Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Oktober 2023, številka 42 / letnik XXI.
>> Začasno zavarovanje odvzema premoženjske koristi v kazenskih postopkih z obstoječimi instituti zemljiškoknjižnega prava
Zakon o kazenskem postopku (ZKP) določa, da se v postopku za začasno zavarovanje odvzema premoženjske koristi smiselno uporabljajo določbe o začasnih odredbah iz zakona, ki ureja izvršbo in zavarovanje. Specialne ureditve z izjemo časovnega trajanja zavarovanja glede izvedbe zavarovanj v ZKP ni.
Ali instituti obstoječe zemljiškoknjižne zakonodaje sploh omogočajo učinkovitejšo izvršitev zavarovanj v primeru priprave novele ZKP, ki bi urejala spremembe tudi na tem področju?

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Obvestilo
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Obrazložitve zakonodaje
OBVESTILO
>> Začetek 23. izbora – podajanje predlogov
Tudi v letošnjem, že 23. izboru 10 najvplivnejših pravnikov vas prijazno vabimo, da nam od 23. oktobra dalje sporočite svoje predloge imen uveljavljenih slovenskih pravnic in pravnikov.
Dvajset največkrat predlaganih se bo uvrstilo v nadaljevanje izbora.

>> Podajanje predlogov bo mogoče od 23. oktobra do vključno 7. novembra.
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Potrdili sklep o začetku postopka za spremembo ustave glede imenovanja sodnikov
DZ je po vetu državnega sveta znova potrdil novele zakonov o zaščiti živali in o KGZS-ju ter o povračilu glob zaradi neustavnih covidnih odlokov. Poslanci so sprejeli tudi sklep o začetku postopka za spremembo ustave glede imenovanja sodnikov.
>> Podnebni zakon naposled v javni obravnavi; kaj prinaša?
V javni obravnavi je osnutek podnebnega zakona, s katerim naj bi Slovenija do leta 2050 dosegla razogljičenje, podnebno nevtralnost in odpornost sistemov v Sloveniji na podnebne spremembe.
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Žaljiva obdolžitev ali razžalitev?
Čeprav Kazenski zakonik (KZ-1) v 158. členu kot pravilo določa nekaznivost žaljivih izjav, podanih v okviru opravljanja novinarskega poklica, pa pomenijo izjave, če so bile podane z izključnim namenom zaničevanja, zlorabo pravice do svobode izražanja in zato ne uživajo zaščite.

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Veljati začeli noveli zakonov o visokem šolstvu in o posebnih pravicah manjšin
Prva ureja statusna vprašanja visokošolskih zavodov, pogoje za opravljanje dejavnosti, opredeljuje javno službo in ureja način financiranja. Druga pa v dvojezične šole usmerja tudi otroke s posebnimi potrebami zunaj narodnostno mešanih območij.
>> Splošna akta, sprejeta na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2):
Splošni akt o varnosti omrežij, storitev in podatkov ter Splošni akt o kakovosti storitev komunikacij v sili
>> Drugi novi predpisi: UL št. 106
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
dr. Andraž Teršek, Marko Blatnik:
Sistemsko nevzdržna praksa ZZZS
NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS AlertZakonodajna sled ali Pravni kliping.
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.