Tedensko obvestilo o pravnih novostih

 

 

November 2023, številka 47 / letnik XXI.

 

>> Javna dražba – pričakovalne pravice
Z uvedbo elektronskih javnih dražb se je pojavil zamik med potekom javne države in izdajo sklepa o domiku, s tem pa se je povečala možnost dejanskih ali pravnih dejanj, ki lahko bistveno vplivajo na učinke javne dražbe.

Zastavlja se vprašanje, kdaj nastane pravno upravičenje – nakup nepremičnine. Se v postopku javne dražbe uporabljajo ali vsaj subsidiarno uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika (OZ) ali ne in ali je najugodnejši dražitelj že s samim sodelovanjem na dražbi nosilec pričakovalnih pravic ali ne?
 
 

>> Nadaljevanje članka

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Obvestilo
› Izbrano iz sodne prakse
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Obrazložitve zakonodaje
OBVESTILO
     
 
>> Glasovanje le še do torka, 28. novembra
Na portalu IUS-INFO se prihodnji teden zaključuje 23. izbor 10 najvplivnejših pravnikov, v katerem lahko glasujete za enega izmed 20 finalistov, ki so bili v prvem delu izbora predlagani največkrat. Ob glasovanju lahko dodate tudi obrazložitev za posameznega kandidata.
Med 10 najvplivnejših pravnikov se bodo uvrstili pravnice in pravniki, ki bodo v drugem delu izbora prejeli največ veljavnih glasov. Obrazložitev za izbranega kandidata se bo upoštevala pri uvrstitvi med deseterico v primeru, da bi več kandidatov prejelo enako število glasov.
 
 
 

>> Prijazno vabljeni h glasovanju, veseli bomo vašega sodelovanja!

AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
     
 
>> Delovni čas je treba evidentirati še z dodatnimi podatki
Uporabljati se je začela novela > Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki narekuje beleženje dodatnih podatkov o delovnem času. Za kršitelje bo postala obvezna elektronska evidenca. Inšpektorat bo izvajanje zakona začel nadzorovati leta 2024.
>> V mandatu trenutne vlade uresničenih 15 odločb ustavnega sodišča
>> Predlog zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne predvideva izplačila deležev do 120 evrov
>> Vlada je potrdila besedilo predloga novega Zakona o tržni inšpekciji
>> KPK izrekel opomine sedmim ministrom zaradi neporočanja glede omejitev poslovanja
>> Član sindikata vojakov tudi na drugi stopnji iztožil 100-odstotno plačilo za pripravljenost
>> V javni obravnavi novela pravilnika o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu
>> Pravna narava Uredbe o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja
>> Nova pravila EU o potrošniških kreditih za zaščito potrošnikov
 
 

>> Celoten izbor aktualnih novic

 

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
     
 
>> Nepošteni pogodbeni pogoji
Zakonske predpostavke iz Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot), ki alternativno opredeljujejo pogoje za ugotovitev nepoštenosti pogodbenega pogoja, je treba upoštevati kot samostojne in neodvisne zakonske pogoje, pri čemer obstoj odločilnih dejstev, ki se podrejajo zgolj enemu od teh pogojev, zadošča za presojo nepoštenosti pogodbenega pogoja.
 
 

>> Največja z zakonodajo povezana zbirka sodne prakse – že več kot 232.860 judikatov slovenskih sodišč

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
     
 
>> Sprememba Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (primerjalnik)
Zaradi odprave nekaterih nedoslednosti Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) in zaradi želje po učinkovitejšem izvajanju ukrepov posledic naravne nesreče je bila sredi novembra sprejeta novela A omenjenega zakona. >> Več
>> Razveljavitev tretjega odstavka 25.a člena in delna razveljavitev prvega in drugega odstavka 5. člena Zakona o nepremičninskem posredovanju (primerjalnik)
Ustavno sodišče je v delni odločbi in sklepu v zadevi U-I-205/19 z dne 26. oktobra 2023 razveljavilo omejitev višine provizije iz prvega in drugega odstavka 5. člena Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr) v delu, v katerem se ne nanašata na pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami, katerih predmet je enostanovanjska stavba, stanovanje ali bivalna enota, s fizično osebo kot kupcem ali najemnikom. >> Več
>> Razlage Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (čistopis)
>> Odlok o zagotavljanju nujne finančne pomoči za ublažitev premoženjske škode po poplavah
>> Sprememba začasnega ponovnega nadzora na notranjih mejah Republike Slovenije z Republiko Hrvaško in Madžarsko (primerjalnik)
>> Javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto
prijave do 17. decembra 2023
 
 

>> Drugi novi predpisi: UL št. 116 – 117

STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
     
   
dr. Dušan Mramor:
Pravna varnost poslovanja v Sloveniji (prvič): sodni proces “Dodatki za stalno pripravljenost”
  Alenka Antloga:
Neizveden postopek izvolitve članov španskega Splošnega sodnega sveta
Matej Topolnik:
Zavezanec za povrnitev skupnih stroškov po ZVEtL-1 – etažni lastnik z imenom in priimkom ali vsakokratni etažni lastnik?
  Zoran Skubic:
Tri elektronska sporočila, telefonski klic in še en dopis, vse skupaj v vrednosti skoraj 8.000 evrov
 
 

>> Vsi strokovni članki iz pravnih publikacij

NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe   Povezava na bodočo verzijo zakona:  
 
26. november 2023   Zakon o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (ZUVPNB)  
 
1. december 2023   Zakon o duševnem zdravju (ZDZdr)  
 
 
 

>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS AlertZakonodajna sled ali Pravni kliping.

 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.