Spoštovani gospod župan Saša Arsenovič, prosim Vas, da skrbno preberete spodnji poziv in ustavite postopek sprejemanja OPN,

Spoštovani predstavniki medijev, prosim Vas, da objavite spodnji poziv županu Arsenoviču v katerem ga pozivam, da ustavi postopek sprejemanja OPN v tem mandatu.

USTAVITE POSTOPEK SPREJEMANJA OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (OPN) ZA MESTNO OBČINO MARIBOR!

 

Od začetka postopka z javno naznanitvijo se vrstijo kritike prebivalcev in strokovne javnosti v povezavi z OPN.

Ne bom našteval vseh pomanjkljivosti, saj smo na to mnogi prepogosto opozarjali; od gradenj megalomanskih objektov na meji vodovarstvenega območja, do pozidave parkovnih površin pa do nešteto pripomb, od katerih približno ¾ ni bilo upoštevanih.

Povrh vsega pa odlok o OPN ni pripravljen skladno z veljavno zakonodajo.

Glede na to, da je v odgovoru (v prilogi) na poziv županu po ničnosti javnega naznanila in vseh nadaljnjih korakov ga. Maja Reichenberg Heričko, ponovno trdila, da v pravnem smislu ni nič narobe, sem s tem izkoristil vsa možna pravna sredstva pred vložitvijo tožbe na Upravno sodišče, ki bo sedaj odločalo o zakonitosti postopkov sprejemanja OPN.

Obveščam Vas, da je upravni spor tudi uradno sprožen, saj ne želim, da bi to izvedeli šele po obvestilu z Upravnega sodišča.

Pred tem korakom, ki sem ga storil s tresočo roko, sem temeljito premisli, ali bi s to potezo lahko kakorkoli škodil mestu. Po pogovorih z najuglednejšimi strokovnjaki s področja arhitekture in krajinske arhitekture in urejanja prostora sem prišel do zaključka, da bi mestu škodil edino v primeru, da postopka ustavitve sprejemanja OPN ne bi sprožil, saj bi dokument, kot je bil pripravljen, mestu prej škodoval kot koristil.

Pred vložitvijo sem se seznanil tudi s pravnim mnenjem, ki je priloženo k tožbi in v katerem je med drugim zapisano:

Določbe ZUreP-3, ki predvidevajo, da se postopek sprejemanja prostorskega načrta na občinski ravni uporabljajo določila ZPNačrt, so določila materialne in postopkovne narave. Medtem, ko pa so določbe 5. odstavka 9. člena in 115. člena ZUreP-3 lex specialis in veljajo na podlagi obstoječega zakona – ZureP-3 ter se nanašajo na osebe, ki sodelujejo v postopku sprejemanja prostorskega načrta, kot mehanizmi varovanja integritete in preprečevanja korupcije.

Predobro se zavedam, da lahko s politično močjo, ki jo imate v Mestnem svetu, povozite tako stroko, kot tudi želje in potrebe občanov. Edino, česar ne morete povoziti pa je veljavna zakonodaja, saj o njej ne odloča mestni svet z večino svojih svetnikov.

V primeru, da boste še v tem mandatu na sejo uvrstili sprejem OPN v drugem branju, bi to pomenilo, da se OPN sprejema v času, ko o zakonitosti postopkov odloča sodišče; postopki pa so bili peljani tako, da bi bila drugačna odločitev sodišča, kot ugotovitev nezakonitosti v postopku sprejemanja, veliko presenečenje.

Gospod župan, v primeru, da bi moralo postopek in s tem OPN razveljaviti sodišče, to ne bi metalo slabe luči zgolj na Vas, ampak na Maribor kot mesto.

Iz vseh naštetih razlogov Vas zato vljudno pozivam k častnemu umiku in ustavitvi postopka sprejemanja OPN, ki ga naj sprejme naslednji Mestni svet upoštevaje vso veljavno zakonodajo.

 

V prilogi: 220916_Dopis_Jurisic

 

Hvala, da mi boste prisluhnili in da v tem mandatu ne bomo več odločali o OPN.

Igor Jurišič, mestni svetnik Stranke mladih – Zeleni Evrope