Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Oktober 2022, številka 40 / letnik XX.
>> Izjave politikov ne smejo biti protipravne. Kaj pa (zgolj) neprimerne?
Namen in cilj politike oziroma političnega delovanja naj bi bilo ustrezno usmerjanje družbe, skrb za višjo dobrobit in zagotavljanje ustreznih pravil, ki naj bi vsaj v najidealnejših razmerah pripeljalo do urejenega stanja določene družbene skupine. Če povzamemo: politika mora težiti k dobremu. Pa je prav, da se politika oziroma njeni neposredni akterji, politiki, na tej poti k dobremu poslužujejo raznovrstnih prijemov, tudi skrajno neprimerne javne komunikacije?
V slovenskem političnem prostoru je žal vse prepogosto moč zaznati izredno žaljivo, zaničevalno in poniževalno komunikacijo. Razmah družbenih medijev, s Facebookom na čelu, je k tovrstnemu početju prispeval ogromno. Bistveno enostavneje in lahkotneje je namreč svoje mnenje izreči v delni intimi, daleč od neposrednih sogovornikov in naslovnikov, ob vednosti, da odziva morebiti niti ne bo. A posledice so lahko uničujoče tako za posameznike kot za družbo kot celoto.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Obvestilo
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
>> Letno poročilo Sodnega sveta Republike Slovenije za leto 2021
>> Začetek 22. izbora – podajanje predlogov
Tudi v letošnjem, že 22. izboru 10 najvplivnejših pravnikov vas prijazno vabimo, da nam od 10. oktobra dalje sporočite svoje predloge imen uveljavljenih slovenskih pravnic in pravnikov. Dvajset največkrat predlaganih se bo uvrstilo v nadaljevanje izbora.

Izbor, ki ga že tradicionalno organiziramo na portalu IUS-INFO z namenom, da poudarimo pomen in vpliv pravne stroke na družbeno dogajanje v Sloveniji, bomo tudi letos sklenili z medijsko odmevno okroglo mizo, na katero bomo povabili vseh deset najvplivnejših pravnic in pravnikov, ki jih boste izbrali.

 

AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Potrjene spremembe družinskega zakonika
V skladu z obema odločbama Ustavnega sodišča potrjene spremembe zagotavljajo nediskriminatorno obravnavo partnerskih razmerij raznospolnih in istospolnih partnerjev pri opredelitvi zakonske zveze, v skladu s tem pa se enaka obravnava vzpostavlja tudi za partnerje, ki niso sklenili zakonske zveze in živijo v zunajzakonski skupnosti.
>> Povečana varnost potrošnikov in odprava administrativnih bremen za podjetja
Državni zbor je 29. septembra potrdil Zakon o varstvu potrošnikov, ki v slovenski pravni red prenaša rešitve treh evropskih direktiv. Te bodo poenotile pravila med pravnimi redi držav članic EU glede pravic in obveznosti potrošnikov v zvezi z nepoštenimi poslovnimi praksami, prodajne pogodbe, pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve ter nekaterih pravil v zvezi s kazenskimi sankcijami. Zakon med drugim prepoveduje dvojno kakovost blaga, zaradi česar bodo slovenski potrošniki pri enakih proizvodih deležni enake kakovosti kot na primer nemški ali italijanski potrošniki.
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Začasna odredba za odvzem otroka
Začasna odredba za odvzem otroka se izda, če se verjetno izkaže, da je otrok ogrožen: če je utrpel ali je zelo verjetno, da bo utrpel škodo, in je ta škoda oziroma verjetnost, da bo škoda nastala, posledica storitve ali opustitve staršev ali posledica otrokovih psihosocialnih težav, ki se kažejo kot vedenjske, čustvene, učne ali druge težave v njegovem odraščanju.

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Zakon o začasnih ukrepih za omilitev posledic draginje za upravičence do otroškega dodatka (ZZUODOD)
4. oktobra je začel veljati nov Zakon o začasnih ukrepih za omilitev posledic draginje za upravičence do otroškega dodatka, kot odgovor na dvig cen življenjskih potrebščin. Z novo ureditvijo bodo upravičenci do otroškega dodatka, z veljavno odločbo o upravičenosti po zakonu, ki ureja starševsko varstvo, ter rejniki, enkrat mesečno prejeli tudi draginjski dodatek. Ta se bo izplačal v novembru in decembru 2022 ter v januarju 2023, višina dodatka pa bo določena v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.
>> Novela Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-D)
Na podlagi spremenjenega 39. člena ZNB v primerih, kadar drugi ukrepi, določeni s tem zakonom, ne zadoščajo za zagotavljanje zadostnega varstva pred širjenjem nalezljive bolezni ter varovanje zdravja in življenja ljudi, lahko Vlada na predlog pristojnega ministra z uredbo predpiše tudi ukrepe iz tega člena, če so takšni ukrepi nujni, primerni in sorazmerni za preprečevanje širjenja in obvladovanja nalezljivih bolezni ter varovanje zdravja in življenja ljudi. Vlada mora pri sprejemu take uredbe izhajati iz strokovne ocene strokovne skupine, katero ustanovitev določa novo dodani 39.a člen.
>> Drugi novi predpisi: UL št. 124 – 127
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
Marjeta Erjavec Avbreht, Barbara Cankar:
Odziv javnih naročnikov na omejevalne ukrepe proti Rusiji
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.