e-bilten  Številka 158, leto 2023, 9. februarja

 

Preprost nasvet bi se lahko glasil: o nasledstvu se je treba odkrito pogovarjati. Vendar je pogovor o nasledstvu pogosto težaven in v prenekaterih družinah sta nasledstvo in delitev premoženja za časa življenja ali za primer smrti tabu. Namen tega prispevka je ponoviti nasvet, da se je o nasledstvu najbolje odkrito pogovarjati, ob tem pa podati še predloge, kako olajšati pogovoreZakaj se je o nasledstvu dobro pogovarjati?

Preberite več>>

Vodja gradnje, vodenje gradnje in vodja del po GZ-1

Gradbeni zakon (GZ-1), ki se je začel uporabljati
1. junija 2022, je uvedel vodenje gradnje in vodjo gradnje ter spremenil pomen vodje del. Zato v praksi prihaja do vprašanj, kakšna je vloga vodje gradnje in kakšna vodje del. Definicijo vodenja gradnje določa prvi odstavek 18. člena GZ-1. Namen vodenja gradnje je skrb za izvajanje del v skladu s projektno dokumentacijo, s predpisi, s katerimi se podrobneje določijo bistvene in druge zahteve, s standardi in pravili stroke ter predpisi s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih. Vse to so naloge, ki jih GZ-1 nalaga izvajalcu v 17. členu, zanj pa jih izvaja pri njem zaposlena oseba, vodja gradnje.

Preberite več>>

Omejevalni ukrepi, ki jih Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami mednarodnih organizacij

Omejevalni ukrepi ali sankcije so v zadnjem času zaradi sankcij Evropske unije (EU) proti Rusiji in Belorusiji v zvezi z agresijo na Ukrajino zelo aktualna tema, ki pa še zdaleč ni nova, saj v EU trenutno velja več kot 30 sankcijskih režimov, pod okriljem OZN pa so se sankcije izvajale še veliko prej. Gre za orodje zunanje politike, namenjeno predvsem ohranitvi ali vzpostavitvi mednarodnega miru in varnosti, v sodobnejšem času pa med drugim tudi utrjevanju in podpiranju demokracije, pravne države in človekovih pravic.

Preberite več>>

Napovednik izobraževanj

 

 

Izpostavljene vsebine iz zadnjih št. glasila Uradni list RS

 

 

Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., Dunajska cesta 167, Ljubljana