Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Februar 2023, številka 06 / letnik XXI.
>> “Neromantična” predporočna pogodba
Tudi osebni pravni posli, kot je sklenitev zakonske zveze, imajo premoženjske posledice. Neizogibno je, da vsaka zakonska zveza ali partnerstvo vključuje premoženjskopravne elemente. Po vzoru zahodnega pravnega sistema, kjer ima predporočna pogodba že dolgoletno tradicijo, je bil zadevni institut vnesen v slovenski pravni red z uveljavitvijo Družinskega zakonika (DZ) dne 15. aprila 2019 ter tako omogočil pogodbeno urejanje premoženjskih razmerij med zakoncema oziroma partnerjema.
Iz registra pogodb o ureditvi premoženjskopravnih razmerij, ki ga vodi Notarska zbornica Slovenije, izhaja, da je bila prva predporočna pogodba vpisana že na dan uveljavitve DZ. Od dne uveljavitve DZ do konca leta 2022 je bilo v register vpisanih 440 predporočnih pogodb, pričakovati pa je trend povečevanja sklepanja predporočnih pogodb. Institut je namreč v javnosti čedalje bolj prepoznaven, prav tako pa tudi prednosti, ki jih prinaša z možnostjo izključitve zakonitega premoženjskega režima in sledenjem potrebam ter željam zakoncev oziroma partnerjev v skladu z načelom avtonomije.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Obrazložitve zakonodaje
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> DZ potrdil novelo zakona o državni upravi, ki omogoča začetek delovanja rekonstruirane vlade
DZ je z 49 glasovi za in 23 proti sprejel novelo > zakona o državni upravi, ki opredeljuje pristojnosti posameznih ministrstev in prenos pristojnosti oziroma delovnih področij v skladu s spremembami > zakona o vladi. Poleg pristojnosti posameznih ministrstev novela dodatno ureja možnost prenosa krajevne pristojnosti pri odločanju upravnih enot s preobremenjene upravne enote na manj obremenjeno. Upravne enote se namreč zlasti v zadnjih dveh letih spoprijemajo s povečanim pripadom upravnih zadev na številnih delovnih področjih.
>> Bo 17 milijonov evrov subvencij izboljšalo povezljivost Slovenije?
Veljati je začel zakon o pomoči za zagotovitev letalske povezljivosti, s katerim vlada v prihodnjih 3 letih zagotavlja dodatnih slabih 17 milijonov evrov za subvencioniranje nemškega Fraporta in prevoznikov za ohranitev obstoječe in spodbudo vzpostavitve novih prog.
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Trk pravice do dostopa do informacij javnega značaja in tajnosti podatkov
Čeprav so bile zaslišane priče odvezane dolžnosti varovanja tajnih podatkov, pa prosilec za dostop do informacij javnega značaja ne bi smel imeti dostopa do tistega dela kazenskega spisa, ki vsebuje izpovedbe obdolženca in prič, ki so bile odvezane molčečnosti. Odveza molčečnosti priči sama po sebi še ne pomeni preklica tajnosti podatkov.

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri)
22. februarja bo začel veljati Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri), ki z namenom zaščite javnega interesa določa načine in postopke za prijavo kršitev predpisov, za katere so posamezniki izvedeli v delovnem okolju, in njihovo obravnavo ter zaščito posameznikov, ki prijavijo ali javno razkrijejo informacije o kršitvi. Zakon določa tudi pristojnosti Komisije za preprečevanje korupcije ter zaščitne in podporne ukrepe zaradi preprečitve ali odprave povračilnih ukrepov. >> Več
>> Zakon o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide (ZDPSI)
Nov Zakon o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide (ZDPSI), ki bo začel veljati 18. februarja, določa pogoje za dostopnost proizvodov in storitev, s katerimi se zagotavlja dostopnost za invalide, obveznosti gospodarskih subjektov glede dostopnosti proizvodov in storitev za invalide in nadzorne organe v zvezi z nadzorom nad proizvodi in ponudniki storitev iz zakona. >> Več
>> Drugi novi predpisi: UL št. 14 – 16
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.