e-bilten  Številka 170, leto 2024, 17. januarja

 

Zaupanje, vrednote in poslovni rezultati – kako jih povezati v pogajanjih?

Pogajanja so osrednji del poslovnega sveta, kjer se srečujejo različni interesi, cilji in pričakovanja. Prav tako so pogosto povezana z etičnimi in moralnimi vprašanji.

Navsezadnje so pogajanja pomembna tudi s stališča nevroznanosti, saj vključujejo kompleksno interakcijo med možganskimi procesi, čustvi in odločanjem. Proces pogajanj je zato pri posamezniku povezan z globljimi koncepti, kot so zaupanje in vrednote, ki imajo ključno vlogo pri oblikovanju trajnostnega poslovnega uspeha.

Preberite več>>

Posodobitev ZPOmK-2 v luči evropskih uredb

Novela Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence z namenom izvrševanja evropske zakonodaje uvaja nove pristojnosti Agencije za varstvo konkurence, določa javno objavo o postopkih pred agencijo in spreminja definicijo krivde in malomarnosti pri kršitvi slovenske konkurenčne zakonodaje.

Preberite več>>

Varovanje slovenščine v dobi informacijske tehnologije: Prenovljen ZJRS

Novela Zakona o javni rabi slovenščine širi varovanje slovenskega jezika v digitalnem okolju z novo opredelitvijo javne rabe slovenščine in z obveznostjo, da globalne medijske storitve na zahtevo in operacijski sistemi elektronskih naprav v Sloveniji omogočajo enakovredno rabo slovenščine.

Preberite več>>

Pravna praznina ob opuščanju oblastvenih ukrepov, usmerjenih v zaščito prebivalstva pred infekcijskimi (in ne zgolj nalezljivimi) boleznimi

V slovenski zakonodaji vlada pravna praznina glede kazenskopravnega pregona staršev zaradi necepljenja otrok proti infekcijskim boleznim, ki niso nujno nalezljive. Posledice te praznine kaže primer iz leta 2016, ko je otrok zbolel za tetanusom, a njegovi starši niso bili preganjani po kazenskem pravu, ker slovenska zakonodaja v delikte vključuje samo nalezljive, tetanus pa je infekcijska bolezen.

Preberite več>>

Obiščite našo spletno knjigarno >>

Izpostavljene vsebine iz zadnjih št. glasila Uradni list RS

 

Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., Dunajska cesta 167, Ljubljana