Prispevki

Tedensko obvestilo o pravnih novostih

 

 

Maj 2024, številka 21 / letnik XXII.

> Ali Luganska konvencija v praksi dosega svoj namen?
Kljub temu da je Švica podpisnica mnogih mednarodnih sporazumov, v praksi očitno ohranja svojo distanco do EU. Na to nakazuje tudi zavračanje Luganske konvencije iz leta 2007, katere podpisnica je tudi Švica.

 

Omenjena konvencija ureja pristojnost, priznavanje in izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah, vendar pa Švica svojih obveznosti v praksi ne izpolnjuje.
 
 

>> Nadaljevanje članka

V DANAŠNJEM TEDNIKU:  
       
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Obrazložitve zakonodaje
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
     
 
>> Zaupanje javnosti v sodstvo v Sloveniji je relativno nizko, se pa v zadnjih letih izboljšuje
>> O ustavnosti razporejanja sodnikov
>> Ustavno sodišče zavrglo pobudo Fidesa o delu med stavko
>> T. i. ukradene otroke bo pod drobnogled vzela parlamentarna preiskava
>> Število pritožb zaradi molka organa narašča
>> V letu 2023 manj pritožb zoper delo policije
>> Vzpostavitev evropske digitalne identitete
>> ESČP: Tožbe slovenskih ribičev proti Hrvaški neutemeljene
>> Romom v Severni Makedoniji kršena pravica do izstopa iz države
 
 

>> Celoten izbor aktualnih novic

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
     
 
>> Razlastitev
Načeloma morajo biti v enakem položaju le tisti razlaščeni lastniki, katerih zemljišča so imela enak izvorni status, ki so bila razlaščena za enak namen in ki so bila tudi sicer v vseh lastnostih primerljiva.
 
 

>> Največja z zakonodajo povezana zbirka sodne prakse – že več kot 236.350 judikatov slovenskih sodišč

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
     
 
>> Spremembe pravilnikov o maturi
V Uradnem listu RS št. 42 so bile objavljene spremembe Pravilnika o splošni maturi (primerjalnik), Pravilnika o poklicni maturi (primerjalnik) ter Pravilnika o varovanju izpitne tajnosti pri maturi (primerjalnik)
>> Spremembe Uredbe o pogojih za dodelitev pomoči letališčem državnega pomena (primerjalnik)
>> Sklep o določitvi objektov, katerih odstranitev je nujno potrebna in v javno korist, na območju Občine Luče, Občine Ljubno, Občine Mežica, Občine Prevalje, Mestne občine Slovenj Gradec, Občine Solčava, Občine Črna na Koroškem, Občine Kamnik in Občine Šmartno ob Paki
 
 

>> Drugi novi predpisi: UL št. 41 – 42/2024

STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
     
   
Jan Gantar:
O kriterijih za objavo sodnih odločb in razvoju prava preko sodne prakse
  Matej Verbajs, Petra Cilenšek:
Katera kolektivna pogodba zavezuje nevladno organizacijo, ki ni podpisnica kolektivne pogodbe (npr. društvo, ki izvaja osebno asistenco)?
dr. Albin Igličar:
Pregled osebnih predmetov učencev naj bo določen z zakonom
  dr. Dušan Mramor:
Težko vprašanje: kaj sodi v javni in kaj v zasebni sektor
 
 

>> Vsi strokovni članki iz pravnih publikacij

NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe   Povezava na bodočo verzijo zakona:  
 
24. maj 2024   Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI) VEČ
 
27. maj 2024   Zakon o centralnem registru prebivalstva (ZCRP)  
 
1. junij 2024   Zakon o trošarinah (ZTro-1)  
 
 
 

>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS AlertZakonodajna sled ali Pravni kliping.

 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Maj 2024, številka 20 / letnik XXII.
Primer presega slovensko perspektivo in zadeva širše vprašanje v EU glede problematike splošne in neselektivne hrambe prometnih podatkov (ang. data retention), povezane z razveljavljeno Direktivo 2006/24/ES o hrambi podatkov, pridobljenih ali obdelanih z zagotavljanjem javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnih komunikacijskih omrežij.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Obrazložitve zakonodaje
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Del zakonskih določb o razporejanju sodnikov v neskladju z ustavo
Del Zakona o sodiščih, ki govori o prerazporejanju sodnikov brez njihovega soglasja z letnim razporedom dela, je v neskladju z ustavo, je ugotovilo ustavno sodišče. DZ mora neskladje odpraviti v enem letu.
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Pravica do poštenega postopka
Ker Sodni svet tožnici pred ustnim razgovorom in odločanjem ni dal možnosti, da s predložitvijo listinskih dokazov ovrže obremenjujoče očitke o neetičnem ravnanju in kazenski ovadbi, oziroma ni sam preveril govoric, je bila kršena tožničina pravica do poštenega postopka.

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Drugi novi predpisi: UL št. 39 – 40/2024
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS AlertZakonodajna sled ali Pravni kliping.
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.
Tedensko obvestilo o pravnih novostih

 

 

April 2024, številka 18-19 / letnik XXII.

 
>> Vstop pridobitelja lastninske pravice na stanovanju v pravni položaj najemodajalca po javni dražbi v izvršilnem postopku
V Sloveniji se krepi trend elektronskih javnih dražb v izvršilnih postopkih. Prvega februarja 2021 je začel delovati portal sodnedrazbe.si, na katerem so na enem mestu objavljene vse aktualne dražbe slovenskih sodišč. Tako imenovano draženje z udobnega fotelja je sodoben način za doseg čim višjih cen nepremičnin, posledično pa tudi učinkovito poplačilo upnikov.
Pa je res za posameznike tako mamljiva nizka cena nepremičnin in udoben način nakupa, da ne pomislijo na prepogosta tveganja? Množične javne dražbe se ne zaključijo z izdajo sklepa o domiku, plačilom kupnine in izdajo sklepa o izročitvi nepremičnine, temveč z nepredvidenimi odvetniškimi stroški in večletnimi sodnimi postopki zaradi najemniških razmerij.
 
 

>> Nadaljevanje članka

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Obrazložitve zakonodaje
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
     
 
Odločitve odborov
Odbor DZ -ja za pravosodje je pripravil dopolnjeni predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi za obravnavo na seji državnega zbora, Odbor za finance je podprl predlog novele zakona o obveznih zavarovanjih v prometu, Odbor za infrastrukturo pa je potrdil predlog resolucije o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije.
>> Predlog intervetnega zakona glede sodniških plač ureja predvsem plačni položaj sodnikov prve stopnje
>> Zagovornik načela enakosti izpostavlja disktriminatorno obravnavo ljudi z invalidnostmi
>> V veljavi EU-akt o svobodi medijev
>> Dve desetletji vstopa Slovenije v Evropsko unijo
>> eIDAS 2.0 objavljen v Uradnem listu EU
>> Pravica do obrambe in sprememba pravne kvalifikacije kaznivega dejanja
>> Sprememba ustaljene sodne prakse: prokurist ni le pooblaščenec družbe
>> Rusija kršila človekove pravice Gruzijcem na obmejnih območjih Abhazije in Južne Osetije
 
 

>> Celoten izbor aktualnih novic

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
     
 
>> Navedba neresničnih podatkov pri sklepanju zavarovalne pogodbe
Če zavarovalec ob sklepanju pogodbe na vprašanje zavarovalnice ne odgovori resnicoljubno, ta kršitev utemeljuje zanj neugodno sankcijo le, če vprašanje resnično zadeva nevarnostno okoliščino. Če se v postopku z izvedencem izkaže, da ne gre za relevantno okoliščino, sankcija, predvidena v splošnih pogojih pogodbe, ni utemeljena.
 
 

>> Največja z zakonodajo povezana zbirka sodne prakse – že več kot 236.000… judikatov slovenskih sodišč

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
     
 
>> Energetski zakon (EZ-2)
Novi Energetski zakon (EZ-2) določa energetsko politiko države s podpornimi in omejitvenimi ukrepi za prehod na nefosilne vire energije, vključno s spodbudami za rabo obnovljivih virov in učinkovitejšo rabo energije ter črpanjem evropskih sredstev za prestrukturiranje premogovnih regij. >> Več
>> Spremembe Zakona o zdravniški službi (primerjalnik)
27. aprila je začela veljati novela > Zakona o zdravniški službi, ki določa naloge, ki jih mora zdravnik izvajati v času stavke. Novela določa, da mora biti zdravnik v času stavke na svojem delovnem mestu in izvajati zdravniško službo tako, da ni ogroženo zdravje ljudi ali premoženje oz. da ne nastajajo nepopravljive posledice. >> Več
>> Spremembe drugih zakonov
V Uradnem listu RS, št. 37, so bile objavljene spremembe Zakona o maturi (primerjalnik), v št. 38 pa spremembe Zakona o prekrških (primerjalnik >> Več), Zakona o agrarnih skupnostih (primerjalnik), Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (primerjalnik), Zakona o trošarinah (primerjalnik) in Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (plačna lestvica, ki se začne uporabljati pri plači za junij 2024).
>> Spremembe Poslovnika državnega zbora (primerjalnik)
V skrajšanem postopku so bile sprejete spremembe in dopolnitve > Poslovnika Državnega zbora, s katerimi naj bi se zagotovilo učinkovitejše in ustreznejše delovanje Državnega zbora v okviru njegovih ustavno in zakonsko določenih nalog in pristojnosti v zakonodajnem postopku ter pri obravnavi zadev EU. >> Več
>> Odloki o razpisu posvetovalnih referendumov
»  o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (OdPRPPKŽ),
»  o uvedbi preferenčnega glasu za volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije (OdPRPGVDZ) in
»  o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene ter o gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo (OdPRGPKM)
>> Dodatek št. 7 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo (primerjalnik)
>> Javna poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto (prijave do 26.5.2024)
»  predsednika Okrožnega sodišča v Novem mestu, Celju in Okrajnega sodišča v Litiji ter
»  podpredsednika Okrožnega sodišča na Ptuju
>> Izvolitev treh kandidatov za sodnico ali sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu
 
 

>> Drugi novi predpisi: UL št. 35 – 38/2024

STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
     
   
Patricij Maček:
Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) v praksi eno leto po začetku uporabe
  Martin Čarni:
Sestavine pogodbe o odsvojitvi poslovnega deleža
Milčo Balevski:
Korporacijskopravni vidiki trajnostnega poročanja: implementacija direktive CSRD
  Alenka Antloga:
Obdelava zdravstvenih podatkov s strani zdravstvene službe za lastne zaposlene
 
 

>> Vsi strokovni članki iz pravnih publikacij

 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.
Tedensko obvestilo o pravnih novostih

 

 

April 2024, številka 17 / letnik XXII.

 
>> Ali člani nadzornega sveta odgovarjajo za škodljive poslovodne odločitve?
Po naravi stvari kapitalska družba potrebuje dva organa, s katerima oblikuje in izvršuje svojo voljo, saj bi bila brez tega opravilno nesposobna. Ta “nujna organa” sta skupščina družbe in organ vodenja, torej poslovodstvo. Ker je nadzor mogoče izvajati znotraj teh organov, za obstoj in funkcioniranje družbe ni nujno potreben poseben (ločen) nadzorni organ.
Prav zaradi različne zakonske ureditve nadzorstvene funkcije v sistemu upravljanja delniških družb ločimo enotirni (brez posebnega nadzornega organa) in dvotirni sistem, v katerem zakon določa poseben personalno in funkcionalno ločen organ od poslovodstva, to je nadzorni svet. V skladu z drugim odstavkom 253. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) izbiro med enotirnim in dvotirnim sistemom upravljanja pri nas opravi družba sama. Delničarji morajo v statutu družbe med drugim v skladu z 183. členom ZGD-1 določiti izbrani sistem upravljanja (enotirni ali dvotirni).
 
 

>> Nadaljevanje članka

V DANAŠNJEM TEDNIKU:  
       
› Aktualno
› Novosti
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Podjetje in delo št. 2/2024
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
     
 
>> Izvršene tri odločbe Ustavnega sodišča na področju prekrškov
Poslanci Državnega zbora so sprejeli novelo Zakona o prekrških. Z novelo zakona se uresničujejo tri odločbe Ustavnega sodišča; določa se rok za novo odločitev, če je bila prekrškovna odločba razveljavljena v postopku z izrednim pravnim sredstvom ali z ustavno pritožbo, ureja se pravica do pritožbe zoper sodbo v postopku odločanja o zahtevi za sodno varstvo na način, da ta ni omejena le na določene primere in določa se dodatni rok za pritožbo zoper sklep o pridržanju.
>> Državni zbor potrdil nov Energetski zakon
Državni zbor je na 19. redni seji s 53 glasovi za in 30 proti sprejel nov Energetski zakon (EZ-2), ki določa energetsko politiko države s podpornimi in omejitvenimi ukrepi za prehod na nefosilne vire energije, vključno s spodbudami za rabo obnovljivih virov in učinkovitejšo rabo energije ter črpanjem evropskih sredstev za prestrukturiranje premogovnih regij.
>> DZ izvolil tri kandidate za sodnika ESČP-ja, ki ga bo izvolila Parlamentarna skupščina Sveta Evrope
>> Dnevno nadomestilo za bolniško odsotnost samozaposlenih v kulturi se bo tudi letos povečalo
>> Evropski parlament potrdil Direktivo o boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini
>> Pasivna volilna pravica
>> Dostopnost informacij o oglasih
>> Švica kršila EKČP z neizpolnjevanjem podnebnih zavez o zmanjšanju izpustov CO2
 
 

>> Celoten izbor aktualnih novic

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
     
 
>> Dodatna pogodba k pogodbi o zaposlitvi
Pogodba, ki je dopolnjevala pogodbo o zaposlitvi, je delavcu sicer naložila določeno finančno breme v primeru predčasne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, vendar ta poseg ni bil takšen, da bi kršil prepoved prisilnega dela.
 
 

>> Največja z zakonodajo povezana zbirka sodne prakse – že več kot 235.840 judikatov slovenskih sodišč

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
     
 
>> Odločba o delni razveljavitvi tretjega odstavka 184. člena in prve povedi četrtega odstavka 184. člena Družinskega zakonika (primerjalnik)
Ureditev v delu, v katerem določa, da so starši dolžni celotno preživnino nakazati na poseben otrokov račun in da skrbnik del sredstev nakaže v proračun, sploh ne varuje pravice otroka, nameščenega v zavod, da ga starši preživljajo, temveč varuje izključno korist proračuna, je presodilo Ustavno sodišče v odločbi v zadevi U-I-100/21 z dne 14. 3. 2024. >> Več
>> Pravilnik o uveljavljanju izplačila nadomestila plače iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na zahtevo delodajalca
>> Spremembe Pravilnika o določitvi oblike in vsebine zahteve za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje (primerjalnik)
 
 

>> Drugi novi predpisi: UL št. 34/2024

STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
     
   
Ana Maja Kralj:
Meddržavno sodišče: ravnanja Ruske federacije v Ukrajini po 24. februarju 2022 z nobenega vidika ne morejo predstavljati kršitev Konvencije o genocidu
  dr. Robert Kordić:
Avtorskopravna mišelovka ali zakaj Miki Miška še ni mrtva
mag. Sanja Vujanović Stepan:
Vsebina ugovora za zmanjšanje pogodbene kazni
  Jasmin Dizdarević:
GDPR in višina nepremoženjskih odškodninskih zahtevkov
 
 

>> Vsi strokovni članki iz pravnih publikacij

NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe   Povezava na bodočo verzijo zakona:  
 
27. april 2024   Zakon o javni rabi slovenščine (ZJRS)  
 
27. april 2024   Zakon o izvajanju Uredbe (EU) o okviru za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank (ZIUSRCNS)  
 
27. april 2024   Zakon o soodločanju delavcev pri čezmejnih združitvah, čezmejnih delitvah in čezmejnih preoblikovanjih kapitalskih družb (ZSDČPKD)  
 
 
 

>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS AlertZakonodajna sled ali Pravni kliping.

 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
April 2024, številka 16 / letnik XXII.
>> Predložitev pogodbe o prodaji poslovnega deleža za potrebe vpisa prenosa poslovnega deleža v sodni register
V zadnjem obdobju so registrska sodišča v nekaterih primerih predlogov za vpis prenosov poslovnih deležev v sodni register izdala odredbe, s katerimi so od strank pogodb o odsvojitvi poslovnih deležev zahtevala, da predložijo pogodbe o odsvojitvi poslovnih deležev z navedeno kupnino oziroma pogodbe o prodaji poslovnih deležev, ki so bile sicer priložene notarskim zapisom pogodb o odsvojitvi poslovnih deležev, a niso bile priložene predlogu za vpis prenosa poslovnega deleža v sodni register.
V prispevku je obravnavano vprašanje, ali mora biti pogodba o prodaji poslovnega deleža kot zavezovalni pravni posel priložena pogodbi o odsvojitvi poslovnega deleža kot razpolagalnemu pravnemu poslu za potrebe vpisa prenosa poslovnega deleža v sodni register.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Obrazložitve zakonodaje
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Ustavno sodišče razveljavilo del družinskega zakonika, ki ureja prihodke otrok v rejništvu, zavodih
Ustavno sodišče je razveljavilo dele družinskega zakonika, ki govorijo o upravljanju s sredstvi otroka, ki je dolgotrajno nameščen v zavod ali rejništvo. V določenih primerih viška sredstev ne bo več potrebno vračati v državni proračun.
>> Poslanci podprli predloge za razpis treh posvetovalnih referendumov
DZ je na izredni seji sprejel predlog za razpis treh posvetovalnih referendumov – o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, preferenčnem glasu na državnozborskih volitvah in uporabi konoplje.
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Hitrejše napredovanje v višji sodniški naziv
Sojenje v pomembnejših zadevah, mentorstvo in dodelitev na sodišče višjega položaja so posledica napredovanja v višji naziv, ne pogoj za napredovanje.

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Spremembe Zakona o javni rabi slovenščine (primerjalnik)
Novela B > Zakona o javni rabi slovenščine (ZJRS), ki bo začela veljati 27. aprila, prinaša tri glavne novosti – opredeljuje javno rabo slovenščine, posodablja zagotavljanje zaščite slovenščine v digitalnem okolju ter usklajuje določbe o inšpekcijskem nadzoru z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru (ZIN), določbe o globah pa z Zakonom o prekrških (ZP-1). >> Več
>> Drugi novi predpisi: UL št. 32 – 33/2024
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.
Tedensko obvestilo o pravnih novostih

 

 

April 2024, številka 15 / letnik XXII.

 
>> Ali disciplinska ali kazenska odgovornost odvetnika?
Odvetniki svoj poklic opravljajo na podlagi ustavne določbe kot del pravosodja. Odvetništvo je skladno s 137. členom Ustave Republike Slovenije kot del pravosodja samostojna in neodvisna služba, ki jo ureja zakon.
Zakon o odvetništvu v 1. členu določa, da je odvetništvo kot del pravosodja samostojna in neodvisna služba in da odvetništvo opravljajo odvetniki oziroma odvetnice kot svoboden poklic, pravica opravljati odvetniški poklic pa se pridobi z vpisom v imenik odvetnikov oziroma odvetnic, kamor se vpisujejo tudi odvetniške družbe.
 
 

>> Nadaljevanje članka

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Obrazložitve zakonodaje
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
     
 
>> Novela B Zakona o javni rabi slovenščine (ZJRS)
Državni zbor je 4. aprila 2024 sprejel novelo B > Zakona o javni rabi slovenščine (ZJRS), ki bo začela veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu. Novela prinaša tri glavne novosti – opredeljuje javno rabo slovenščine, posodablja zagotavljanje zaščite slovenščine v digitalnem okolju ter usklajuje določbe o inšpekcijskem nadzoru z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru (ZIN), določbe o globah pa z Zakonom o prekrških (ZP-1).
>> Vlada potrdila spremembe Zakona o glasbenih šolah
>> Svoboda izražanja na družbenih medijih
>> Evropski parlament potrdil evropski pakt o migracijah in azilu
>> Z Uredbo Evropske unije od oktobra 2025 dalje do enotnih pravil političnega oglaševanja
>> Na Evropskem sodišču presenetljiva zmaga ruskih oligarhov zaradi EU-sankcij
>> ESČP: Švica kršila človekove pravice s pomanjkljivo podnebno politiko
 
 

>> Celoten izbor aktualnih novic

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
     
 
>> Davčno izogibanje
Ko davčni organ v inšpekcijskem nadzoru ugotovi, da je prišlo do nedovoljenega davčnega izogibanja, naloži plačniku davka plačilo davka, ki bi moral biti plačan (če ne bi bilo nedopustnega ravnanja). Vendar pa mora, če je v zvezi z istim gospodarskim (ekonomskim) dogodkom davčni zavezanec že plačal določen davek, upoštevati to plačilo kot delno plačilo tega davka.
 
 

>> Največja z zakonodajo povezana zbirka sodne prakse – že več kot 235.620 judikatov slovenskih sodišč

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
     
 
>> Spremembe Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (primerjalnik)
Državni zbor je 26. marca 2024 sprejel novelo F > Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI), ki bo začela veljati 20. aprila. Novela (med drugim) zakon usklajuje z 90. členom Ustave Republike Slovenije (URS), v katerem je določen zakonodajni referendum, in celovito ureja referendumski spor. >> Več
>> Spremembe Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (primerjalnik)
Cilj druge novele > Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov je preprečiti in zmanjšati uporabo elektronskih cigaret med mladimi ter s prepovedjo kadilnic zaščititi prebivalce pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu v zaprtih javnih in delovnih prostorih. >> Več
>> Zakon o izvajanju Uredbe (EU) o enotnem trgu digitalnih storitev (ZIUETDS)
>> Spremembe Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (primerjalnik)
>> Spremembe Zakona o spodbujanju investicij (primerjalnik)
>> Spremembe Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti (nova tarifna priloga )
>> Razlage Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS (primerjalnik)
>> Pravilnik o dodelitvi pomoči za spodbujanje digitalne vključenosti
>> Spremembe Odredbe o številu mest državnih tožilcev (primerjalnik)
 
 

>> Drugi novi predpisi: UL št. 29 – 31/2024

STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
     
   
Mateja Hren:
Pravica do plačanega letnega dopusta v novejši sodni praksi Sodišča Evropske unije
  dr. Ana Jereb:
Pomen mednarodnega povezovanja sodnikov za krepitev vladavine prava
Pia Florjančič Požeg Vancaš:
O paradoksu predčasno zaključenega bolniškega staleža
  Špela Stare, Mojca Zorko:
Predlog novega zakona o medijih ne prinaša pričakovanega napredka pri ohranjanju kakovostnega novinarstva
 
 

>> Vsi strokovni članki iz pravnih publikacij

 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Marec 2024, številka 14 / letnik XXII.
>> Ali je zaradi kršitev pravil o javnem naročanju mogoče zahtevati povračilo izgubljenega dobička?
Člen 49 ZPVPJN ureja odškodninsko odgovornost zaradi kršitev pravil o javnem naročanju in določa, da se odgovornost presoja po pravilih o odgovornosti brez krivde.

V postopkih javnega naročanja je lahko oškodovanec utrpel obe obliki škode: imel je stroške s pripravo ponudbe, hkrati pa ni bil izbran in je zaradi iste kršitve naročnika utrpel tudi izgubljeni dobiček. Ali lahko zahteva povrnitev obojega?

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Obrazložitve zakonodaje
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Novela F Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI)
Državni zbor je 26. marca 2024 sprejel novelo F > Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI), ki bo začela veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Novela (med drugim) zakon usklajuje z 90. členom Ustave Republike Slovenije (URS), v katerem je določen zakonodajni referendum, in celovito ureja referendumski spor.
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Odločanje o izločitvi dokazov
Sodišču prve stopnje se do predloga za izločitev dokazov, ki je bil podan na predobravnavnem naroku in o katerem sta prvo- in drugostopenjsko sodišče odločili s posebnim sklepom, v sodbi ni treba ponovno opredeljevati. Obseg obrazložitve, ki jo mora sodišče podati v odgovor, je odvisen od navedb, ki jih je v predlogu za izločitev dokazov podala stranka postopka.
PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Drugi novi predpisi: UL št. 27 – 28/2024
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
mag. Sanja Vujanović Stepan:
Zmanjšanje pogodbene kazni v sodnem postopku
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Marec 2024, številka 13 / letnik XXII.
>> Kdaj in zakaj je smiselno začeti postopek prodaje kapitalske naložbe?
Prispevek predstavlja celovit vpogled v procese nakupa in prodaje deležev v gospodarskih družbah. Razčlenjuje ključne razloge, zaradi katerih družbeniki ali delničarji posegajo po poslovnih transakcijah, osvetljuje postopek nakupa in prodaje, poudarja pomen strukturiranja pogodb, skrbnega pregleda in obvladovanja tveganj. Posebno pozornost namenja tudi davčnim vidikom prodaje kapitalskih naložb.
Čeprav se pri takšnih transakcijah najpogosteje prenaša poslovni delež (pri družbah z omejeno odgovornostjo) ali delnica (pri delniških družbah), in ne družba, je v ospredju interesov kupca vseeno družba. S skrbnim načrtovanjem postopka se lahko zaščitijo pravno varovani interesi tako kupcev in prodajalcev kapitalske naložbe kot tudi same družbe ter maksimizirajo njihove ekonomske koristi.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Zbornik znanstvenih razprav, št. 83/2023
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Sprejeta novela Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi
Včeraj je Državni zbor z več kot dvotretjinsko večino sprejel novelo Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-F), s čimer je prišlo do uskladitve omenjenega zakona s spremembami Ustave Republike Slovenije iz leta 2013.
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Delni umik tožbe
Če stranka delno umakne tožbo takoj po izpolnitvi zahtevka, to ne pomeni umika tožbe in s tem neuspeha v postopku. Tožnik mora zaradi delnega umika tožbe toženki povrniti sorazmerni del stroškov pravdnega postopka, stroški glede dela zahtevka, s katerim je uspel, pa se odmerijo po uspehu.

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Drugi novi predpisi: UL št. 24 – 26/2024
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS AlertZakonodajna sled ali Pravni kliping.
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Marec 2024, številka 12 / letnik XXII.
>> Interventni zakoni in zakoni o nujnih ukrepih v pravnem redu Republike Slovenije
Interventna zakonodaja, s katero se začasno ureja posamezno družbeno področje zaradi naravne nesreče ali drugega izrednega dogodka, je v Sloveniji v porastu. Ne glede na to, da smo tovrstno zakonodajo poznali že v 90-ih letih prejšnjega stoletja, ko se je z začasnimi ukrepi reševalo predvsem naravne nesreče, je njena uporaba pogostejša od izbruha epidemije covida-19.
Zakonodajalec je v Sloveniji sprejel interventne zakone ne samo zaradi naravnih nesreč, ampak tudi za reševanje različnih težav v družbi, kot so gospodarske, finančne, energetske in druge krize, pandemije in celo za čakalne vrste v zdravstvu, problematiko odpadne embalaže ipd.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Publikacija Notarski vestnik za leto 2023
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Zaslišanje obremenilne priče
Čeprav lahko soobdolženec kot avtor obremenilne izjave pozneje med postopkom uporabi privilegij zoper samoobtožbo in se brani z molkom, pa mora sodišče ob upoštevanju uveljavljenih kriterijev presoditi, ali (1) so podani opravičljivi razlogi za opustitev neposrednega zaslišanja priče, (2) ali je izjava priče edini ali odločilen dokaz, na katerega se opira obsodilna sodba, in (3) ali so sodišča v zadostni meri poskrbela za uravnoteženje slabšega položaja obrambe, s čimer se ugotovi, ali je bil postopek zoper obdolženca kot celota pošten.

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Zakon o državnih blagovnih rezervah (ZBR-1)
3. aprila bo začel veljati novi Zakon o državnih blagovnih rezervah (ZBR-1), ki ureja načrtovanje, financiranje, oblikovanje, skladiščenje, vzdrževanje, prodajo in uporabo državnih blagovnih rezerv, način izvajanja storitev gospodarske javne službe ter ustanovitev in organizacijo izvajalca gospodarskih javnih služb iz tega zakona.
>> Drugi novi predpisi: UL št. 22 – 23/2024
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS AlertZakonodajna sled ali Pravni kliping.
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Marec 2024, številka 11 / letnik XXII.
>> Transformacija špedicijske v logistično pogodbo
Učinkovito upravljanje dobavne verige kot pretoka blaga od mesta izvora do mesta njegove končne uporabe je v današnjih nestabilnih mednarodnih gospodarskih razmerah postalo ena ključnih poslovnih funkcij. Podjetja ne tekmujejo več le z izdelki in storitvami, ampak tudi z odpravljanjem motenj v dobavnih verigah. Strategijo “just in time” dopolnjuje “just in case” upravljanje vedno razpoložljivih zalog za kupce. Klasična špedicijska logistika ne zadošča več.
Za vedno bolj kompleksno upravljanje dobavnih verig podjetja angažirajo zunanje izvajalce z logistično pogodbo, ki se razvija kot proizvod avtonomnega prava. Na podlagi analize nekaterih domačih in mednarodnih pravnih virov želimo utemeljiti, da je zaradi velike pravne sorodnosti špedicijska pogodba naravno izhodišče za njeno transformacijo v logistično pogodbo, hkrati pa naj v sodobnem upravljanju dobavnih verig obe še naprej sobivata.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Publikacija Delavci in Delodajalci za leto 2023
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Novi Zakon o državnih blagovnih rezervah sledi spremenjenim razmeram na trgu
Državni zbor je sprejel novi Zakon o državnih blagovnih rezervah, ki sledi spremenjenim razmeram na trgu. Zakon razlikuje med blagovnimi rezervami za osnovno preskrbo in varnostne zaloge nafte in naftnih derivatov, določa postopke uporabe blagovnih rezerv in krepi vlogo resornih ministrstev pri načrtovanju državnih blagovnih rezerv.
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Kolizija pravic v primeru solastnine
(So)lastnik lahko v določenih primerih upravičeno in legitimno varuje svoj dom pred neželenimi vstopi drugega solastnika v svojo zasebnost, tudi z zamenjavo ključavnice. Ta omejitev pa drugemu solastniku ne odvzema prostega in svobodnega razpolaganja s preostalimi vidiki (so)lastninske pravice.

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Drugi novi predpisi: UL št. 19 – 21/2024
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS AlertZakonodajna sled ali Pravni kliping.
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.