V Sloveniji je trenutno več kot 100 tisočim ljudem kršena pravica do zdravstvenega varstva, s tem pa je nedopustno ogroženo tudi njihovo zdravje.

V pobudi Glas ljudstva, katere del je tudi slovenska Amnesty, smo v namen ohranitve javnega zdravstva in zaščite pravic pacientov_k pripravili peticijo. V njej pozivamo slovensko vlado, naj nemudoma in brez odlaganja odpravi nevzdržno stanje, v katerem so se znašli izbrisani pacienti_ke. Skupaj z družinskimi zdravniki_cami ter v skladu z njihovimi etičnimi načeli in poslanstvom zdravniškega poklica naj vlada, Ministrstvo za zdravje in zdravstveni sindikati omogočijo, da bo vsak_a državljan_ka vedno imel dostop do svojega izbranega zdravnika.

Ustava RS vsakomur zagotavlja pravico do zdravstvenega varstva (51. člen Ustave RS), zakon (80. člen ZZVZZ) pa pravico do proste izbire osebnega zdravnika.

Prosimo, da podpišete peticijo in jo delite tudi med svoje znance_ke. Za oddajo podpisa kliknite tukaj.

Hvala za vaš podpis in vse dobro.

Nataša Posel

direktorica slovenske Amnesty