Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Oktober 2022, številka 43 / letnik XX.
>> Vojna v Ukrajini: možne poti do odgovornosti za mednarodna hudodelstva
Vedno številnejša poročila o morebitnih hudodelstvih, ki naj bi bila storjena med oboroženim spopadom v Ukrajini, postavljajo vprašanje, kakšne so možnosti za pregon oseb, ki naj bi bile odgovorne za domnevna hudodelstva.
Prispevek obravnava možnosti pregona mednarodnih hudodelstev pred Mednarodnim kazenskim sodiščem v Haagu in vlogo domačih sodišč, ki imajo na temelju načela komplementarnosti prvenstveno odgovornost za pregon hudodelstev. Med številnimi drugimi telesi, ki se ukvarjajo z odgovornostjo za hudodelstva, prispevek izpostavlja predlog ustanovitve posebnega tribunala za pregon agresije in nekatere druge pobude, ki naj bi pomagale pri zagotavljanju nekaznovanosti.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Obvestilo
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Datumi izplačil energetskega dodatka
>> 20 finalistov za 22. izbor najvplivnejših pravnikov
Na portalu IUS-INFO poteka tradicionalni, letos že 22. izbor 10 najvplivnejših pravnikov. Po prvem delu je že znano, kdo so finalisti. Med dvajsetimi pravnicami in pravniki, ki so bili predlagani največkrat, boste obiskovalci portala izbrali deset najvplivnejših v letu 2022.

drugem delu izbora lahko vsak glasovalec odda svoj glas za eno oziroma enega izmed dvajsetih predlaganih pravnic in pravnikov, pri tem pa lahko doda tudi vprašanje za izbranega kandidata, ki se bo upoštevalo pri uvrstitvi med deseterico v primeru, da bi več kandidatov prejelo enako število glasov. 10 najvplivnejših pravnikov v tem letu bomo povabili na slovesno podelitev priznanj.

AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Izolacija zaradi covida bo po novem financirana iz proračuna
Vlada je soglašala s predlogi amandmajev k predlogu zakona o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni covid-19 na področju zdravstva. Ti prinašajo nekaj sprememb, med drugim se bo ukrep izolacije zaradi covida-19 po novem financiral iz proračuna in ne sredstev delodajalca.
>> Štiridnevni delovnik kmalu tudi zakonsko urejen?
Ideje o štiridnevnem delovniku so že nekaj časa prisotne. Slovenska zakonodaja za zdaj določa, da se za poln delovni čas šteje najmanj 36 ur. Na Ekonomsko-socialnem svetu je bila oblikovana delovna skupina, kjer obravnavajo tudi predlog, da se spodnja meja, ki velja kot polni delovni čas, zniža na 30 ur na teden. Pogajanja bodo trajala do sredine prihodnjega leta, direktorica direktorata za delovna razmerja na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve Katja Rihar Bajuk pa ne vidi večjih ovir, da predlog ne bi bil sprejet.
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Pogodbena kazen zaradi zamude
Pogodbeno kazen zaradi zamude v izpolnitvi je mogoče zahtevati samo in le v naslednjih primerih: ko je dolžnik pogodbeno obveznost izpolnil z zamudo ali ko upnik kumulativno uveljavlja tudi izpolnitveni zahtevek. Pogodbene kazni zaradi zamude pa ni mogoče zahtevati v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti.

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023
Po doseženem soglasju s sindikati je bil 13. oktobra 2022 podpisan dogovor, ki uvaja spremembe na področju stroškov dela v javnem sektorju. Vrednosti plačnih razredov, kot so določene v Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju, so se uskladile v višini 4,5 odstotka, natančneje pa je to področje urejeno z aneksom h Kolektivni pogodbi za javni sektor. Prav tako so se povišale uvrstitve delovnih mest, nazivov in funkcij za en plačni razred, razen tistih obstoječih ali na novo določenih delovnih mest, ki so že bila uvrščena v višji plačni razred z Aneksom h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije ter Aneksom h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi. Povišala sta se tudi regres za letni dopust za leto 2022 ter regres za prehrano, ki se bo naknadno usklajeval vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada. Oboje je urejeno tudi z aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ter aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev.
>> Pravilnik o obrazcu odločbe o vrnitvi
Pravilnik o obrazcu odločbe o vrnitvi, ki začne veljati 5. novembra 2022, v prilogi vsebuje posodobljena vzorca obrazcev, ki se uporabljata pri postopku vrnitve tujca, ki nezakonito prebiva v Republiki Sloveniji. Obrazec 1 ureja vrnitev z rokom 10 ali 30 dni za prostovoljni odhod, obrazec 2 pa vrnitev brez roka za prostovoljni odhod, če bivanje tujca v Sloveniji predstavlja nevarnost za javni red in varnost, ali če obstaja nevarnost pobega.
>> Drugi novi predpisi: UL št. 135 – 136
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS AlertZakonodajna sled ali Pravni kliping.
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.