Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Februar 2023, številka 08 / letnik XXI.
>> ChatGPT in strojna obdelava pravnih besedil
Z intenzivnim razvojem znanosti in tehnologije postajajo družbeni odnosi vse bolj prepleteni, večplastni in raznoliki. To vpliva na čedalje večjo kompleksnost pravnih pravil, posledično pa tudi celotnega pravnega sistema. Pri širšem razumevanju prava in njegovi pravilni uporabi, pa tudi pri akademskem raziskovanju lahko uporabniku (paradoksalno) pomaga ravno tehnologija. Tehnologija, ki temelji na strojni obdelavi naravnega jezika, je prisotna že nekaj časa, intenzivno pa se razvija zadnjih nekaj let. Razvoj strojne obdelave besedil in jezika je prodrl tudi na področje prava. Strojna analiza in obdelava pravnih besedil sta precej zahtevna procesa predvsem zaradi specifične narave pravnega jezika.
V zadnjem času smo lahko priča popularizaciji in hitremu vzponu uporabe klepetalnega robota ChatGPT. ChatGPT temelji na jezikovnem modelu GPT, ki ga je razvila organizacija OpenAI. ChatGPT je jezikovni model velikega podatkovnega obsega, ki temelji na sistemu umetne inteligence. Deluje tako, da preko uporabniškega vmesnika klepetalnika analizira vprašanje oziroma nalogo uporabnika in mu nato poda rešitev na način, ki je primerljiv pristni človeški komunikaciji. Med drugim je sposoben analize in priprave različnih pravnih besedil, priprave povzetka pravnih besedil, razvrščanja pravnih besedil po različnih kriterijih, iskanja po različnih virih informacij ipd.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Obrazložitve zakonodaje
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Novela zakona o javnem naročanju z zeleno lučjo DZ-ja
DZ je soglasno z 59 glasovi potrdil novelo > zakona o javnem naročanju, ki implementira odločbo ustavnega sodišča in tako razveljavlja ureditev na področju sankcioniranja kršitev v zvezi z delovnim časom in počitkom. Hkrati prinaša nekatere dopolnitve za večjo transparentnost in konkurenčnost postopkov javnega naročanja.
>> Nova elektronska vloga za izdajo odločbe o ugotovitvi vzajemnosti na portalu eUprava
Ministrstvo za pravosodje in Ministrstvo za javno upravo sta za uporabnike digitalnih storitev pripravili novo elektronsko vlogo za izdajo odločbe o ugotovitvi vzajemnosti kot pogoja za pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v Republiki Sloveniji. Vloga je od 21. februarja na voljo na portalu eUprava.
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
Izplačilo delovne uspešnosti
V pritožbenem postopku je Višje delovno in socialno sodišče ugotavljalo, ali lahko delodajalec izplačilo dela plače iz poslovne uspešnosti pogoji s fizično prisotnostjo delavca na delovnem mestu.

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Začasno znižanje plač tožilcem med epidemijo je bilo v neskladju z Ustavo
Prvi odstavek 69. člena > Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), kolikor se nanaša na državne tožilce, je bil v neskladju z Ustavo, je presodilo Ustavno sodišče v odločbi v zadevi U-I-432/20 z dne 2. 2. 2023. V postopkih, v katerih morajo pristojni organi glede državnih tožilcev še vedno uporabiti z odločbo Ustavnega sodišča presojani ne več veljavni prvi odstavek 69. člena ZIUZEOP, se šteje, da znižanje plače po tej določbi za državne tožilce ni veljalo. >> Več
>> Drugi novi predpisi: UL št. 21 – 24
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.