Spoštovani župan Maribora g. Aleksandar Saša Arsenovič,

V kolikor smo bili na seji mestnega sveta 28.2.2023 opozorjeni, da vlada nepopisno nezadovoljstvo v podjetju Snaga d.o.o. zaradi namere razrešitve direktorja, ki podjetje vodi zelo dobro, tako z vidika uporabnikov, kot tudi zaposlenih, je v podjetju NIGRAD razlog za nezadovoljstvo druge narave.

V podjetju in javnosti so se namreč razširile govorice, da naj nov direktor ne bi izpolnjeval ključnega pogoja na razpisu – najmanj pet let delovnih izkušenj z vodenjem ali upravljanjem gospodarskih družb.

Glede na to, da je vsem v interesu, da se takšne govorice ustavijo, Vas prosim, da tako mestne svetnike, javnost in predvsem zaposlene v NIGRAD-u pomirite z javno objavo dokazil o izpolnjevanju omenjenega pogoja in s tem ovržete govorice, ki povzročajo veliko nelagodje, slabšajo odnose v podjetju in posledično negativno vplivajo na kakovosten mestni servis.

Za javno objavo teh podatkov, ki bodo pomirili javnost, zaposlene in Mestni svet se Vam iskreno zahvaljujem,

Igor Juiršič, mestni svetnik Stranke mladih – Zeleni Evrope