Mestni svet Mestne občine Maribor dne je 24.11.2023 s kar 24 glasovi ZA in zgolj 12 glasovi PROTI na predlog Stranke mladih – Zeleni Evrope sprejel spremembo odloka o ustanovitvi Javnega holdinga Maribor d.o.o, ki izrecno določa, da »V imenu ustanoviteljice (edinega družbenika) odloča Mestni svet Mestne občine Maribor.«, saj si je župan to vlogo, ki jo je v preteklosti mestni svet že imel, samovoljno prisvojil.

Ob tem je nujno poudariti, da je župan pred glasovanjem svetnicam in svetnikom priporočil, da naj ne sprejmemo »nezakonitega odloka«, pri čemer je prav on dne 16.1.2020 »po 21. členu Odloka o ustanovitvi Javnega holdinga Maribor d.o.o. v Mestni občini Maribor (MUV 1312019) in 23. in 35. členu Statuta Mestne občine Maribor (Muv, št. 1012011, 8/2014 in 1212019)« predlagal mestnemu svetu v imenovanje člane Nadzornega sveta Javnega holdinga s čimer je potrdil, da je prav mestni svet tisti, ki odloča v imenu ustanoviteljice, saj odlok v 21. členu določa, da so v nadzornem svetu 4 člani predstavniki ustanoviteljice, le teh pa ni imenoval sam, ampak jih je predlagal v imenovanje mestnemu svetu (https://uploads.publishwall.si/pdfs_2/vfokusu/content/2020/01/23/MB_Holding_nadzorni_svet.pdf).

Za podporo predlogu Stranke mladih – Zeleni Evrope se javno zahvaljujem svetniškim skupinam Gibanja Svoboda, SDS, Levice, Liste Kolesarjev in pešcev, LPR MČ in KS in Liste Gasilci Maribora, ki so poleg svetniške skupine Stranke mladih – Zeleni Evrope podprli ta odlok. Izpis glasovanja je dostopen na https://maribor.si/wp-content/uploads/2023/11/10-redna-seja.pdf.

Za konec pozivam župana, da skladno s 4. odstavkom Zakona o lokalni samoupravi ta odlok nemudoma objavi v Medobčinskem uradnem vestniku ter prekine agonijo, saj se želimo mnogi mestni svetniki in mestne svetnice ukvarjati s perečimi izzivi mesta in občine, ne pa z županom, ki bi moral zastopati občino in občinski svet in ne kljubovati demokratično sprejetim odločitvam.

S spoštovanjem,

Igor Jurišič, mestni svetnik Stranke mladih – Zeleni Evrope