Tedensko obvestilo o pravnih novostih

 

 

Maj 2023, številka 19 / letnik XXI.

 
>> Obveznosti zavezancev po Zakonu o zaščiti prijaviteljev
Zavezanci po Zakonu o zaščiti prijaviteljev so podjetja in organi, ki morajo delovati skladno s predpisi, kršitve v delovnem okolju pa odpravljati. Predvsem pa ne smejo izvajati povračilnih ukrepov proti prijaviteljem, ki na kršitve opozorijo. To so jasno opredeljeni cilji, usmerjeni tudi k preprečevanju korupcije ter krepitvi integritete javnega sektorja in poslovnega okolja.
V prispevku se avtor osredotoča predvsem na dodatne obveznosti, ki jih zakon določa za zavezance za vzpostavitev notranje prijavne poti v javnem in zasebnem sektorju. Prehodno obdobje za uveljavitev zakona je namreč določeno do 23. maja 2023 za zavezance v javnem sektorju in za zavezance v zasebnem sektorju z več kot 250 zaposlenimi ter do 17. decembra 2023 za zavezance v zasebnem sektorju, ki imajo med 50 in 249 zaposlenih.
 
 

>> Nadaljevanje članka

V DANAŠNJEM TEDNIKU:  
       
› Novosti
› Obvestilo
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Obrazložitve zakonodaje
OBVESTILO
     
 
>> Lexi, umetna inteligenca za pravnike
Odkrijte LEXI, inovativno storitev, ki združuje moč umetne inteligence in bogato pravno zbirko portala IUS-INFO.

LEXI je prva pravna rešitev s podporo revolucionarnega jezikovnega modela ChatGPT v Sloveniji, ki je presegla teoretične okvire in pravnikom ponuja konkretno uporabnost.

S tem so se velike spremembe šele začele. Storitev je za zdaj namreč na voljo za omejeno število dokumentov. Število zajetih dokumentov, zmogljivost in obseg storitve pa se bodo iz meseca v mesec povečevali.
 
 
 

>> Vabimo vas k preizkusu storitve LEXI

AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
     
 
>> Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o informacijski varnosti (ZInfV-B) stopil v veljavo
ZInfV-B se povečuje zaščita centralnega informacijsko-komunikacijskega sistema, ki predstavlja hrbtenico informacijske podpore državnih organov (in drugih subjektov), ki se vanj povezujejo, posledično pa se zmanjšujejo tveganja in izpostavljenost tega sistema kibernetskim grožnjam.
>> Vlada potrdila predlog t.i. Covid zakona
Vlada je prejšnji teden potrdila besedilo predloga Zakona o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19. S sprejetjem zakona bi se ustavili tisti prekrškovni postopki iz obdobja epidemije COVID-19 in povrnile globe, ki so bile plačane oz. izterjane v teh postopkih, ki so bili uvedeni na pravnih podlagah, za katere se je izkazalo, da so bile – predvsem zaradi kršitve načela zakonitosti – v neskladju z Ustavo.
>> Vlada zagotovila denar za presejalne teste za nosečnice in prepoznavanje poklicnih bolezni
>> Tomaž Horvat ni več državni svetnik, volitve za to mesto bodo ponovljene
>> Protiustavnost dela Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin
>> Letošnji rebalans predvideva občutno manj sredstev za državno odvetništvo
>> Svetovna zdravstvena organizacija razglasila konec izrednega stanja zaradi COVID-19
 
 

>> Celoten izbor aktualnih novic

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
     
 
>> Ponovna uporaba informacij
Vrhovno sodišče je odločilo, da je ponovna uporaba informacij, ki so bile pridobljene tekom drugega postopka za istovrstno kaznivo dejanje zoper isto osebo, v katerem je bila ta že pravnomočno obsojena, ustavna in zakonita.
 
 

>> Največja z zakonodajo povezana zbirka sodne prakse – že več kot 228.320 judikatov slovenskih sodišč

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
     
 
>> Spremembe Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah (primerjalnik)
V Uradnem listu RS, št. 50, je bila objavljena novela > Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah (ZNKP), ki ureja nekatere koncesijske pogodbe za gradnje in koncesijske pogodbe za storitve v skladu z Direktivo 2014/23/EU z dne 26. 2. 2014. Novela je bila potrebna, ker direktiva po oceni Evropske komisije ni bila ustrezno prenesena v slovenski pravni red. >> Več
>> Spremembe Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (primerjalnik)
Prva novela > Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) od njegove uveljavitve leta 2008 uvaja spremembe, ki jih je z namenom učinkovitejšega nadzora nad določbami, ki urejajo delovni čas, odmore in počitke, podal Inšpektorat Republike Slovenije za delo. >> Več
>> Začasno zadržanje izvrševanja 18.a člena Zakona o finančni upravi
>> Spremembe Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 (primerjalnik)
>> Spremembe Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (primerjalnik)
>> Spremembe Uredbe o določitvi mejnih prehodov v Republiki Sloveniji (primerjalnik)
 
 

>> Drugi novi predpisi: UL št. 50 – 53

STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
     
   
dr. Mirko Pečarič:
Epigenetika kot perspektiva razumevanja pravnega reda
  Saša Lazić:
Sodni penali kot sankcija za pasivnost dolžnika
Ana Maja Kralj:
Ukrajina proti Ruski federaciji: 32 vlog za intervencijo pred Meddržavnim sodiščem
  Jure Dermastja:
O določnosti povračil stroškov po ZDR-1
 
 

>> Vsi strokovni članki iz pravnih publikacij

 

 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.