Tedensko obvestilo o pravnih novostih

 

 

Avgust 2023, številka 34 / letnik XXI.

 
>> Nova Ljubljanska arbitražna pravila
Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije je osrednja arbitražna institucija v Sloveniji, ki že od ustanovitve leta 1928 administrira pri reševanju domačih in mednarodnih sporov s širokega področja gospodarskega prava.
Arbitražni postopek je prvotno urejal Pravilnik o arbitražnem postopku pred Stalno arbitražo pri GZS iz leta 2002. Kasneje so Pravilnik zamenjala Ljubljanska arbitražna pravila (LAP), ki so stopila v veljavo leta 2014.
 
 

>> Nadaljevanje članka

V DANAŠNJEM TEDNIKU:  
       
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Podjetje in delo št. 5/2023
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
     
 
>> Zagovornik: Nekatere določbe v predlogu zakona o državnih uslužbencih so lahko diskriminatorne
V vladno obravnavo je predložen novi zakon o javnih uslužbencih. Zagovornik načela enakosti pa opozarja, da bi bile lahko nekatere nove določbe diskriminatorne, denimo upokojevanje po izpolnitvi pogojev za starostno pokojnino.
>> Na zavodu za zaposlovanje pozivajo k pravočasni oddaji vlog za višjo silo in čakanje na delo
>> Kako do izredne socialne denarne pomoči za prizadete v poplavah?
>> Vlada predlaga zamik plačne reforme v javnem sektorju za eno leto
>> Starši prvošolcev lahko tudi letos 1. septembra vzamejo plačani dopust
>> V EU-ju kmalu večji nadzor uporabnikov nad vsebino na družbenih omrežjih
>> Nesorazmeren poseg v pravico do komunikacijske zasebnosti
>> Pravna narava resolucije Državnega zbora
>> Ustavno sodišče Albanije kršilo EKČP
 
 

>> Celoten izbor aktualnih novic

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
     
 
>> Načelo popolne odškodnine
Načelo popolne odškodnine pomeni, da ima upnik pravico do odprave vseh negativnih posledic dolžnikove kršitve pogodbe, kar vključuje tudi pravico do varstva njegovega interesa zaupanja. Tu gre za izdatke, ki se zaradi kršitve pogodbe izjalovijo in tako postanejo nekoristni.
 
 

>> Največja z zakonodajo povezana zbirka sodne prakse – že več kot 230.820 judikatov slovenskih sodišč

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
     
 
>> Sprememba Uredbe o uniformi, položajnih oznakah in simbolih policije (čistopis)
>> Sprememba Uredbe o izvajanju podukrepa za širokopasovno infrastrukturo (primerjalnik)
 
 

>> Drugi novi predpisi: UL št. 91

STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
     
   
mag. Rok Dacar:
Uredba o trgih kriptoimetij
  dr. Maruša T. Veber:
Z umetno inteligenco podprta humanitarna pomoč in odgovornost zaščititi
Zoran Skubic:
Triletna prepoved opravljanja vseh voljenih funkcij je dopustna “kazen”
  Belmina Halvadžić:
Zaznamba neposredne izvršljivosti v okviru maksimalne hipoteke
 
 

>> Vsi strokovni članki iz pravnih publikacij

NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe   Povezava na bodočo verzijo zakona:  
 
5. november 2023   Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2)  
 
5. november 2023   Zakon o železniškem prometu (ZZelP)  
 
20. november 2023   Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV)  
 
 
 

>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS AlertZakonodajna sled ali Pravni kliping.

 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.