Spoštovani župan Maribora g. Aleksandar Saša Arsenovič,

V kolikor smo bili na seji mestnega sveta 28.2.2023 opozorjeni, da vlada nepopisno nezadovoljstvo v podjetju Snaga d.o.o. zaradi namere razrešitve direktorja, ki podjetje vodi zelo dobro, tako z vidika uporabnikov, kot tudi zaposlenih, je v podjetju NIGRAD razlog za nezadovoljstvo druge narave.

V podjetju in javnosti so se namreč razširile govorice, da naj nov direktor ne bi izpolnjeval ključnega pogoja na razpisu – najmanj pet let delovnih izkušenj z vodenjem ali upravljanjem gospodarskih družb.

Glede na to, da je vsem v interesu, da se takšne govorice ustavijo, Vas prosim, da tako mestne svetnike, javnost in predvsem zaposlene v NIGRAD-u pomirite z javno objavo dokazil o izpolnjevanju omenjenega pogoja in s tem ovržete govorice, ki povzročajo veliko nelagodje, slabšajo odnose v podjetju in posledično negativno vplivajo na kakovosten mestni servis.

 

V prilogi: [JHMB] KATALOG IJZ 2023 E _objava po 11.odstavku 10.a člena ZDIJZ_20.3.2023 (1)

Za javno objavo teh podatkov, ki bodo pomirili javnost, zaposlene in Mestni svet se Vam iskreno zahvaljujem,

Igor Juiršič, mestni svetnik Stranke mladih – Zeleni Evrope

 

Spoštovani gospod župan Maribora Saša Arsenovič,

Sedmega Marca sem se na vas obrnili s spodnjim vprašanjem, ki sem ga, tako kot tokrat, poslal v vednost vodjem svetniških skupin v MS, podžupanoma, direktorju občinske uprave in oddelku za stike z javnostjo MOM v skriti kopiji pa medijem za objavo.

Z žalostjo ugotavljam, da do danes nisem dobil odgovora, zato Vas ponovno prosim, da odgovorite na spodnje vprašanje, hkrati pa še na vprašanje, ki se je pojavijo teden dni po zastavljenem vprašanju in sicer, kakšne so pravne podlage in razlogi, da ima direktor javnega podjetja NIGRAD (za katerega se javnost sprašuje, kako je lahko sploh postal direktor brez izpolnjevanja pogoja »najmanj pet let delovnih izkušenj z vodenjem ali upravljanjem gospodarskih družb«) poleg pogodbe s podjetjem NIGRAD sklenjeno z JHMB še dodatno podjemno pogodbo (dokumentacija je v prilogi) v višini 1.000 € mesečno za obdobje od 1.4. 2023 do 31.12.2025?

Za odgovor se prijazno zahvaljujem in Vas lepo pozdravljam,

Igor Juiršič, mestni svetnik Stranke mladih – Zeleni Evrope