Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Januar 2023, številka 04 / letnik XXI.
>> Prva analiza ZVOP-2
Za konkretnejše analize, kako bo Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) vplival na delo upravljavcev in obdelovalcev, bo zaradi različnih interpretacij, prakse Informacijskega pooblaščenca, Evropskega odbora za varstvo podatkov (EDPB) in drugih deležnikov treba še nekaj časa počakati. Tokrat se avtor osredotoča le na nekaj najbolj izstopajočih posebnosti zakona, ki po več letih veljavnosti Splošne uredbe prihaja v našo realnost.
Pravne podlage za upravljavce zasebnega sektorja (z izjemo posebnih ureditev, kot je na primer biometrija) načeloma ostajajo enake, kot jih določa člen 6 Splošne uredbe. Nekoliko se zaplete pri pravnih podlagah v javnem sektorju, vendar po avtorjevi oceni ne toliko, da bi to predstavljalo večje težave pri uporabi ZVOP-2 v praksi.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Obrazložitve zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Varstvo potrošnikov: nič več istih izdelkov različnih kakovosti, določen vrstni red pravic
Uporabljati se začenja novi Zakon o varstvu potrošnikov, ki med drugim določa vrstni red uveljavljanja pravic potrošnikov v primeru stvarne napake oz. neskladnosti blaga: potrošnik bo tako najprej zahteval popravilo ali menjavo izdelka z novim.
>> Nov zakon o varstvu osebnih podatkov: videonadzor ni dovoljen v dvigalih, sanitarijah, sobah …
Veljati je začel zakon o varstvu osebnih podatkov, ki v slovenski pravni red prenaša evropsko splošno uredbo o varstvu podatkov. Varuje osebno človekovo pravico do varstva osebnih podatkov in poudarja zakonitost njihovih obdelav. >> Več
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Izločitev izvedenca
Če v dokaznem postopku sodeluje izvedenec, glede katerega je podan izločitveni razlog, to vzbudi dvom o nepristranskosti izvedenskega mnenja in samega sojenja. Za izključitev dvomov o izvedenčevi nepristranskosti velja, da izvedenec ne sme biti povezan s stranko ali spornim predmetom tako, da bi to lahko povzročilo ali vsaj ustvarilo upravičen dvom, da izvedenskega mnenja ne more podati objektivno, nepristransko in z izključnim upoštevanjem pravil znanosti in stroke.

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Neskladje Zakona o kazenskem postopku z Ustavo
Ustavno sodišče je ugotovilo, da je Zakon o kazenskem postopku v neskladju z Ustavo, ker obsojencu ne omogoča, da v zvezi z vloženo zahtevo za varstvo zakonitosti predlaga odlog ali prekinitev izvršitve kazni zapora. Državni zbor mora ugotovljeno protiustavnost odpraviti do 21. januarja 2024. >> Več
>> Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023
Nova uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev je začela veljati 24. januarja, širitve programov ambulant za neopredeljene osebe in njihov standard pa se izvajata že od 1. januarja.
>> Drugi novi predpisi: UL št. 7 – 10
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.