Tedensko obvestilo o pravnih novostih

 

 

Julij 2023, številka 31 / letnik XXI.

 
>> Predpogodbena dolžnost razkritja informacij in franšizno razmerje
Dolžnost predpogodbenega razkritja informacij je v franšiznem razmerju izjemno pomembna, saj se le tako lahko franšizojemalca zaščiti pred morebitnimi nepoštenimi praksami franšizodajalca v pogajanjih o pogodbi.
V nekaterih državah so bili sprejeti zakoni, ki so posebej namenjeni zaščiti franšizojemalcev (ali drugih subjektov v podobnih situacijah), prvenstveno z jasno določeno vsebino obveznosti informiranja s strani franšizodajalca v predpogodbeni fazi in posledicami kršitve te (in drugih) obveznosti, v drugih se uporabljajo splošna pravila o predpogodbeni odgovornosti.
 
 

>> Nadaljevanje članka

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Obrazložitve zakonodaje
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
     
 
>> Veljati je začela uredba o plačevanju po realizaciji izbranih zdravstvenih storitev
V uporabo je stopila uredba, ki določa izbrane vrste zdravstvenih storitev, za katere bo izvajalcem zdravstvene dejavnosti v javni mreži zagotovljeno plačilo po realizaciji. Seznam zdravstvenih storitev bo veljal do konca meseca, nato bo, kot predvideva Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, pripravljen nov seznam.
>> Poenostavljeno zaposlovanje tujcev že kaže prve rezultate
>> Sodišče potrdilo odškodninsko odgovornost nekdanjih nadzornikov Luke Koper v višini 16,39 milijona
>> Neustavnost peš prehoda
>> Istospolno zvezo bo mogoče preoblikovati v zakonsko tudi po 31. juliju
>> Določila gradbenega zakona, ki omogočajo takojšnjo sanacijo objektov po naravnih nesrečah
>> Neupravičen odvzem otroka
 
 

>> Celoten izbor aktualnih novic

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
     
 
>> (Ne)plačilo sodne takse za pravne osebe
Pravna oseba kot pravdna stranka mora za oprostitev ali odložitev plačila sodnih taks trditi in dokazati, da nima sredstev za plačilo sodne takse in jih tudi ne more zagotoviti oziroma jih ne more zagotoviti takoj v celotnem znesku brez ogrožanja svoje dejavnosti.
 
 

>> Največja z zakonodajo povezana zbirka sodne prakse – že več kot 230.170 judikatov slovenskih sodišč

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
     
 
>> Zakon o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1)
Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki je začel veljati danes, uporabljati pa se bo začel postopno od 1. januarja 2024, sistemsko ureja področje dolgotrajne oskrbe ter določa pravice in storitve. >> Več
>> Zakon o nujnih ukrepih za zagotavljanje nemotene nabave zdravil za leti 2023 in 2024 (ZNUZNNZ)
Zakon o nujnih ukrepih za zagotavljanje nemotene preskrbe z zdravili, ki začasno ureja problematiko nabave zdravil, je v veljavi. Z zakonom želi vlada preprečiti, da bi se zaradi oteženega izvajanja javnih naročil pojavljalo pomanjkanje zdravil na trgu.
>> Spremembe Zakona o socialnem varstvu (primerjalnik)
Na podlagi novele > Zakona o socialnem varstvu, ki je začela veljati 29. julija, bo mogoče kadrovsko štipendiranje na področju socialnega varstva. Prav tako bo na njeni podlagi mogoče črpati evropska sredstva za ukrepe pri spodbujanju socialnega vključevanja oseb, izpostavljenih tveganju revščine ali socialni izključenosti, vključno z najbolj ogroženimi. >> Več
>> Dopolnitev Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (primerjalnik)
>> Nova kolektivna pogodba za dejavnost vodenja in kontrole zračnega prometa
 
 

>> Drugi novi predpisi: UL št. 81 – 84

STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
     
   
Alenka Antloga:
Obdelava osebnih podatkov učiteljev pri pouku preko videokonferenc v času covida-19
  dr. Mojca Tancer Verboten:
Aktualna vprašanja na področju izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja
dr. Marijan Pavčnik:
Zakonodajalčev zdrs
  dr. Miro Cerar:
Oris razvoja in značilnosti pravne države
 
 

>> Vsi strokovni članki iz pravnih publikacij

 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.