ta izvedena strokovno in udeležencem prijazno. Program je že v pripravi in vam ga razkrijemo kmalu.

Ključno je, da še naprej gradimo poslovne odnose, pa čeprav prek digitalnih kanalov. Kaže, da bomo morali sprejeti to novo realnost in nam bodo morala tudi virtualna mreženja priti v navado, saj bodo  virtualna druženja – kot kaže – še nekaj časa morda edina možnost za sklepanje novih poslovnih poznanstev.

Se vidimo maja na 7. NetPRO!

 

Spremljajte nas na Facebook in LinkedIn.

Prijeten dan vam želi ekipa NetPRO!
Za vsa vprašanja o konferenci smo na voljo: 01 473 00 53 ali pr@tsmedia.si