Prispevki

Tedensko obvestilo o pravnih novostih
September 2022, številka 39 / letnik XX.
>> Ob razmahu ljudske zakonodajne iniciative
V Sloveniji smo v drugi polovici letošnjega leta priče povečani uporabi ustavno določene pravice pet tisoč volivcev, da predlagajo zakon v sprejem Državnemu zboru. Na tej podlagi so poslanci že na začetku mandatnega obdobja 2022-2026 sprejeli zakon, ki naj odpravi več zakonskih ukrepov vlade iz predhodnega mandata. Teorija poimenuje to pravico s sintagmo ljudska zakonodajna iniciativa in jo povezuje z intenzivnimi procesi dopolnjevanja predstavniške demokracije s prvinami t. i. participativne oziroma deliberativne demokracije.
V dosedanji zakonodajni dejavnosti Državnega zbora je bilo sprejetih le nekaj zakonov oziroma njihovih novel na osnovi ljudske zakonodajne iniciative. Na ta način so bile sprejete novele zakonov o dohodnini, o minimalni plači, o povračilih stroškov v zvezi z delom in o urejanju trga dela. Predlogi, ki pa niso bili sprejeti, so zadevali na primer področja družinskih razmerij, volitev, štipendiranja, poštnih storitev, kmetijskih zemljišč.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Predlog novele Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Poslanci potrdili rebalans proračuna z najvišjo porabo doslej
DZ je včeraj glasoval o sprejetju rebalansa letošnjega državnega proračuna, s katerim se poraba povečuje za približno 600 milijonov evrov, in sicer na 14,6 milijarde evrov, kar je največ doslej. Predvsem zaradi večje porabe pa naj bi bili višji tudi prihodki.
>> Vlada zvišala mejo obdavčitve za normirance, davčni paket v državni zbor
Vlada je na dopisni seji sprejela predlog paketa davčnih sprememb, ki ga je pripravilo ministrstvo za finance. Ta med drugim prinaša višjo obdavčitev normirancev, delno razveljavitev dohodninske reforme prejšnje vlade ter spremembe pri sofinanciranju goriva kmetom. Med drugim se vrača tudi obveznost izročanja računov kupcem, ki jo je prejšnja vlada odpravila. Zakonske spremembe morajo pred uveljavitvijo še skozi poslansko sito.
PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Sprejet je nov Zakon o elektronskih komunikacijah
Na včerajšnji redni seji v Državnem zboru so poslanci potrdili Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2). Nov zakon prinaša številne prednosti tako za gospodarstvo kot za potrošnike, saj spodbuja povezljivost in uporabo visokozmogljivih omrežij po vsej Sloveniji, potrošnikom olajšuje zamenjavo ponudnika storitev, ki bo odslej brezplačna in zagotavlja cenovno ugoden širokopasovni dostop do interneta, ki bo omogočal uporabo širokega nabora storitev za vse potrošnike, ne glede na njihovo lokacijo in dohodek.
>> Uredba o izvajanju Zakona o vesoljskih dejavnostih
24. septembra je začela veljati Uredba o izvajanju Zakona o vesoljskih dejavnostih, ki določa vsebino predloga upravljavca za izdajo dovoljenja za izvajanje vesoljske dejavnosti, izobrazbena, tehnična, finančna, varnostna in okoljska merila za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izdajo dovoljenja za izvajanje vesoljske dejavnosti, dokazila, ki se priložijo predlogu, in način izdaje dovoljenja. Poleg tega Uredba podrobneje ureja način vodenja registra izstreljenih vesoljskih objektov Republike Slovenije.
>> Drugi novi predpisi: UL št. 122 – 123
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Prepoved odtujitve nepremičnine
Tožnik ni zatrjeval in še manj izkazal konkretnega aktivnega ravnanja toženke v smeri odtujitve stanovanja oziroma da bi toženka s svojim premoženjem razpolagala na način, ki bi verjetnostno potrjeval tožnikovo tezo, da bo uveljavitev tožnikove terjatve otežena oziroma onemogočena.

>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
September 2022, številka 38 / letnik XX.
>> Pravni položaj oškodovanca v Zakonu o kazenskem postopku
V članku obravnavamo položaj oškodovanca v Zakonu o kazenskem postopku (ZKP). V slovenskem kazenskem procesnem pravu oškodovanec kaznivega dejanja tradicionalno uživa dokaj ugoden pravni položaj. V članku so obrazložene različne oblike sodelovanja oškodovanca v kazenskem postopku, osredotočamo pa se samo na bistvene oblike sodelovanja.
Oškodovanec je oseba, ki je bila s kaznivim dejanjem oškodovana (njena osebna ali premoženjska pravica). Kršene pravice oškodovanca so lahko osebne (npr. pravica do življenja, do svobode, do nedotakljivosti družine) ali katerakoli premoženjska pravica. To pomeni, da je v kazenskem postopku oškodovanec lahko tako fizična kot pravna oseba.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Predlog Zakona o začasnih ukrepih za omilitev posledic draginje za upravičence do otroškega dodatka
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Slovenija nekaterih direktiv še vedno ni prenesla v zakonodajo
Evropska komisija je Sloveniji poslala več uradnih opominov, ker v svojo zakonodajo ni v celoti prenesla petih evropskih direktiv. Dva od petih opominov se nanašata na področje pravic delavcev, dva pa na delovanje podjetij.
>> Predsedniške volitve se tudi uradno začenjajo
Mesec dni pred volitvami predsednika republike bo danes tudi uradno stekla volilna kampanja. Predsedniški kandidati bodo lahko volivce nagovarjali vse do 21. oktobra do polnoči, ko bo nastopil volilni molk. Danes se izteče tudi rok za oddajo vloge za glasovanje v tujini.
PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo
Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo (ZUOKPOE), ki je začel veljati 22. septembra in bo veljal do 31. decembra 2025, določa začasne ukrepe za upravljanje povečanega tveganja pri oskrbi z energijo, ukrepe za zanesljivo oskrbo z energijo, ukrepe za zmanjševanje uvozne odvisnosti in ukrepe za zmanjševanje pritiskov na cene energije zaradi volatilnosti energetskih trgov.
>> Novela Zakona o oskrbi s plini (primerjalnik)
22. septembra je začela veljati novela > Zakona o oskrbi s plini. Novela ureja stanje na trgu s plini, ki se je pojavilo zaradi zaostrenih energetskih razmer po celotni Evropi in širše. Novela dopolnjuje pojem gospodinjskega odjemalca. Določa tudi odjemalca osnovne oskrbe, kjer poleg gospodinjskega in malega poslovnega odjemalca dodaja skupne kotlovnice, ki oskrbujejo gospodinjstva oz. skupnega gospodinjskega odjemalca. S tem odgovarja na težave, ko so bili v pretekli zimi ti odjemalci uvrščeni med poslovne in so tako plačevali bistveno višje cene ogrevanja.
>> Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto
Sodni svet je objavil poziv k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto predsednika Vrhovnega sodišča RS. Prijave so odprte do 21. oktobra. Do istega roka se zbirajo tudi kandidature na vodstveno mesto podpredsednika Višjega sodišča v Celju.
>> Drugi novi predpisi: UL št. 119 – 121
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Pravična denarna odškodnina
Če ugotovljena pravična denarna odškodnina presega tožbeni zahtevek, sodišče zahtevku v celoti ugodi, tj. prisodi odškodnino (samo) v višini zahtevka. Tudi če presodi, da bi bil oškodovanec upravičen do višje odškodnine od vtoževane, pravično odškodnino (in ne nižje, zahtevane) zmanjša za delež oškodovančeve odgovornosti ter mu jo nato lahko prisodi največ do višine zahtevka.

>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

23. 9.–16. 10. 2022 @Koper
Samo še dva dni do začetka festivala IZIS
10. izvedba festivala IZIS bo med 23. septembrom in 16. oktobrom 2022 polnila prostore že vzpostavljenega koprskega kulturnega stičišča Libertas in novega prizorišča, utrdbe BastionOdprtje festivala bo potekalo ta petek, 23. septembra, ob 20. uri v Libertasu.

Program v razstavišču Libertas obeta devet intermedijskih instalacij, nekatere bodo javnosti predstavljene prvič. Med temi so PiNINA produkcija Maje Smrekar v soavtorstvu z Jonasom Jørgensenom !brute_force, ki je bila nedavno premierno predstavljena na festivalu Ars Electronica v Linzu, na rezidencah v laboratoriju HEKA nadgrajene koprodukcije Hylē Therese SchubertAPES Marca Barottija in α kolektiva BridA ter dve produkciji umetnic mlajše generacije: Wormhole Sare Bezovšek in 30,000,000,000 ton na leto Nike Erjavec.

V prostorih Bastiona se bo izvajal performativni program, ki bo raziskoval prihodnost zvočne večkanalne potopitvene (re)produkcije, področje, kjer laboratorij HEKA že orje ledino. V času festivala bodo postavljene tri večkanalne zvočne instalacije in izvedeni številni performansi (Tilen LebarSimon WhethamOctextOscar Recarte & Rosa Marìa VallAndrej KobalMarina Mårtensson). HEKA pa bo tudi letos gostila tri delavnice na področju zvočnega ustvarjanja, biomaterialov in zvočne polucije, na katere se bo potrebno predhodno prijaviti.

Vljudno vabljeni!

Izjava za medije: Festival IZIS X. CEVI
Med 23. septembrom in 16. oktobrom 2022 bo v Kopru potekala 10. edicija festivala IZIS, ki letos nosi naslov CEVI / PIPES. Gre za festival sodobne in intermedijske umetnosti v organizaciji Kulturno izobraževalnega društva PiNA, ki prikazuje inovativne, mednarodno priznane avdio-vizualne in novomedijske umetnosti. Odprtje festivala bo potekalo v petek, 23. septembra 2022, ob 20. uri v koprskem Skladišču Libertas in utrdbi Bastion (Kopališko nabrežje, Koper). 

Na tej povezavi lahko najdete izjavo za medije in vizualni material.

Kontaktna oseba za vsa vprašanja, dogovor za intervjuje in material za medije je Darja Oražem041 850 728darja.orazem@pina.si.

Vljudno vabljeni!

Tedensko obvestilo o pravnih novostih
September 2022, številka 37 / letnik XX.
>> Slovenski volilni sistem: nenavadno razumevanje načela enakosti in odločujočega vpliva volivcev
Je sedanje razmerje 1 : 2,7 ustavno skladno? Volilni sistem v vsaki demokratično urejeni državi velja za temeljni pravni in politični institut, ki mora odražati širši družbeni konsenz, saj ga sestavlja niz pravnih pravil in načel, na podlagi katerih ljudstvo neposredno izvršuje svojo oblast. V Sloveniji trenutno veljavna volilna zakonodaja dopušča vsaj dve očitni anomaliji – popačeno izpeljavo načela enake volilne pravice in negacijo odločujočega vpliva volivcev na podelitev mandatov.
Da politična skupnost lahko deluje, morajo obstajati določena pravila, na podlagi katerih poteka vsaj osnovna koordinacija družbenega življenja in ki naj karseda učinkovito preprečujejo neželene posledice človeškega sobivanja. Pravna pravila seveda ne predstavljajo edinega normativnega sistema, vendar je dobrobit njihovega obstoja tolikšna, da si v praksi le težko zamislimo skupnost, ki se ne bi tako ali drugače opirala nanje, ko gre za vprašanje koordinacije oz. regulacije družbenih odnosov.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Jedra odločb DKOM
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Potrjen predlog sprememb, ki odpravljajo neustavnost družinskega zakonika
Odbor DZ za delo je z desetimi glasovi za in petimi proti potrdil vladni predlog sprememb družinskega zakonika. Ta sledi odločitvi ustavnega sodišča, s katero je to istospolnim partnerjem omogočilo sklenitev zakonske zveze in posvojitev otrok.
PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Zakon o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva
Zakon o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva (ZZUOPD), ki velja od 10. septembra, zaradi omilitve posledic dviga cen energentov in cen življenjskih potrebščin določa začasne ukrepe na področju socialne varnosti za najbolj ranljive skupine prebivalstva. Gre za energetski dodatek za prejemnike denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, energetski dodatek za invalide in začasen odstop od 27 in 31. člena Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre) ter 17. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS).
>> Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina
Od 10. septembra pa velja tudi Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP), ki zaradi izjemno visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina določa začasni ukrep pomoči za področje gospodarstva.
>> Drugi novi predpisi: UL št. 117 – 118
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Pogoji za pridobitev starostne pokojnine
Tožena stranka je izdala odločbo, s katero tožnici zaradi neporavnanih prispevkov ni priznala pravice do 20 % starostne pokojnine. Sodišče prve stopnje je njen tožbeni zahtevek, da naj se ji prizna pravica do starostne pokojnine, zavrnilo, zoper tako sodbo pa je tožnica vložila pritožbo iz vseh pritožbenih razlogov. Pritožbeno sodišče je s sodbo Psp 129/2022 pritožbo zavrnilo kot neutemeljeno. Ugotovilo je namreč, da navedbe tožnice o nepopolnih davčnih evidencah ter o delnih plačevanjih prispevkov s strani tožnice ne držijo.

STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
Ana Maja Kralj, Jakob Mišič Jančar:
Zdravstveno varstvo prosilcev za mednarodno zaščito
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
September 2022, številka 36 / letnik XX.
>> Udeležba zaposlenega prostovoljnega gasilca na intervencijah
V zadnjem času smo tudi v Sloveniji priča obsežnim požarom, s katerimi se bolj ali manj uspešno spopadajo tako profesionalni kot prostovoljni gasilci. Slednji pa imajo nemalo težav z udeležbo na intervencijah, saj jim delodajalci to preprečujejo z navedbo, da ima delo pri delodajalcu prednost.
V prispevku avtorica posebej izpostavlja problematiko prostovoljnih gasilcev, ki so sicer zaposleni delavci pri različnih delodajalcih. Prostovoljni gasilci neredko navajajo, da jim delodajalci preprečujejo udeležbo na intervencijah z izgovorom, da ima delo pri delodajalcu prednost, oziroma jih silijo, da za čas intervencije koristijo letni dopust. Ker se bojijo za svojo zaposlitev, se delodajalcu ne upajo zoperstaviti in se posledično med delovnim časom ne udeležijo intervencij ali pa zaradi pritiskov delodajalca v tem času dejansko koristijo letni dopust.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
>> Podaljšan rok za vloge za izplačilo dodatka po ZDUPŠOP
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Vlada določila posodobljeno besedilo Zakona o poroštvu Republike Slovenije
Vlada je na dopisni seji ponovno posodobila prejšnji teden sprejeto besedilo Zakona o poroštvu države na obveznosti družb GEN energija, HSE in hčerinskih družb ter Geoplin, ki se določa iz naslova kreditov, najetih za zagotavljanje likvidnosti in nakupa dodatnih količin zemeljskega plina izven trga Evropske unije.
>> Potrjeno besedilo zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo
predlogu so opredeljeni začasni ukrepi za upravljanje povečanega tveganja pri oskrbi z energijo, ukrepi za zanesljivo oskrbo z energijo, ukrepi za zmanjševanje uvozne odvisnosti in ukrepi za zmanjševanje pritiskov na cene energije zaradi nestanovitnosti energetskih trgov.
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Odškodninska odgovornost
Pri opredelitvi objektivne odškodninske odgovornosti je pomembno to, da škoda izvira iz stvari ali dejavnosti, ki se šteje za nevarno, torej mora biti večja škodna nevarnost del njene biti. Stvar oziroma dejavnost mora biti že po svoji naravi nevarna oziroma mora večja škodna nevarnost izhajati iz stvari ali dejavnosti. To na drugi strani izključuje objektivno odgovornost, če stvar ali dejavnost postane nevarna zaradi nedopustnega ravnanja ali opustitve oškodovanca ali tretjih oseb. V takšnem primeru namreč večja škodna nevarnost ne izhaja iz stvari ali dejavnosti, temveč iz nepravilnega, nevestnega ali neskladnega ravnanja vpletenih subjektov.

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Spremembe Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (primerjalnik)
Predlog za uskladitev delovnega mesta in naziva vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja ravnatelj vzgojno-izobraževalnega zavoda vloži pri ministrstvu do 30. novembra 2023 na obrazcu iz nove priloge.
>> Spremenjena višina sredstev za izplačilo nadomestila upravičencu iz projekta Tradicionalni Slovenski zajtrk
Upravičencem, ki izvajajo javnoveljavne vzgojno-izobraževalne programe in na dan slovenske hrane izvedejo zajtrk z vsemi živili iz pravilnika, se izplača nadomestilo 0,72 eura na osebo.
>> Drugi novi predpisi: UL št. 115 – 116
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Avgust 2022, številka 35 / letnik XX.
>> Delo v splošno korist – zakonita alternativa izvrševanja zaporne kazni ali svojeglava diskrecija sodišča?
Ko sodišče izreče obsodilno sodbo, po načelu individualizacije kazenske sankcije slednjo priredi teži kaznivega dejanja in okoliščinam, v katerih ga je storilec storil. Sodišče izreče kazen v predvidenem zakonskem razponu, lahko pa se odloči tudi za opozorilno sankcijo. Kazenski zakonik (KZ-1) predvideva tudi alternativno izvrševanje zaporne sankcije, pri čemer je ena od alternativ delo v splošno korist. Smisel tega alternativnega ukrepa je, da je za določene storilce kaznivih dejanj bolj smiselno, da se njihova zaporna kazen nadomesti z delom.
Temeljno vodilo, kdaj naj se ta ukrep izreče, bi morala biti družbena koristnost, ki v konkretnih primerih prevlada nad kazenskopravno retribucijo. Več ko družba lahko pridobi od obsojenca, bolj utemeljeno bo, da se mu odobri delo v splošno korist – in obratno, nižja ko je posameznikova koristnost za družbo, manj smiselna je odobritev tega ukrepa. Avtorja se sprašujeta, ali naša sodna praksa zares preverja pogoje družbene koristnosti posameznika, ko se odloča za izrek dela v splošno korist, ali je izrek ukrepa odraz svojeglave sodniške diskrecije. Prav tako pa tudi, ali je ta ukrep sploh smiselno zakonsko urejen.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Evropski patentni urad uvaja sistematično dopolnilno iskanje starejših nacionalnih pravic
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Energetski dodatek za najranljivejše
Vlada je sprejela Zakon o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva, ki predvideva energetski dodatek za ublažitev vpliva draginje na najranljivejše prebivalce.
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Izpodbijanje predpisa v upravnem sporu
Predpis oziroma njegova norma morata imeti učinek upravnega akta, da ju je mogoče izpodbijati s tožbo v upravnem sporu. Neposredno morata urejati pravni položaj konkretno določenih oziroma določljivih oseb, kar pomeni, da po vsebini že pomenita takšno odločitev o pravici, obveznosti ali pravni koristi teh oseb, da izdaja nadaljnjih upravnih odločb ni potrebna.

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Zakon o nujnem ukrepu na področju DDV za omilitev dviga cen energentov
Zakon o nujnem ukrepu na področju DDV za omilitev dviga cen energentov (ZNUDDVE) določa, da se od 1. septembra 2022 do vključno 31. maja 2023 DDV obračunava in plačuje po nižji stopnji 9,5 % od davčne osnove za dobave električne energije, zemeljskega plina, daljinskega ogrevanja in lesa za kurjavo.
>> Zagotavljanje podpore proizvodnji električne energije
Od 1. septembra 2022 do 31. avgusta 2023 se mesečni prispevek posamezne odjemne skupine na kW obračunske moči za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije obračuna v višini 50 %.
>> Ukrep prostovoljnega samotestiranja na virus SARS-CoV-2
Učenci osnovnih šol, dijaki in študentje prostovoljno izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, pri čemer se testiranje opravi v domačem okolju.
>> Drugi novi predpisi: UL št. 111 – 114
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Avgust 2022, številka 34 / letnik XX.
>> Zagotavljanje varnosti državljana s stališča posegov v človekove pravice
V članku je obravnavan zakonodajni vidik varnosti državljanov na splošno v družbi in posegi v človekove pravice v kazenskopravnem pomenu v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji, delno tudi z vidika prekrškovnih postopkov v času epidemije covida-19. Opredeljen je vidik razmerja med varnostjo in svobodo, in sicer najprej na splošno v družbi in nato še v njenem kazenskopravnem sistemu. Čeprav gre za dve večplastni vrednoti, lahko rečemo, da sta obe namenjeni zagotavljanju varnosti v širšem pomenu besede.

V teoriji in praksi se najpogosteje srečujemo s problemom omejevanja pravic v kontekstu kaznovalnega prava tako v predkazenskem postopku kakor tudi v postopku o prekršku. Prvo pravilo je, da morajo biti možnosti državnih organov za poseganje v pravice izrecno določene z zakonom na povsem jasen (določen) način, da tega ni mogoče prepustiti presoji državnih organov v posamični stvari.

 

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti

 

AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> DZ soglasno podprl začasno znižanje DDV-ja na energente
DZ je z 78 glasovi za in nobenim proti sprejel zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost (DDV) za omilitev dviga cen energentov. Vlada bo morala za energente z znižanim DDV-jem zagotoviti tudi regulacijo cen.
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Fikcija vročitve
Za nastop fikcije vročitve je odločilno to, kdaj je bilo naslovniku puščeno obvestilo o prispelem pisanju, in iztek 15-dnevnega roka, kar pomeni na zadnji dan 15-dnevnega roka. Fikcija vročitve ne nastopi z dnem, ko je naslovniku puščeno pisanje po izteku roka.

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Nov Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti
Novi Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci, ki velja od 20. avgusta, določa obseg in vrsto podatkov, ki jih zavezanci sporočajo ministrstvu, pristojnemu za energijo. Stari pravilnik se uporablja še za poročanje o količini prodanih goriv v prometu do 31. marca za preteklo leto ter za poročanje o številu priključnih mest za električna vozila in količini električne energije, ki je bila porabljena na teh polnilnih mestih, do 31. marca za preteklo leto.
>> Koncesija za graditev žičniške naprave
Vlada je izdala Uredbo o koncesiji za graditev žičniške naprave Veliki vrh, ki začne veljati 3. septembra.
>> Drugi novi predpisi: UL št. 110
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
mag. Sonja Ilovar Gradišar:
Posebna koncernska revizija
NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

Dragi vsi,

včeraj smo v Inštitutu 8. marec lansirali novo kampanjo Za otroke gre: brezplačna kosila za šoloobvezne otroke. Komaj že čakamo, da se bomo skupaj z vami odpravili na ulice, stojnice, pred upravne enote, kjer bomo zbirali podpise za bolj solidarno in pravičnejšo družbo.

Ker se želimo z vami srečati čim prej, vas vabimo, da se nam v četrtek, 25. 8., ob 20.00 uri pridružite na skupnem sestanku in izobraževanju prek Zooma. Na sestanku bomo podrobneje predstavili predlog sprememb dveh zakonov (Zakona o osnovnih šolah in Zakona o šolski prehrani) in z vami delili plan za nadaljnje delo. Na sestanku ste dobrodošli vsi, tudi če vas zgolj zanima vsebina našega predloga.

Za tiste, ki se tokrat sestanka ne boste mogli udeležiti, bomo v začetku naslednjega tedna organizirali še eno izobraževanje. O drugem terminu vas bomo obvestili po mejlu.

Upamo, da se srečamo v čim večjem številu. In potem kmalu na ulicah mest in vasi.

Povezava do sestanka:

Topic: Prvo srečanje: Zakaj kampanja Za otroke gre: brezplačna kosila za šoloobvezne otroke

Povezava za srečanje:

https://us02web.zoom.us/j/82158716246

Meeting ID: 821 5871 6246

Gesla ni.

 

Se vidimo!

P. S.: Zelo se veselimo, da se v nedeljo, 28. 8., ob 18.00 v brunarici športnega parka Savsko naselje (za stavbo POP TV, Kranjčeva ulica 24, Ljubljana) v čim večjem številu srečamo tudi na našem pikniku. Če se še niste prijavili za piknik, to lahko storite tu: https://forms.gle/NAEYpNRg35tAbwMG7

V prilogi: September 2022 v Narodnem domu Maribor

Na spodnji povezavi – fotografije za dogodke v septembru 2022:

http://dl.nd-mb.si/Narodni_dom_Maribor_foto_september_2022/