Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Januar 2024, številka 04 / letnik XXII.
>> Virtualne skupščine delničarjev – ZA ali PROTI delničarski demokraciji?
Skupščina je kraj, kjer delničarji uresničujejo svoje temeljne članske pravice. Dosledno izvajanje članskih pravic delničarjev je tako odvisno od pravilno in kakovostno izvedene vsakokratne skupščine delničarjev. Julija 2023 je novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1L) uzakonila možnost izvedbe virtualne skupščine brez fizičnega kraja zasedanja, če je to predpisano s statutom družbe in ob izpolnjevanju določenih pogojev.
Takšno ureditev smo deloma poznali že v času veljave interventnega zakona (ZIUOPDVE) zaradi izrednih razmer. Digitalizacija skupščine ima nedvomno številne prednosti, vendar lahko z uvedbo zgolj virtualne skupščine postane izvajanje pravic delničarjev prav tako (zgolj) virtualno.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Obrazložitve zakonodaje
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Odstop državnega tožilstva od sporazuma o priznanju krivde
Sporazum o priznanju krivde je po svoji naravi sklenjen dogovor med obdolžencem in državnim tožilstvom, ki določa, pod katerimi pogoji bo obdolženec priznal krivdo za kaznivo dejanje iz obtožbe. Sklenjen sporazum sam po sebi še ne pomeni obsodilne sodbe, temveč je potrebna naknadna kontrola izpolnjevanja vseh v zakonu določenih formalnih in vsebinskih pogojev ter njegova legitimacija, ki je udejanjena s tem, da ga sprejme sodišče.

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Revalorizacije tarif
V Uradnem listu RS št. 4 so bile objavljene revalorizacije tarif skupnih sporazumov kolektivnih organizacij na področju avtorske in sorodnih pravic.
>> Drugi novi predpisi: UL št. 4 – 5/2024
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
dr. Marijan Pavčnik:
Zagonetka pravo
NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS AlertZakonodajna sled ali Pravni kliping.
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.