e-bilten  Številka 160, leto 2023, 5. aprila

ZVOP-2 je začel veljati 26. januarja 2023 – kakšne pomembne novosti prinaša?

Po velikem »preplahu«, ki ga je med upravljavci in obdelovalci osebnih podatkov leta 2018 sprožila Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR), so številna podjetja nekoliko umirila svoje delo na tem področju. Brez lokalnega predpisa, ki bi nadomestil tedanji Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in v naš pravni red (med drugim) ustrezno prenesel upravne globe, predpisane z GDPR, Informacijski pooblaščenec RS (IPRS) kot nadzorni organ namreč ni imel pristojnosti izrekati enormnih glob, ki so bile večinoma glavna motivacija za usklajevanje poslovanja s predpisi.

Preberite več>>

Zasebnost in varovanje informacij

Nove tehnologije, nova tveganja, nove nevarnosti in nove priložnosti. Ves čas se srečujemo z veliko izzivi in prav zato je pomembno, da razmišljamo o rešitvah ter iščemo poti, po katerih bomo uresničili cilje svojih organizacij z vso skrbnostjo do zasebnosti posameznika. Večkrat se znajdemo v precepu, ali imamo dovolj informacij, ali nas razvoj že prehiteva, kaj moramo preučiti pri uporabi različnih orodij, rešitev, kdaj in kako izkoriščati velike baze podatkov. In še in še. Ta vprašanja bomo obravnavali na konferenci 9. dnevi prava zasebnosti in varovanja informacij.

Preberite več>>

Kaj prinaša novela Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev?

Novela ZZSDT-D lajša postopek zamenjave delodajalca, zamenjave delovnega mesta pri istem delodajalcu ali zaposlitev pri dveh ali več delodajalcih in krajša rok, v katerem bodo prosilci za azil imeli pravico do dostopa na slovenski trg dela.

Preberite več>>

Kaj prinaša novela Zakona o tujcih?

ZTuj-2G z namenom povečane ekonomičnosti postopka odpravlja nepotrebne administrative ovire in razbremenjuje upravne organe. Med drugimi spreminja način odločanja o zamenjavi delovnega mesta in vnovič uvaja brezplačno financiranje tečajev slovenskega jezika.

Preberite več>>

Napovednik izobraževanj

 

Izpostavljene vsebine iz zadnjih št. glasila Uradni list RS

 

Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., Dunajska cesta 167, Ljubljana