Spoštovani gospod župan Maribora Saša Arsenovič,

Javni holding Maribor d.o.o. ni Tajno društvo PGC

Prav zaradi tega Vas tem dopisom javno pozivam, da omogočite dostop do informacij o stroških nezakonite razrešitve direktorja Energetike na seji 37. mestnega sveta 18.10.2022.

Onemogočanje dostopa do informacij je namreč groba kršitev 14. člena, kjer je v 1. in 5. točki med drugim jasno in enoumno zapisano:

(1)  Ustanoviteljica lahko kadarkoli zahteva vse informacije glede poslovanja javnega holdinga (pravica do informacij).

(5)  Pravico do informacij iz 1. do 4. odstavka 14. člena tega odloka, lahko za ustanoviteljico uveljavljata tako župan, kot tudi mestni svet.

Pred mestnimi svetnicami in svetniki namreč z veliko mero arogance skrivate informacijo o skupnem strošku, ki ga je imel Holding Maribor in s tem posledično občanke in občani Mestne občine Maribor zaradi nezakonite razrešitve direktorja Energetike. To, da medijski hiši Večer tudi po jasni odločitvi Informacijskega pooblaščenca še naprej zavračate dostop do javnih podatkov jasno nakazuje na način vodenja MOM, ki je lasten nekaterim drugim kulturnim okoljem, saj je zavlačevanje pravnimi triki, še posebej v času volitev, izjemno neprimerno.

Z gotovostjo pa trdim, da podatkov ne morete skrivati mestnemu svetu, saj ima Mestni svet pravico do informacij. Glede na to, da bi po navajanju medijev lahko šlo za znesek okrog 360.000 €, so vaše skrivalnice še toliko bolj neprimerne, vaše prvobitno obnašanje do vsakogar, ki želi dostop do javnih podatkov, pa sume na nepravilnosti zgolj krepi.

Prosim Vas, da jemljete najvišji organ Mestne občine Maribor resno in spoštljivo, saj Holding Maribor d.o.o. ni Tajno društvo PGC!

V primeru, da nam postrežete s pravno obrazložitvijo, da Odloka v tem delu ni možno izvajati, Vas prijazno opozarjam, da ste v še hujši zagati, saj je odlok, ki ga ni možno izvajati nezakonit, Vi pa bi morali po 118. členu poslovnika predlagati Mestnemu svetu v razveljavitev oziroma spremembo ter zadržati izvajanje.

Za zaključek Vam prijazno predlagam, da na 37. redni seji Mestnega sveta MOM 18.10.2022 pripravite celovit pregled vseh stroškov povezanih z nezakonito razrešitvijo nekdanjega direktorja Energetike, saj v nasprotnem primeru ali zavestno kršite Odlok o ustanovitvi Holdinga, ali pa, kar je še huje, javno priznavate, da izvajate odlok, ki ga v določenem delu ni možno izvajati, Vi pa zavestno niste ustavili njegovega izvajanja, čeprav Vas k temu zavezuje poslovnik.

 

V prilogi: Odlok o ustanovitvi Javnega hodlinga Maribor d.o.o. – MUV

 

Igor Jurišič, Mestni svetnik Stranke mladih – Zeleni Evrope