Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Marec 2023, številka 12 / letnik XXI.
>> Pasti izvršnice za samostojne podjetnike
Zapadlo izvršnico, ki vsebuje vse sestavine skladno z določbami 39. člena Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1), lahko upnik predloži v plačilo enemu od dolžnikovih ponudnikov plačilnih storitev ali pa na podlagi izvršnice kot izvršilnega naslova pri pristojnem sodišču predlaga izdajo sklepa o izvršbi. Če je izdajatelj izvršnice gospodarska družba ali javni organ, način unovčitve izvršnice ne predstavlja bistvene razlike za dolžnika, saj se v obeh primerih upniki poplačajo iz sredstev, ki jih imajo dolžniki na svojih poslovnih transakcijskih računih.
Samostojni podjetniki in druge fizične osebe, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije in opravljajo pridobitno dejavnost ter so izdale izvršnico, pa so postavljeni v neenak položaj glede na to, ali je bila izvršnica unovčena sodno po določilih Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) ali izvensodno po določilih ZPreZP-1.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Sodnikov informator, 2023/1
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Ustavno sodišče razveljavilo možnost reaktivacije upokojenih sodnikov
Ustavno sodišče je presodilo, da je določba zakona o sodniški službi, ki ureja prenehanje sodniške službe ob upokojitvi sodnika oz. dopolnjeni starosti 70 let, v nasprotju z ustavo, saj hkrati ne določa prenehanja sodniške funkcije. Poleg tega so ustavni sodniki razveljavili tudi zakonsko določbo, ki omogoča reaktivacijo sodnikov po upokojitvi.
>> Računsko sodišče: Izplačevanje dodatkov za nevarno delo v času epidemije ni bilo usklajeno
Računsko sodišče je v reviziji izplačevanja dodatkov zaradi epidemije covida-19 ugotovilo, da vlada ni poskrbela za enotno ureditev dodatka za delo v rizičnih razmerah in dodatka za nevarnost in posebne obremenitve.
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Fikcija vročitve
Pravilnost vročitve je mogoče izpodbijati le z določno in dokazno podprto trditvijo o razlogih, ki vzbujajo dvom o pravilnosti vročitve. Če bi bilo mogoče vsako vročitev izpodbiti le z zatrjevanjem, da naslovnik obvestila o vročanju ni prejel, bi bil sistem vročanja s fikcijo izvotljen.

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Sklep o datumu prenosa nedokončanih postopkov
Nedokončani upravni in inšpekcijski postopki se v skladu s prvim odstavkom 54. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah > Zakona o državni upravi (ZDU-1) na pristojna ministrstva prenesejo 1. aprila. S sprejetjem in objavo Sklepa je končana reorganizacija ministrstev in organov v njihovi sestavi na podlagi ZVRS-J in ZDU-1O.
>> Drugi novi predpisi: UL št. 31-33
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
mag. Patricij Maček:
Intervju – dr. Alenka Šelih
NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS AlertZakonodajna sled ali Pravni kliping.
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.