Prispevki

Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Junij 2024, številka 24 / letnik XXII.
>> Za prvo in hkrati najtežjo kršitev se učencu ne sme izreči vzgojnega opomina
Članek se kritično opredeli do postopka izrekanja najstrožjega vzgojnega ukrepa – vzgojnega opomina, kot ga določa 60.f člen Zakona o osnovni šoli (ZOsn). Problem trenutne zakonodaje je, da se izrek vzgojnega opomina predvideva le v situacijah, ko so bili učencu že predhodno izrečeni drugi vzgojni ukrepi in dejavnosti. Če učenec izvede kršitev prvič in gre hkrati za najtežjo kršitev, šola učencu vzgojnega opomina ne sme izreči, temveč je učenec podvržen milejšim vzgojnim ukrepom.
Takšno stališče je stališče Inšpektorata RS za šolstvo, s katerim pa se ni mogoče strinjati ne s pravnega ne z vzgojnega vidika.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Obrazložitve zakonodaje
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Na ustavnem sodišču lani nekoliko manj zadev, a povprečen čas odločanja ostaja dolg
Ustavno sodišče je lani naštelo pripad 2034 zadev, kar je manj kot leto pred tem. Rešilo je tudi nekoliko manj zadev, a hkrati zmanjšalo število nerešenih zadev. Kljub znižanju ostaja povprečen čas odločanj dolg, in sicer več kot leto dni.
>> Referendumski rezultati
Od štirih referendumskih vprašanj na posvetovalnih referendumih, ki so potekali hkrati z evropskimi volitvami, se je podpora volivcev najbolj jasno izrazila pri vprašanju uvedbe preferenčnega glasu na državnozborskih volitvah. Volivci so na posvetovalnem referendumu podprli pravico do končanja življenja. Volivci so prepričljivo podprli tudi rabo konoplje v medicinske namene, glede podpore rabi konoplje za osebno rabo je bil izid tesnejši.
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Plačilo dohodnine
Davčni organ v kasnejšem postopku odmere dohodnine ni vezan na dokončni in pravnomočni akt, s katerim so bile ugotovljene višina, vrsta dohodka in akontacija dohodnine v postopku odmere akontacije dohodnine.

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Drugi novi predpisi: UL št. 47 – 48/2024
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS AlertZakonodajna sled ali Pravni kliping.
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.
Tedensko obvestilo o pravnih novostih

 

 

Maj 2024, številka 23 / letnik XXII.

 
>> Novosti financiranja kolektivne tožbe s strani tretje osebe po noveli ZKolT-A
Od 26. januarja 2024 je v veljavi novela > Zakona o kolektivnih tožbah (ZKolT-A), ki jo je Državni zbor RS sprejel ob izteku prejšnjega leta. Večina novosti, ki jih prinaša novela, je povezanih z obveznostjo držav članic EU po prenosu določb Direktive 2020/1828/EU o zastopniških tožbah za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov.
Mednje sodijo zlasti širitev področja uporabe ZKolT v primeru kršitev pravic potrošnikov, sprememba sistematike ureditve procesnega upravičenja za vložitev kolektivne tožbe s področja varstva potrošnikov in nadgrajeni kriteriji za presojo reprezentativnosti upravičenih oseb za vlaganje kolektivnih tožb.
 
 

>> Nadaljevanje članka

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Obrazložitve zakonodaje
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
     
 
>> Ustavno sodišče razveljavilo člen novele zakona o Fursu
Ustavno sodišče je odločilo, da razveljavi člen novele zakona o Fursu, po katerem bi Furs lahko uporabljal tehnične pripomočke za sledenje blagu brez sodne odločbe.
>> Ustavno sodišče določilo način izvršitve odločbe o sodniških plačah, sodniško društvo zadovoljno
>> Ustavno sodišče ni ugotovilo neustavnosti pri referendumu o pomoči pri evtanaziji
>> Pravica do obrazložene sodne odločbe s sodišču lastno ubeseditvijo
>> Prvi paket davčnih sprememb poslan v javno obravnavo
>> Sodišče četverico obtoženih v zadevi Marina obsodilo na večletne zaporne kazni
>> Sodišče pritrdilo Ajanović Hovnik glede sporne trditve o drogi
>> Dostop do informacij
 
 

>> Celoten izbor aktualnih novic

ZBRANO IZ SODNE PRAKSE
     
 
>> Pravno varstvo v primeru razrešitve
Izguba položaja sama po sebi ne utemeljuje pritožničinega predloga za izdajo začasne odredbe. Imenovanje na vodstveni položaj v javnem sektorju je privilegij in ne pravica posameznika, zato samo zaradi neimenovanja na ta položaj ali njegove izgube ne more priti do posega v njegov pravno varovani položaj (zasedati tako vodstveno mesto).
 
 

>> Največja z zakonodajo povezana zbirka sodne prakse – že več kot 236.820 judikatov slovenskih sodišč

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
     
 
>> Zakon o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB-1)
Nov Zakon o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB-1) ohranja nekatere rešitve starega zakona (na primer vzpostavitev virtualnih podatkovnih sob), uvaja pa tudi precej novosti (na primer možnost izdelave predhodnega mnenja, možnost združitve pravd in vzorčni postopek). >> Več
>> Objavljenih več zakonov
V Uradnem listu RS št. 45 so bili objavljeni Zakon o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji (ZUKPPNS), novela Zakona o trgu finančnih instrumentov (primerjalnik), novela Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2027 (primerjalnik), novela Zakona o mladinskih svetih (primerjalnik) ter novela Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (primerjalnik).
>> Uredba o koncesiji za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov ter javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga, storitev ali digitalne vsebine
>> Spremembe Uredbe o samozaposlenih v kulturi (primerjalnik)
>> Spremembe Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (primerjalnik)
>> Sklep o priznanju neodvisnosti in suverenosti Države Palestina
Več
>> Sklep o določitvi objektov, katerih odstranitev je nujno potrebna in v javno korist, na območju Občine Gornji Grad, Občine Šmartno ob Paki, Občine Šoštanj in Mestne občine Celje
>> Razpis ponovnih volitev dveh članov Sodnega sveta, ki ju izvoli Državni zbor
 
 

>> Drugi novi predpisi: UL št. 44 – 46/2024

STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
     
   
Teodor Cvijić:
Zakonitost dokazov, pridobljenih z detektivsko dejavnostjo
  Andrejka Grlić:
Novi Zakon o tržni inšpekciji, novi izzivi v praksi
Kristina Lopert:
Je hrup v večstanovanjskih zgradbah res pričakovana in neodpravljiva težava?
  mag. Rosana Lemut Strle:
Je uporaba Microsofta 365 s strani številnih državnih organov v skladu z zahtevami Splošne uredbe o varstvu podatkov?
 
 

>> Vsi strokovni članki iz pravnih publikacij

 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

e-bilten  Številka 175, leto 2024, 5. junija

 

Infekcijske in nalezljive bolezni v slovenskem kazenskem pravu
V slovenskem kazenskem pravu je problematika infekcijskih in nalezljivih bolezni obravnavana skozi različna kazniva dejanja, ki vključujejo strokovne napake zdravstvenih delavcev in malomarnost laikov. Članek poudarja potrebo po izboljšanju zakonodaje za učinkovitejše obvladovanje teh primerov. Primerjalna analiza pokaže različne pristope drugih držav pri varovanju javnega zdravja in osebnih dobrin. Kljub izzivom pandemije COVID-19 slovenski zakonodajalec ni uspel posodobiti zakonodaje na tem področju.

Preberite več>>

 

Stečaj javnega podjetja – pereč pravni problem ali pobalinstvo?
Članek obravnava stečaj javnega podjetja Prlekija, ustanovljenega za izvajanje gospodarskih javnih služb. Razlog za stečaj so nesoglasja med družbeniki (občinami) in pomanjkljivo korporativno upravljanje. Poudarja problem insolventnosti javnih podjetij, ki imajo monopol na trgu. Stečaj takšnih podjetij je nepredstavljiv, zato je treba preučiti vzroke in odgovornosti vpletenih.

Preberite več>>

Dnevi slovenske uprave
“Dnevi slovenske uprave” bodo potekali 5. in 6. septembra 2024 v Portorožu. Dogodek bo obravnaval izzive javne uprave, kot so tehnološki razvoj, ekonomske in družbene spremembe ter potreba po učinkovitosti. Vključuje razprave o upravljanju, sodelovanju z deležniki in izboljšavah v javnem sektorju. Program obsega okrogle mize o pravnih, ekonomskih, organizacijskih in informacijskih vidikih delovanja javne uprave.

Preberite več>>

Poletni napovednik izobraževanj

Izpostavljene vsebine iz zadnjih št. glasila Uradni list RS

Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Maj 2024, številka 22 / letnik XXII.
>> Umetna inteligenca z vidika uporabe kazenskega prava
Razvoj umetne inteligence (UI) nedvomno sproža razmišljanje o ustreznosti nekaterih temeljev kazenskega prava. Gotovo mednje sodi dejstvo, da je le človekovo ravnanje (in ne ravnanje UI) lahko predmet ugotavljanja kazenske odgovornosti.
Od celotnega spektra človekovega ravnanja je voljno ravnanje tista “psihološka (subjektivna) realnost” in posebna razlika (differentia specifica), ki preprečuje, da bi bil kdo kaznovan za storjeno dejanje brez zavesti in volje.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Obrazložitve zakonodaje
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Sodno varstvo nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank
Nov Zakon o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB-1) ohranja nekatere rešitve starega zakona (na primer vzpostavitev virtualnih podatkovnih sob), uvaja pa tudi precej novosti (na primer možnost izdelave predhodnega mnenja, možnost združitve pravd in vzorčni postopek).
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Izbira milejšega ukrepa
Tudi če v slovenski pravni red Recepcijska direktiva II še ni bila prenesena, to ni ovira za sodišče, da presodi, ali bi moral biti v zadevi uporabljen milejši ukrep od pridržanja na prostore Centra za tujce, oziroma da presodi nesorazmernost tega ukrepa.

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Drugi novi predpisi: UL št. 43/2024
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
Začetek veljavnosti ali uporabe
Povezava na bodočo verzijo zakona:
1. junij 2024 Zakon o trošarinah (ZTro-1)
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS AlertZakonodajna sled ali Pravni kliping.
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.
Tedensko obvestilo o pravnih novostih

 

 

Maj 2024, številka 21 / letnik XXII.

> Ali Luganska konvencija v praksi dosega svoj namen?
Kljub temu da je Švica podpisnica mnogih mednarodnih sporazumov, v praksi očitno ohranja svojo distanco do EU. Na to nakazuje tudi zavračanje Luganske konvencije iz leta 2007, katere podpisnica je tudi Švica.

 

Omenjena konvencija ureja pristojnost, priznavanje in izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah, vendar pa Švica svojih obveznosti v praksi ne izpolnjuje.
 
 

>> Nadaljevanje članka

V DANAŠNJEM TEDNIKU:  
       
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Obrazložitve zakonodaje
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
     
 
>> Zaupanje javnosti v sodstvo v Sloveniji je relativno nizko, se pa v zadnjih letih izboljšuje
>> O ustavnosti razporejanja sodnikov
>> Ustavno sodišče zavrglo pobudo Fidesa o delu med stavko
>> T. i. ukradene otroke bo pod drobnogled vzela parlamentarna preiskava
>> Število pritožb zaradi molka organa narašča
>> V letu 2023 manj pritožb zoper delo policije
>> Vzpostavitev evropske digitalne identitete
>> ESČP: Tožbe slovenskih ribičev proti Hrvaški neutemeljene
>> Romom v Severni Makedoniji kršena pravica do izstopa iz države
 
 

>> Celoten izbor aktualnih novic

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
     
 
>> Razlastitev
Načeloma morajo biti v enakem položaju le tisti razlaščeni lastniki, katerih zemljišča so imela enak izvorni status, ki so bila razlaščena za enak namen in ki so bila tudi sicer v vseh lastnostih primerljiva.
 
 

>> Največja z zakonodajo povezana zbirka sodne prakse – že več kot 236.350 judikatov slovenskih sodišč

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
     
 
>> Spremembe pravilnikov o maturi
V Uradnem listu RS št. 42 so bile objavljene spremembe Pravilnika o splošni maturi (primerjalnik), Pravilnika o poklicni maturi (primerjalnik) ter Pravilnika o varovanju izpitne tajnosti pri maturi (primerjalnik)
>> Spremembe Uredbe o pogojih za dodelitev pomoči letališčem državnega pomena (primerjalnik)
>> Sklep o določitvi objektov, katerih odstranitev je nujno potrebna in v javno korist, na območju Občine Luče, Občine Ljubno, Občine Mežica, Občine Prevalje, Mestne občine Slovenj Gradec, Občine Solčava, Občine Črna na Koroškem, Občine Kamnik in Občine Šmartno ob Paki
 
 

>> Drugi novi predpisi: UL št. 41 – 42/2024

STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
     
   
Jan Gantar:
O kriterijih za objavo sodnih odločb in razvoju prava preko sodne prakse
  Matej Verbajs, Petra Cilenšek:
Katera kolektivna pogodba zavezuje nevladno organizacijo, ki ni podpisnica kolektivne pogodbe (npr. društvo, ki izvaja osebno asistenco)?
dr. Albin Igličar:
Pregled osebnih predmetov učencev naj bo določen z zakonom
  dr. Dušan Mramor:
Težko vprašanje: kaj sodi v javni in kaj v zasebni sektor
 
 

>> Vsi strokovni članki iz pravnih publikacij

NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe   Povezava na bodočo verzijo zakona:  
 
24. maj 2024   Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI) VEČ
 
27. maj 2024   Zakon o centralnem registru prebivalstva (ZCRP)  
 
1. junij 2024   Zakon o trošarinah (ZTro-1)  
 
 
 

>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS AlertZakonodajna sled ali Pravni kliping.

 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Maj 2024, številka 20 / letnik XXII.
Primer presega slovensko perspektivo in zadeva širše vprašanje v EU glede problematike splošne in neselektivne hrambe prometnih podatkov (ang. data retention), povezane z razveljavljeno Direktivo 2006/24/ES o hrambi podatkov, pridobljenih ali obdelanih z zagotavljanjem javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnih komunikacijskih omrežij.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Obrazložitve zakonodaje
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Del zakonskih določb o razporejanju sodnikov v neskladju z ustavo
Del Zakona o sodiščih, ki govori o prerazporejanju sodnikov brez njihovega soglasja z letnim razporedom dela, je v neskladju z ustavo, je ugotovilo ustavno sodišče. DZ mora neskladje odpraviti v enem letu.
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Pravica do poštenega postopka
Ker Sodni svet tožnici pred ustnim razgovorom in odločanjem ni dal možnosti, da s predložitvijo listinskih dokazov ovrže obremenjujoče očitke o neetičnem ravnanju in kazenski ovadbi, oziroma ni sam preveril govoric, je bila kršena tožničina pravica do poštenega postopka.

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Drugi novi predpisi: UL št. 39 – 40/2024
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS AlertZakonodajna sled ali Pravni kliping.
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.
Tedensko obvestilo o pravnih novostih

 

 

April 2024, številka 18-19 / letnik XXII.

 
>> Vstop pridobitelja lastninske pravice na stanovanju v pravni položaj najemodajalca po javni dražbi v izvršilnem postopku
V Sloveniji se krepi trend elektronskih javnih dražb v izvršilnih postopkih. Prvega februarja 2021 je začel delovati portal sodnedrazbe.si, na katerem so na enem mestu objavljene vse aktualne dražbe slovenskih sodišč. Tako imenovano draženje z udobnega fotelja je sodoben način za doseg čim višjih cen nepremičnin, posledično pa tudi učinkovito poplačilo upnikov.
Pa je res za posameznike tako mamljiva nizka cena nepremičnin in udoben način nakupa, da ne pomislijo na prepogosta tveganja? Množične javne dražbe se ne zaključijo z izdajo sklepa o domiku, plačilom kupnine in izdajo sklepa o izročitvi nepremičnine, temveč z nepredvidenimi odvetniškimi stroški in večletnimi sodnimi postopki zaradi najemniških razmerij.
 
 

>> Nadaljevanje članka

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Obrazložitve zakonodaje
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
     
 
Odločitve odborov
Odbor DZ -ja za pravosodje je pripravil dopolnjeni predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi za obravnavo na seji državnega zbora, Odbor za finance je podprl predlog novele zakona o obveznih zavarovanjih v prometu, Odbor za infrastrukturo pa je potrdil predlog resolucije o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije.
>> Predlog intervetnega zakona glede sodniških plač ureja predvsem plačni položaj sodnikov prve stopnje
>> Zagovornik načela enakosti izpostavlja disktriminatorno obravnavo ljudi z invalidnostmi
>> V veljavi EU-akt o svobodi medijev
>> Dve desetletji vstopa Slovenije v Evropsko unijo
>> eIDAS 2.0 objavljen v Uradnem listu EU
>> Pravica do obrambe in sprememba pravne kvalifikacije kaznivega dejanja
>> Sprememba ustaljene sodne prakse: prokurist ni le pooblaščenec družbe
>> Rusija kršila človekove pravice Gruzijcem na obmejnih območjih Abhazije in Južne Osetije
 
 

>> Celoten izbor aktualnih novic

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
     
 
>> Navedba neresničnih podatkov pri sklepanju zavarovalne pogodbe
Če zavarovalec ob sklepanju pogodbe na vprašanje zavarovalnice ne odgovori resnicoljubno, ta kršitev utemeljuje zanj neugodno sankcijo le, če vprašanje resnično zadeva nevarnostno okoliščino. Če se v postopku z izvedencem izkaže, da ne gre za relevantno okoliščino, sankcija, predvidena v splošnih pogojih pogodbe, ni utemeljena.
 
 

>> Največja z zakonodajo povezana zbirka sodne prakse – že več kot 236.000… judikatov slovenskih sodišč

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
     
 
>> Energetski zakon (EZ-2)
Novi Energetski zakon (EZ-2) določa energetsko politiko države s podpornimi in omejitvenimi ukrepi za prehod na nefosilne vire energije, vključno s spodbudami za rabo obnovljivih virov in učinkovitejšo rabo energije ter črpanjem evropskih sredstev za prestrukturiranje premogovnih regij. >> Več
>> Spremembe Zakona o zdravniški službi (primerjalnik)
27. aprila je začela veljati novela > Zakona o zdravniški službi, ki določa naloge, ki jih mora zdravnik izvajati v času stavke. Novela določa, da mora biti zdravnik v času stavke na svojem delovnem mestu in izvajati zdravniško službo tako, da ni ogroženo zdravje ljudi ali premoženje oz. da ne nastajajo nepopravljive posledice. >> Več
>> Spremembe drugih zakonov
V Uradnem listu RS, št. 37, so bile objavljene spremembe Zakona o maturi (primerjalnik), v št. 38 pa spremembe Zakona o prekrških (primerjalnik >> Več), Zakona o agrarnih skupnostih (primerjalnik), Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (primerjalnik), Zakona o trošarinah (primerjalnik) in Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (plačna lestvica, ki se začne uporabljati pri plači za junij 2024).
>> Spremembe Poslovnika državnega zbora (primerjalnik)
V skrajšanem postopku so bile sprejete spremembe in dopolnitve > Poslovnika Državnega zbora, s katerimi naj bi se zagotovilo učinkovitejše in ustreznejše delovanje Državnega zbora v okviru njegovih ustavno in zakonsko določenih nalog in pristojnosti v zakonodajnem postopku ter pri obravnavi zadev EU. >> Več
>> Odloki o razpisu posvetovalnih referendumov
»  o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (OdPRPPKŽ),
»  o uvedbi preferenčnega glasu za volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije (OdPRPGVDZ) in
»  o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene ter o gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo (OdPRGPKM)
>> Dodatek št. 7 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo (primerjalnik)
>> Javna poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto (prijave do 26.5.2024)
»  predsednika Okrožnega sodišča v Novem mestu, Celju in Okrajnega sodišča v Litiji ter
»  podpredsednika Okrožnega sodišča na Ptuju
>> Izvolitev treh kandidatov za sodnico ali sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu
 
 

>> Drugi novi predpisi: UL št. 35 – 38/2024

STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
     
   
Patricij Maček:
Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) v praksi eno leto po začetku uporabe
  Martin Čarni:
Sestavine pogodbe o odsvojitvi poslovnega deleža
Milčo Balevski:
Korporacijskopravni vidiki trajnostnega poročanja: implementacija direktive CSRD
  Alenka Antloga:
Obdelava zdravstvenih podatkov s strani zdravstvene službe za lastne zaposlene
 
 

>> Vsi strokovni članki iz pravnih publikacij

 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

e-bilten  Številka 174, leto 2024, 8. maja

 

Trajnostno poslovanje – zakaj je pomembno in kako se ga lotiti v praksi?

 

Poročanje o trajnostnem razvoju ni le pot do skladnosti z novimi zakonodajnimi zahtevami, ampak prinaša podjetjem – ne glede na njihovo velikost – številne prednosti in razvojne možnosti. To omogoča podjetjem, da zaznajo vplive, tveganja in priložnosti, s čimer krepijo svojo konkurenčnost in odpornost ter si zagotavljajo boljši dostop do finančnih virov. Trajnost postaja regulirano področje, s pomembnimi zakonodajnimi akti EU, kot je Direktiva CSRD, ki zavezuje velika podjetja in finančne institucije k poročanju. Ta direktiva uvaja enoten okvir poročanja, ki temelji na načelu dvojne pomembnosti, ocenjujoč vplive dejavnosti podjetja na ljudi in okolje ter finančne posledice, ki izhajajo iz trajnostnih zadev. Pristop k trajnostnemu poslovanju in poročanju zahteva premišljeno ocenjevanje in strategijo, ki vključuje prepoznavanje ključnih tveganj in priložnosti ter komunikacijo s deležniki.

Razvoj digitalnih plačil prinaša številne prednosti

 

V Sloveniji se, kljub hitremu razvoju plačilnih tehnologij, opaža visok delež gotovinskih plačil, ki znaša 73 % vseh transakcij na prodajnih mestih. To zaostajanje za skandinavskimi državami, kot je Švedska, kjer brezgotovinska plačila predstavljajo več kot 90 % vseh plačil, izpostavlja potrebo po večji promociji in dostopnosti digitalnih plačil. NLB se odziva z uvedbo novih storitev, kot so Apple Pay, Google Pay in digitalna banka Klik, ki zagotavljajo enotno uporabniško izkušnjo na različnih platformah. Poleg tega banke v Sloveniji razvijajo skupne inovacije, kot je sistem za takojšna plačila Flik, ki izboljšujejo uporabniško izkušnjo pri spletnih plačilih. Projekt mestne kartice CeKR v Kranju pa nakazuje na širšo uporabo digitalnih plačil v javnih storitvah in mobilnosti. NLB nadaljuje s prizadevanji za izboljšanje digitalne plačilne infrastrukture, s ciljem zmanjšanja gotovinskih transakcij in spodbujanja brezgotovinskih alternativ v Sloveniji.

Kaj prinaša novela stanovanjskega zakona?

Novela Stanovanjskega zakona po navodilu Ustavnega sodišča na novo ureja položaj neprofitnih najemnih razmerij za nedoločen čas, ki so jih s prejšnjim imetnikom stanovanjske pravice sklenili zavezanci za vrnitev stanovanja v denacionalizaciji in v katera so kot najemodajalci pozneje vstopili upravičenci do denacionalizacije oziroma njihovi univerzalni pravni nasledniki.

Preberite več>>

Prihodnost brezskrbne in vključujoče urbane mobilnosti

Prihodnost brezskrbne in vključujoče urbane mobilnosti se kaže v razvoju in uvajanju sistemov plačevanja v odprti zanki v javnem potniškem prometu. Že več kot 650 brezstičnih projektov, ki jih je podprla Visa, vključno z implementacijami v Ljubljani in Kranju, poudarja globalni premik k digitalnim plačilnim rešitvam v javnem prometu. Sistemi odprte zanke omogočajo enostavnejši dostop do prevoznih storitev in izboljšujejo potovalno izkušnjo z zagotavljanjem bolj tekočih plačilnih procesov, kar je ključno za zmanjšanje uporabe gotovine in izboljšanje podatkovnih vpogledov v navade potnikov. Raziskava Visae in ThoughtLab je pokazala, da uvedba teh sistemov vodi do povečanja števila potnikov, izboljšanja storitev in zmanjšanja sive ekonomije.

Preberite več>>

 

Izpostavljene vsebine iz zadnjih št. glasila Uradni list RS

 

Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., Dunajska cesta 167, Ljubljana

Majski napovednik v Narodnem domu Maribor

 

V prilogi: Maj v Narodnem domu

 

Fotografije najdete na povezavi: http://dl.nd-mb.si/Narodni_dom_Maribor_Foto_MAJ_2024/

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo.

 

Tedensko obvestilo o pravnih novostih

 

 

April 2024, številka 17 / letnik XXII.

 
>> Ali člani nadzornega sveta odgovarjajo za škodljive poslovodne odločitve?
Po naravi stvari kapitalska družba potrebuje dva organa, s katerima oblikuje in izvršuje svojo voljo, saj bi bila brez tega opravilno nesposobna. Ta “nujna organa” sta skupščina družbe in organ vodenja, torej poslovodstvo. Ker je nadzor mogoče izvajati znotraj teh organov, za obstoj in funkcioniranje družbe ni nujno potreben poseben (ločen) nadzorni organ.
Prav zaradi različne zakonske ureditve nadzorstvene funkcije v sistemu upravljanja delniških družb ločimo enotirni (brez posebnega nadzornega organa) in dvotirni sistem, v katerem zakon določa poseben personalno in funkcionalno ločen organ od poslovodstva, to je nadzorni svet. V skladu z drugim odstavkom 253. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) izbiro med enotirnim in dvotirnim sistemom upravljanja pri nas opravi družba sama. Delničarji morajo v statutu družbe med drugim v skladu z 183. členom ZGD-1 določiti izbrani sistem upravljanja (enotirni ali dvotirni).
 
 

>> Nadaljevanje članka

V DANAŠNJEM TEDNIKU:  
       
› Aktualno
› Novosti
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Podjetje in delo št. 2/2024
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
     
 
>> Izvršene tri odločbe Ustavnega sodišča na področju prekrškov
Poslanci Državnega zbora so sprejeli novelo Zakona o prekrških. Z novelo zakona se uresničujejo tri odločbe Ustavnega sodišča; določa se rok za novo odločitev, če je bila prekrškovna odločba razveljavljena v postopku z izrednim pravnim sredstvom ali z ustavno pritožbo, ureja se pravica do pritožbe zoper sodbo v postopku odločanja o zahtevi za sodno varstvo na način, da ta ni omejena le na določene primere in določa se dodatni rok za pritožbo zoper sklep o pridržanju.
>> Državni zbor potrdil nov Energetski zakon
Državni zbor je na 19. redni seji s 53 glasovi za in 30 proti sprejel nov Energetski zakon (EZ-2), ki določa energetsko politiko države s podpornimi in omejitvenimi ukrepi za prehod na nefosilne vire energije, vključno s spodbudami za rabo obnovljivih virov in učinkovitejšo rabo energije ter črpanjem evropskih sredstev za prestrukturiranje premogovnih regij.
>> DZ izvolil tri kandidate za sodnika ESČP-ja, ki ga bo izvolila Parlamentarna skupščina Sveta Evrope
>> Dnevno nadomestilo za bolniško odsotnost samozaposlenih v kulturi se bo tudi letos povečalo
>> Evropski parlament potrdil Direktivo o boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini
>> Pasivna volilna pravica
>> Dostopnost informacij o oglasih
>> Švica kršila EKČP z neizpolnjevanjem podnebnih zavez o zmanjšanju izpustov CO2
 
 

>> Celoten izbor aktualnih novic

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
     
 
>> Dodatna pogodba k pogodbi o zaposlitvi
Pogodba, ki je dopolnjevala pogodbo o zaposlitvi, je delavcu sicer naložila določeno finančno breme v primeru predčasne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, vendar ta poseg ni bil takšen, da bi kršil prepoved prisilnega dela.
 
 

>> Največja z zakonodajo povezana zbirka sodne prakse – že več kot 235.840 judikatov slovenskih sodišč

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
     
 
>> Odločba o delni razveljavitvi tretjega odstavka 184. člena in prve povedi četrtega odstavka 184. člena Družinskega zakonika (primerjalnik)
Ureditev v delu, v katerem določa, da so starši dolžni celotno preživnino nakazati na poseben otrokov račun in da skrbnik del sredstev nakaže v proračun, sploh ne varuje pravice otroka, nameščenega v zavod, da ga starši preživljajo, temveč varuje izključno korist proračuna, je presodilo Ustavno sodišče v odločbi v zadevi U-I-100/21 z dne 14. 3. 2024. >> Več
>> Pravilnik o uveljavljanju izplačila nadomestila plače iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na zahtevo delodajalca
>> Spremembe Pravilnika o določitvi oblike in vsebine zahteve za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje (primerjalnik)
 
 

>> Drugi novi predpisi: UL št. 34/2024

STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
     
   
Ana Maja Kralj:
Meddržavno sodišče: ravnanja Ruske federacije v Ukrajini po 24. februarju 2022 z nobenega vidika ne morejo predstavljati kršitev Konvencije o genocidu
  dr. Robert Kordić:
Avtorskopravna mišelovka ali zakaj Miki Miška še ni mrtva
mag. Sanja Vujanović Stepan:
Vsebina ugovora za zmanjšanje pogodbene kazni
  Jasmin Dizdarević:
GDPR in višina nepremoženjskih odškodninskih zahtevkov
 
 

>> Vsi strokovni članki iz pravnih publikacij

NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe   Povezava na bodočo verzijo zakona:  
 
27. april 2024   Zakon o javni rabi slovenščine (ZJRS)  
 
27. april 2024   Zakon o izvajanju Uredbe (EU) o okviru za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank (ZIUSRCNS)  
 
27. april 2024   Zakon o soodločanju delavcev pri čezmejnih združitvah, čezmejnih delitvah in čezmejnih preoblikovanjih kapitalskih družb (ZSDČPKD)  
 
 
 

>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS AlertZakonodajna sled ali Pravni kliping.

 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.