V Državnem zboru so danes brez glasu proti izglasovali nadaljnjo obravnavo našega predloga za brezplačna kosila za vse otroke v osnovnih šolah. Glede na včerajšnjo razpravo v Inštitutu menimo, da bo pot do sprejetja predloga še dolga.
Danes smo predsedniku vlade Robertu Golobu poslali skupen dopis humanitarnih in drugih nevladnih organizacij, ki je nastal po včerajšnji razpravi v državnem zboru. V njem pozivamo k učinkovitemu dialogu o implementaciji brezplačnih šolskih kosil za vse otroke in čimprejšnjemu zagotovilu brezplačnih šolskih kosil za otroke, ki živijo pod pragom tveganja revščine.
Besedilo dopisa:
“Spoštovani predsednik vlade dr. Robert Golob!
Včeraj je državni zbor premierno obravnaval noveli zakonov o osnovni šoli in šolski prehrani, ki uvajata in urejata brezplačno kosilo kot pravico za vse osnovnošolske učence in učenke in sta bili v državni zbor s podporo več kot pet tisoč volivcev in volivk vloženi že pred več kot štirimi meseci.
V razpravi so poslanci in poslanke različnih strank izpostavili več pomislekov, zlasti glede operativne uresničljivosti zakona. Pomisleke razumemo, poznamo in se lahko z nekaterimi tudi strinjamo.
Obenem nas zelo veseli, da je pristojni minister v imenu vlade namen zakona podprl in hkrati napovedal širok dialog o končni obliki rešitev. V njem bomo z veseljem sodelovali.
Vseeno pa nas skrbi, da bi usklajevanje sprejemljivih in učinkovitih rešitev trajalo predolgo. Ali da na koncu do dopolnitev sploh ne bi prišlo.
Vsesplošne podražitve in inflacija sta namreč stisko najrevnejših med nami samo še povečala. Medtem po obstoječem sistemu subvencioniranja kosil brezplačna kosila ne pripadajo niti vsem otrokom, ki živijo pod pragom tveganja revščine. Tako na primer trenutni cenzus ne zagotavlja subvencioniranega kosila šoloobveznima otrokoma iz štiričlanske družine, kjer oba starša prejemata minimalno plačo. Do subvencije je celo vsako leto upravičenih manj otrok. Odstotek upravičenih otrok se je od 2018 znižal s 26,6 odstotka na 21,5 odstotka. Se pravi, da je kljub 16-odstotni inflaciji v zadnjih štirih letih pravico do brezplačnega kosila izgubilo okoli deset tisoč otrok; in to tistih iz gospodinjstev pod pragom tveganja revščine ali malenkost nad njim.
Zato, spoštovani predsednik, na vas solidarnostno apeliramo, da koalicija v dialogu s šolami, občinami, predlagatelji in drugimi nevladnimi organizacijami čimprej poišče izvedljive rešitve, da bodo do brezplačnega kosila v šoli upravičeni vsi otroci. Če pa je že zdaj mogoče napovedati, da bo iskanje vzelo daljši čas, pa apeliramo, da vlada in koalicija kolikor hitro se to le da poskrbita vsaj za tiste šoloobvezne otroke pod pragom tveganja revščine, ki po trenutnem sistemu in kriterijih v šolah ostajajo brez kosila.
V upanju na vaše razumevanje vas prijazno pozdravljamo,
Darja Groznik, predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije
Anita Ogulin, predsednica ZPM Ljubljana Moste-Polje
Milena Brumat, direktorica Zavoda Karitas Samarijan
Maja Plaz, predsednica Društva SOS telefon
Bojan Kuljanac, predsednik Društva Kralji ulice
Zoran Maksimović, predsednik Društva za preventivno delo
Dževada Popaja, direktorica Zavoda Emma, Centra za pomoč žrtvam nasilja
Matjaž Medvešek, direktor Zavoda MISSS
Rok Usenik, podpredsednik Društva Petka za nasmeh
Borut Bah, predsednik Društva za zmanjševanje škode zaradi drog Stigma
Natalija Petakovič, predsednica Društva življenje brez nasilja
Igor Miljavec, predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica
Špela Gorjan, predsednica Društva Center za pomoč mladim
Branka Bukovec, predsednica Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto
Renata Štopfer, predsednica Ars Vitae – društva za razvoj in izvajanje programov pomoči
Petra Kac, zastopnica Društva Zdrava pot
doc.dr. Barbara Grintal, zastopnica Zveze društev za socialno gerontologijo Slovenije
Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec”
Veliko nam pišete tudi o stanju na RTV. Sprašujete nas, kaj še lahko storimo. Skupaj smo se borili, delili letake, organizirali izlete, se z avtobusom odpravili po vsej Sloveniji.Kampanja je uspela predvsem zaradi vašega angažmaja. Kljub zmagi na referendumu, pa se situacija še ni uredila, zato razumemo vaše razočaranje in željo po dodatnih akcijah.
V Inštitutu 8. marec preučujemo, kaj lahko kot civilna iniciativa v tem trenutku za naš javni medij še lahko storimo. Povezujemo se z drugimi organizacijami in iščemo možnosti.
O vsem vas bomo sproti obveščali in na to temo pripravili zagotovo pripravili še kakšen dogodek.
Upam, da ste dobro in da se kmalu spet srečamo v živo. V prihodnjih tednih načrtujemo več dogodkov. O vseh vas bomo obvestili po mailu.
Vaš,
Inštitut 8. marec