Prispevki

»Zamik sprejema Proračuna Mestne občine Maribor za 14 dni je koristen za Maribor«

Mestni svet Mestne občine Maribor je na predlog mestnega svetnika SDS g. Franca Kanglerja potrdil sklep, s katerim se odločanje o proračunu prestavi za 14 dni.

Glede na to, da je župan na sami seji pojasnil, da je bilo vse dogovorjeno in da za to ni nobene potrebe, sem dolžan javnosti pojasniti, zakaj smo se v Stranki mladih – Zeleni Evrope odločili podpreti ta zamik.

Odlok o Proračunu Mestne občine Maribor je namreč edini odlok, ki ga lahko predlaga zgolj župan in ne mestne svetnice oziroma mestni svetniki, enako pa velja tudi za spremembe tega odloka (rebalans). Mestne svetnice in mestni svetniki imamo tako zgolj to eno možnost, da lahko vplivamo na vsebino proračuna.

Informacija, da smo se o proračunu kar štirikrat pogovarjali, seveda drži, težava pa je v tem, da v vseh teh pogovorih ni bilo nikdar posluha za kakšne večje spremembe oziroma je župan pogojeval spremembe s krčenjem sredstev na kateri od drugih ključnih postavk, ali pa želel sredstva iskati v podražitvah (oziroma zmanjšanju subvencij v vrtcih), podaljševanju plačljivega parkiranja in podobno.

Mestne svetnice in mestni svetniki smo tako le stežka uspeli z določenimi amandmaji; Stranka mladih – Zeleni Evrope je tako na primer predlagala, da sredstva, ki so bila na postavki projektiranje in obnova starega mestnega jedra prenesemo na Narodni dom s Festivalom Lent, KS Kamnica in za preplastitev dotrajanih občinskih cest.

Glavni razlog za prestavitev odločanja pa je bil predlog županovega amandmaja, da skoraj pol milijona evrov prenese s postavke »Stroški obresti dolgoročnih kreditov« in jih nameni za sklenitev pogodbe z NK Maribor.

 

Pri tem seveda ne oporekam, da je takšna pogodba z NK Maribor neprimerna ali sporna, zelo sporno pa je dejstvo, da do seje (30.1.2024) v proračunu ni bilo sredstev za vsebine mestnih svetnic in svetnikov, kot na primer obnova dotrajanih vrtcev, ali pa so bili pogojevani s podražitvami, sredstva za sklenitev te pogodbe v višini skoraj pol milijona evrov pa so se našla dobesedno čez noč.

Dodatno nas skrbi dejstvo, da je bilo na moje vprašanje, ali lahko znižanje stroškov obresti pojasnijo s kakršnim koli dokumentom iz banke povedano zgolj, da bodo stroški obresti verjetno nižji, ker se napoveduje znižanje Euriborja oziroma pribitka na Euribor.

Tako smo mestne svetnice in mestni svetniki spoznali, da se kar pol milijona rezerve brez težav najde v proračunu takrat, ko dodatno porabo predlaga župan, ko pa na primer iščemo zgolj 7.500 € za delovanje KS Kamnica, pa takšnih sredstev ni.

 

Dejstvo, da se v proračunu lahko brez težav najde dodatnih pol milijona evrov kaže na to, da so bila vsa usklajevanja neiskrena, mestne svetnice in mestni svetniki pa smo žal verjeli županu, da sredstev za nujne stvari v proračunu pač ni.

Prav zato smo želeli z zamikom odločanja dodobra preveriti, kje se v proračunu še »skrivajo« dodatna prosta sredstva in jih nameniti za tiste najbolj nujne stvari, kot so obnova šol in vrtcev, obnova dotrajanih cest in podobne stvari, s katerimi bomo mestni svetniki in mestne svetnice izboljšali kakovost življenja in bivanja v Mariboru.

S spoštovanjem,

Igor Jurišič, mestni svetnik Stranke mladih – Zeleni Evrope

Mestni svet Mestne občine Maribor dne je 24.11.2023 s kar 24 glasovi ZA in zgolj 12 glasovi PROTI na predlog Stranke mladih – Zeleni Evrope sprejel spremembo odloka o ustanovitvi Javnega holdinga Maribor d.o.o, ki izrecno določa, da »V imenu ustanoviteljice (edinega družbenika) odloča Mestni svet Mestne občine Maribor.«, saj si je župan to vlogo, ki jo je v preteklosti mestni svet že imel, samovoljno prisvojil.

Ob tem je nujno poudariti, da je župan pred glasovanjem svetnicam in svetnikom priporočil, da naj ne sprejmemo »nezakonitega odloka«, pri čemer je prav on dne 16.1.2020 »po 21. členu Odloka o ustanovitvi Javnega holdinga Maribor d.o.o. v Mestni občini Maribor (MUV 1312019) in 23. in 35. členu Statuta Mestne občine Maribor (Muv, št. 1012011, 8/2014 in 1212019)« predlagal mestnemu svetu v imenovanje člane Nadzornega sveta Javnega holdinga s čimer je potrdil, da je prav mestni svet tisti, ki odloča v imenu ustanoviteljice, saj odlok v 21. členu določa, da so v nadzornem svetu 4 člani predstavniki ustanoviteljice, le teh pa ni imenoval sam, ampak jih je predlagal v imenovanje mestnemu svetu (https://uploads.publishwall.si/pdfs_2/vfokusu/content/2020/01/23/MB_Holding_nadzorni_svet.pdf).

Za podporo predlogu Stranke mladih – Zeleni Evrope se javno zahvaljujem svetniškim skupinam Gibanja Svoboda, SDS, Levice, Liste Kolesarjev in pešcev, LPR MČ in KS in Liste Gasilci Maribora, ki so poleg svetniške skupine Stranke mladih – Zeleni Evrope podprli ta odlok. Izpis glasovanja je dostopen na https://maribor.si/wp-content/uploads/2023/11/10-redna-seja.pdf.

Za konec pozivam župana, da skladno s 4. odstavkom Zakona o lokalni samoupravi ta odlok nemudoma objavi v Medobčinskem uradnem vestniku ter prekine agonijo, saj se želimo mnogi mestni svetniki in mestne svetnice ukvarjati s perečimi izzivi mesta in občine, ne pa z županom, ki bi moral zastopati občino in občinski svet in ne kljubovati demokratično sprejetim odločitvam.

S spoštovanjem,

Igor Jurišič, mestni svetnik Stranke mladih – Zeleni Evrope

V nadaljevanju Vam ob dnevu mobilnosti pošiljam izjavo za javnost v povezavi z namerami ukinjanja brezplačnega javnega potniškega prometa za upokojence, kot sledi:

 

Se slovenskim upokojencem res obeta ukinitev brezplačnega javnega potniškega prometa?

 

Na Stranko Mladih – Zeleni Evrope se je včeraj obrnilo večje število starejših, ki v nas vidijo stranko ki ponotranja medgeneracijsko sodelovanje ter izrazili zaskrbljenost nad napovedanimi ukrepi Ministrstva za okolje, prostor in energijo RS (MOPE). Tako je bilo namreč razumeti g. Vrčka iz Ministrstva za okolje, podnebje in energijo v oddaji Aktualno na VAL 202 včeraj, 21.9.2023.

 

V Stranki mladih – Zeleni Evrope smo presenečeni nad izjavami predstavnika Ministrstva za okolje, podnebje in energijo (MOPE)  g. Matjaža Vrčka, vodje sektorja za javni potniški promet, v včerajšnji oddaji Aktualno na VAL 202 saj je govoril o spremembi politike ministrstva in Vlade RS, kjer je nakazal ukinitev brezplačnega javnega potniškega prometa za upokojence in to na precej poniževalen odnos do upokojencev, saj je med drugim izjavil, da “Upokojenci te karte izkoristijo kolikor jo lahko, se peljejo tudi po 5x na dan samo da se peljejo, in pol pride do gneče” in na osnovi te ugotovitve tudi nakazal ukrepe ministrstva z izjavo “…mogoče pa bi kazalo vendarle nekaj zaračunavati tem potnikom, da bi to ugodnost uporabljali bolj racionalno in bolj odgovorno, ne pa da se vozijo ker nimajo kej drugega za početi.”

 

S takšnim odnosom države so se upokojenci v preteklosti že soočali, ko so s strani državnega sekretarja Štrovsa slišali, “da se nimajo upokojenci ničesar za bati, razen Matilde”.

 

Upokojenci so prav s takšnimi ukrepi postali tudi bolj aktivni, bolj povezani s svojimi družinami v drugih mestih in svojimi vnuki ter lahko s pomočjo brezplačnega javnega potniškega prometa tudi živijo bolj aktivno. Ena izmed glavnih prednosti takšnega ukrepa je tudi, da upokojence sistemsko umaknemo iz vse večjega kaosa na naših cestah in jim v sklopu javnega potniškega prometa zagotovimo varna potovanja. Ob dejstvu da je socialni položaj slovenskih upokojencev večinoma slab, je skrajno zaskrbljujoče, v kolikor ministrstvo dejansko razmišlja o takšnih ukrepih.

 

Ne glede na izrečene besede g. Matjaža Vrčka v Stranki mladih – Zeleni Evrope upamo, da je šlo le za lapsus visokega predstavnika ministrstva in prav zaradi tega smo na Ministrstvo naslovili vprašanje, ali je povedano tudi uradno stališče Ministrstva za okolje, podnebje in energijo Republike Slovenije in Vlade RS.

Igor Jurišič, predsednik Stranke mladih – Zeleni Evrope

Priloga: povezava do oddaje na VAL 202: https://val202.rtvslo.si/podkast/aktualno-202/173251477/174988082

 

V petek 22.9.2023 smo Vam poslali sporočilo za medije, v katerem izražamo skrb v povezavi z ukinitvijo brezplačnega javnega potniškega prometa za upokojence, v spodnjem sporočilu pa povzemamo odgovor Ministrstva, ki ga tudi prilagamo.

 

Spoštovani, 

skladno z vašim prejetim dopisom, v kateri navajate izjavo g, Matjaža Vrčka, vam v nadaljevanju pojasnjujemo:

»G. Matjaž Vrčko, vodja sektorja za javni potniški promet na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, NI IZJAVIL, da “Upokojenci te karte izkoristijo, kolikor jo lahko, se peljejo tudi po 5x na dan, samo da se peljejo, in pol pride do gneče”, pač pa nekdo drug, če smo prav poslušali, eden izmed voznikov avtobusa. G. Vrčko je izjavil, da je bil med rekorderji po številu voženj imetnik brezplačne vozovnice, ki se je mesečno validiral (registriral) 117 krat. 

Možnost, da bi trenutnim imetnikom brezplačnih vozovnic začeli zanje nekaj zaračunavati, je eden od možnih ukrepov, da bi se v prihodnje izognili gnečam, predvsem na avtobusih, ki vozijo na obalo oz. Bled in Bohinj, o katerih je bilo govora v prispevku VALa 202. Seveda poleg drugih, ki v prispevku niso bili omenjeni in ki jih že izvajamo (uvedba dodatnih linij in dodatna vozila) in morebitna uvedba rezervacij na nekaterih linijah. Seveda pa je vsakoletno podaljševanje brezplačnih vozovnic odvisno tudi od proračunskih zmožnosti proračuna RS, saj se za ta namen letno porabi slabih 20 mio EUR.«


S spoštovanjem.

Direktorat za prometno politiko
Sektor za javni potniški promet

 

V Stranki mladih – Zeleni Evrope smo v petek, 22.9.2023 naslovili na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo prošnjo za pojasnitev izjav njihovega predstavnika g. Vrčka v oddaji Aktualno na VAL 202 v četrtek, 21.9.2023.

 

Glede naše zaskrbljenosti v povezavi z možnim ukinjanjem brezplačnega javnega potniškega prometa so odgovorili: »Možnost, da bi trenutnim imetnikom brezplačnih vozovnic začeli zanje nekaj zaračunavati, je eden od možnih ukrepov, da bi se v prihodnje izognili gnečam, predvsem na avtobusih, ki vozijo na obalo oz. Bled in Bohinj, o katerih je bilo govora v prispevku VALa 202. Seveda poleg drugih, ki v prispevku niso bili omenjeni in ki jih že izvajamo (uvedba dodatnih linij in dodatna vozila) in morebitna uvedba rezervacij na nekaterih linijah. Seveda pa je vsakoletno podaljševanje brezplačnih vozovnic odvisno tudi od proračunskih zmožnosti proračuna RS, saj se za ta namen letno porabi slabih 20 mio EUR.«

 

Glede zapisanih spornih izjav g. Vrčka pa so pojasnili, da je bila izjava »Upokojenci te karte izkoristijo kolikor jo lahko, se peljejo tudi po 5x na dan samo da se peljejo, in pol pride do gneče« izjava nekega voznika avtobusa, zato se g. Vrčku opravičujemo, da smo to izjavo pripisali njemu. Druga izjava, za katero smo zapisali, da je bila izjava g. Vrčka »“…mogoče pa bi kazalo vendarle nekaj zaračunavati tem potnikom, da bi to ugodnost uporabljali bolj racionalno in bolj odgovorno, ne pa da se vozijo ker nimajo kej drugega za početi.« pa je dejansko bila izjava g. Vrčka.

 

Za konec izražamo željo, da ukrepi ministrstva ne bodo takšni, ki bi posegli v brezplačno uporabo javnega potniškega prometa za upokojence.

 

Igor Jurišič, predsednik Stranke mladih – Zeleni Evrope

V nadaljevanju Vam ob dnevu mobilnosti pošiljam izjavo za javnost v povezavi z namerami ukinjanja brezplačnega javnega potniškega prometa za upokojence, kot sledi:

 

Se slovenskim upokojencem res obeta ukinitev brezplačnega javnega potniškega prometa?

 

Na Stranko Mladih – Zeleni Evrope se je včeraj obrnilo večje število starejših, ki v nas vidijo stranko ki ponotranja medgeneracijsko sodelovanje ter izrazili zaskrbljenost nad napovedanimi ukrepi Ministrstva za okolje, prostor in energijo RS (MOPE). Tako je bilo namreč razumeti g. Vrčka iz Ministrstva za okolje, podnebje in energijo v oddaji Aktualno na VAL 202 včeraj, 21.9.2023.

 

V Stranki mladih – Zeleni Evrope smo presenečeni nad izjavami predstavnika Ministrstva za okolje, podnebje in energijo (MOPE)  g. Matjaža Vrčka, vodje sektorja za javni potniški promet, v včerajšnji oddaji Aktualno na VAL 202 saj je govoril o spremembi politike ministrstva in Vlade RS, kjer je nakazal ukinitev brezplačnega javnega potniškega prometa za upokojence in to na precej poniževalen odnos do upokojencev, saj je med drugim izjavil, da “Upokojenci te karte izkoristijo kolikor jo lahko, se peljejo tudi po 5x na dan samo da se peljejo, in pol pride do gneče” in na osnovi te ugotovitve tudi nakazal ukrepe ministrstva z izjavo “…mogoče pa bi kazalo vendarle nekaj zaračunavati tem potnikom, da bi to ugodnost uporabljali bolj racionalno in bolj odgovorno, ne pa da se vozijo ker nimajo kej drugega za početi.”

 

S takšnim odnosom države so se upokojenci v preteklosti že soočali, ko so s strani državnega sekretarja Štrovsa slišali, “da se nimajo upokojenci ničesar za bati, razen Matilde”.

 

Upokojenci so prav s takšnimi ukrepi postali tudi bolj aktivni, bolj povezani s svojimi družinami v drugih mestih in svojimi vnuki ter lahko s pomočjo brezplačnega javnega potniškega prometa tudi živijo bolj aktivno. Ena izmed glavnih prednosti takšnega ukrepa je tudi, da upokojence sistemsko umaknemo iz vse večjega kaosa na naših cestah in jim v sklopu javnega potniškega prometa zagotovimo varna potovanja. Ob dejstvu da je socialni položaj slovenskih upokojencev večinoma slab, je skrajno zaskrbljujoče, v kolikor ministrstvo dejansko razmišlja o takšnih ukrepih.

 

Ne glede na izrečene besede g. Matjaža Vrčka v Stranki mladih – Zeleni Evrope upamo, da je šlo le za lapsus visokega predstavnika ministrstva in prav zaradi tega smo na Ministrstvo naslovili vprašanje, ali je povedano tudi uradno stališče Ministrstva za okolje, podnebje in energijo Republike Slovenije in Vlade RS.

Igor Jurišič, predsednik Stranke mladih – Zeleni Evrope

Priloga: povezava do oddaje na VAL 202: https://val202.rtvslo.si/podkast/aktualno-202/173251477/174988082

V prilogi Vam pošiljam izjavo za medije po sobotnem napadu na LGBTQIA+ aktivista, humanitarca, umetnika, upokojenega učitelja, domoljuba, očeta, dedka,… in nenazadnje kandidata na listi Stranke mladih – Zeleni Evrope na lokalnih volitvah leta 2022 v Mariboru, g. Renata Volkerja.

V prilogi: Izjava za javnost ob incidentu po Paradi ponosa v Mariboru

S spoštovanjem,

Igor Jurišič, predsednik Stranke mladih – Zeleni Evrope

Mestni svetnik  Stranke mladih – Zeleni Evrope v Mestnem svetu Mestne občine Maribor Igor Jurišič sem dne 24.8.2023 predlagal točko dnevnega reda z nazivom »Obravnava zadeve povezane s kršenjem pravic zaposlenim na Mestni občini Maribor« ter občinsko upravo zaprosil za gradivo, s katerim razpolagajo.

Glede na to, da nisem dobil niti odgovora, kaj šele gradiva, sem ponovno urgiral in dne 6.9.2023 prejel odgovor, v katerem so si strokovne službe prisvojile pristojnosti Mestnega sveta ter same odločile, da predlagana točka ne more biti predmet obravnave na mestnem svetu.

S tem odgovorom so strokovne službe zagotovo posegle v pristojnosti Mestnega sveta, saj poslovnik jasno določa, da lahko gradivo predlagajo župan, mestni svetniki, delovno telo in nadzorni odbor ter dodatno določa, da lahko mestni svet odloči o uvrstitvi točke v kolikor tega ne bi storil župan.

Glede na to, da dotičnega gradiva iz katerega bi se lahko mestne svetnice in mestni svetniki prepričali, ali poročanja medijev o kršitvah pravic zaposlenim ter zahtevam po izločanju dokumentov iz dotične zadeve ob vednosti župana držijo ali ne, sem kot dodatno gradivo priložil korespondenco, ki jo prilagam tudi k temu obvestilu za javnost.

 

Priloga 1: Gradivo za sejo 21.9.2023 (1 od 2)

 

Priloga 2: Gradivo za sejo 21.9.2023 (2 od 2)

 

Ob tem seveda ne gre spregledati dejstva, da je bil predlog uvrstitve točke na dnevni red oddan pravočasno, torej več, kot 20 dni pred sejo, enako pa tudi zahtevek za zadevo, ki naj bi bila priloga in o kateri ste tudi mediji poročali.

Ali bo gradivo zgolj dopis, ki sem ga poslal 24.9.2023, ali bo k temu dodana celotna korespondenca v kateri se strokovne službe postavljajo nad mestni svet ali pa celotna zadeva, katero smo zahtevale svetniške skupine ki skupaj štejemo 31 od 45 mestnih svetnic ali svetnikov v skupni izjavi »SOODGOVORNOSTI ZA MARIBOR NI MOGOČE DOSEČI S SAMOVOLJO« pa bomo videli na sami seji 21.9.2023.

 

S spoštovanjem,

Igor Jurišič, mestni svetnik Stranke mladih – Zeleni Evrope (041-738094)

V prilogi Vam pošiljamo javni poziv Stranke mladih – Zeleni Evrope, slovenske predstavnice v Evropskih Zelenih v povezavi z začetkom izlova nutrij.

 

V prilogi: Javni poziv – preprečite poboj nutrij

 

Na ministrstvo se obračamo z željo, da boste še pred 1.8.2023 proučili vse pravne in moralne zadržke in ustavili poboj nutrij.

 

Za vsa morebitna vprašanja se lahko obrnete na predsednika Stranke mladih – Zeleni Evrope Igorja Jurišiča na igor@jurisic.si ali 041-738094.

Stališče Stranke mladih – Zeleni Evrope v zvezi s predlogom Piratske stranke glede omejitve števila županskih mandatov

 

V prilogi: Stališče SMS – Zeleni glede omejevanja števila županskih mandatov

 

Stranka mladih – Zeleni Evrope

Javni holding Maribor d.o.o. bo s 25.5.2023 postal tudi dejansko javni

 

V Stranki mladih – Zeleni Evrope smo zaradi omejene transparentnosti, nelogičnih odločitev in po našem mnenju neprimernem trošenju javnega denarja za nekatere svetovalne pogodbe in predvsem zaradi različnega razumevanja o tem, kdo v Javnem holdingu Maribor odloča v imenu Mestne občine Maribor, na 3. redni seji na župana naslovili pobudo, da župan do naslednje, 4. redne seje predstavi predlog spremembe odloka, da bo jasno definirano, da v imenu ustanoviteljice ustanoviteljske pravice uveljavlja mestni svet. Glede na to, da župan na pobudo ni odgovorili ne do 4. redne seje, kot bi to moral storiti niti do 5. redne seje, smo se v Stranki mladih – Zeleni Evrope odločili in danes, 25.4.2023 tudi uradno poslali Službi za delovanje mestnega sveta, županu in direktorju občinske uprave predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi Javnega holdinga Maribor, v katerem predlagamo dopolnitev 13. člena v katerem bi v 4. točki zapisali: V imenu ustanoviteljice odloča Mestni svet Mestne občine Maribor.

 

V Stranki mladih – Zeleni Evrope verjamemo, da velika večina svetnic in svetnikov podira transparentno in racionalno delovanje Javnega holdinga Maribor in zato pričakujemo, da bo omenjena sprememba odloka z veliko večino glasov sprejeta na naslednji seji mestnega sveta.

S to spremembo bo Javni holding Maribor dejansko postal javen, saj se bodo odločitve v imenu ustanoviteljice, torej Mestne občine Maribor, sprejemale javno na Mestnem svetu in ne več zgolj in samo s podpisom župana Aleksandra Saše Arsenoviča.

Igor Jurišič, mestni svetnik Stranke mladih – Zeleni Evrope

Stranka mladih – Zeleni Evrope bomo podprli proračun MOM v drugem branju v kolikor bo predvidel manjkajoča sredstva za izpolnjevanje obveznih nalog

 

V Stranki mladih – Zeleni Evrope se zavedamo, da predstavlja sprejet proračun pogoj za izvajanje dejavnosti ter da bi nesprejem proračuna pomenil oviro pri razvoju mesta, zato bomo proračun, v kolikor bo ustrezno popravljen tudi sprejeli.

Kot popravek proračuna pa ne razumemo zgolj upoštevanje amandmajev pri obstoječi višini prihodkov, ampak konkreten popravek prihodkovne strani proračuna, ki bo ustrezno povečan za višino sredstev, ki bi jih Republika Slovenija skladno s 140. členom Ustave Republike Slovenije morala zagotoviti za izpolnjevanje obveznih nalog, ki jih je z zakoni prenesla na Mestno občino Maribor.

V Stranki mladih – Zeleni Evrope smo župana Maribora že 18.2.2020 opozorili, da je »podfinanciranje« nezakonito in da ima celo znake kaznivega dejanja izsiljevanja po 257.členu Kazenskega zakonika RS, saj je RS MOM naložila za približno 25 milijonov evrov več nalog, kot je zagotovila sredstev za izvajanje le-teh, s čimer je sebi (Republiki Sloveniji) pridobila premoženjsko korist, Mariboru  pa prizadejala škodo.

»Podfinanciranje« pa ni le nezakonito, ampak tudi PROTIUSTAVNO, saj 140. člen ustave jasno določa: »Država lahko z zakonom prenese na občine opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti, če za to zagotovi tudi potrebna sredstva.«, zato bom (v kolikor župan ne bo poskrbel za ustrezno financiranje prenesenih nalog) kot mestni svetnik sam sprožili postopek pred Ustavnim sodiščem.

 

Tri leta neaktivnosti župana, zaradi katerih je Maribor izgubil približno 75 milijonov evrov, so bistveno preveč in zato ne bom dovolil, da se protiustavno in nezakonito izčrpavanje Maribora nadaljuje.

Župana MOM zato pozivam, da:

 

  1. Prestavi aprilsko sejo za 14 dni na 20.4.2023 (kot so že predlagali v stranki LPR), v tem času pa
  2. Pripravi predlog proračuna, ki bo na prihodkovni strani predvidel zadostno financiranje Republike Slovenije za izpolnjevanje nalog, ki nam jih je RS naložila in
  3. Mestnemu svetu predstavi vloženo ustavno pritožbo zaradi kršitve 140. člena ustave, po katerem je prepovedano prenašanje nalog države na občine brez zagotavljanja ustreznih sredstev.

 

V primeru, da v proračunu sredstev za izpolnjevanje obveznih nalog niti ne predvidimo, bi s tem jasno sporočili Republiki Sloveniji, da vsaj do 31.12.2024 nimamo potrebe po reševanju problema »podfinanciranja« in tako bomo pristali na dodatnih približno 50 milijonov protiustavnega primanjkljaja, ki se dnevno opazi na naših cestah, v šolah, v cenah storitev in še kje.

Ko bo proračun popravljen tako, da bo kot vir sredstev za izvajanje obveznih nalog navedeno financiranje iz proračuna RS, bomo tudi brez zadolževanja lahko izvedli vse ostale načrtovane aktivnosti, ki jih sedaj z amandmaji predlagamo tako mestni svetniki in mestne svetnice, kot tudi predstavniki KS in MČ.

Tako pripravljen proračun, ki bo upošteval vse potrebe KS, MČ in svetniških skupin ter kot vir prihodkov za izpolnjevanje obveznih nalog navedel proračun RS, bomo v Stranki mladih – Zeleni Evrope z veseljem potrdili na (prestavljeni) aprilski seji Mestnega sveta.

 

V kolikor pa bo župan vztrajal na tem, da obvezne naloge, ki nam jih je naložila država plačujemo z najemanjem kredita, prodajo premoženja in s podražitvijo storitev, pa proračuna NE BOMO potrdili, saj kot takšen ne predstavlja grožnje zgolj v finančnem in razvojnem smislu, ampak grozi Mariboru tudi zmanjšanje površine za približno 1/3, kolikor predstavljata KS Kamnica in KS Bresternica Gaj, kjer so jasno povedali, da v občini, ki ni sposobna zadovoljiti najosnovnejših potreb svojih krajanov, ne želijo ostati.

Igor Jurišič,

Mariborski mestni svetnik Stranke mladih – Zeleni Evrope