Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Marec 2024, številka 11 / letnik XXII.
>> Transformacija špedicijske v logistično pogodbo
Učinkovito upravljanje dobavne verige kot pretoka blaga od mesta izvora do mesta njegove končne uporabe je v današnjih nestabilnih mednarodnih gospodarskih razmerah postalo ena ključnih poslovnih funkcij. Podjetja ne tekmujejo več le z izdelki in storitvami, ampak tudi z odpravljanjem motenj v dobavnih verigah. Strategijo “just in time” dopolnjuje “just in case” upravljanje vedno razpoložljivih zalog za kupce. Klasična špedicijska logistika ne zadošča več.
Za vedno bolj kompleksno upravljanje dobavnih verig podjetja angažirajo zunanje izvajalce z logistično pogodbo, ki se razvija kot proizvod avtonomnega prava. Na podlagi analize nekaterih domačih in mednarodnih pravnih virov želimo utemeljiti, da je zaradi velike pravne sorodnosti špedicijska pogodba naravno izhodišče za njeno transformacijo v logistično pogodbo, hkrati pa naj v sodobnem upravljanju dobavnih verig obe še naprej sobivata.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Publikacija Delavci in Delodajalci za leto 2023
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Novi Zakon o državnih blagovnih rezervah sledi spremenjenim razmeram na trgu
Državni zbor je sprejel novi Zakon o državnih blagovnih rezervah, ki sledi spremenjenim razmeram na trgu. Zakon razlikuje med blagovnimi rezervami za osnovno preskrbo in varnostne zaloge nafte in naftnih derivatov, določa postopke uporabe blagovnih rezerv in krepi vlogo resornih ministrstev pri načrtovanju državnih blagovnih rezerv.
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Kolizija pravic v primeru solastnine
(So)lastnik lahko v določenih primerih upravičeno in legitimno varuje svoj dom pred neželenimi vstopi drugega solastnika v svojo zasebnost, tudi z zamenjavo ključavnice. Ta omejitev pa drugemu solastniku ne odvzema prostega in svobodnega razpolaganja s preostalimi vidiki (so)lastninske pravice.

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Drugi novi predpisi: UL št. 19 – 21/2024
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS AlertZakonodajna sled ali Pravni kliping.
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.