Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Marec 2023, številka 10 / letnik XXI.
>> Komu ali čemu se zares sledi?
Državni zbor je nedavno sprejel novelo Zakona o finančni upravi (ZFU), tj. ZFU-B, s katero je med drugim uvedel uporabo tehničnih pripomočkov za pridobivanje podatkov o položaju in gibanju blaga. Že med zakonodajnim postopkom je strokovna javnost novelo ostro kritizirala.
Po sprejetju, vetu s strani državnega sveta in ponovnem sprejetju z absolutno večino, je Varuh človekovih pravic dne 26. januarja 2023 napovedal začetek postopka za oceno ustavnosti novele ZFU-B. Čeprav po mnenju Zakonodajnopravne službe ni utemeljenih pravnih argumentov za problematiziranje 18.a člena ZFU, je smiselno novo ureditev podrobneje analizirati.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Aktualno
› Novosti
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Obrazložitve zakonodaje
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Ustavno sodišče v celoti razveljavilo zakon za zagotovitev sodnega varstva po izbrisih v bankah
Ustavno sodišče se je na seji 16. februarja odločilo za razveljavitev celotnega zakona, s katerim se je želelo zagotoviti pravno varstvo imetnikom podrejenega dolga in s katerim je DZ želel izpolniti odločbo ustavnega sodišča iz jeseni 2016. Zakon o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank je začel veljati decembra 2019, njegovo izvajanje pa je ustavno sodišče zadržalo marca 2020.
>> Imenovanje Graha Whatmougha za direktorja RTV Slovenija je bilo nezakonito
Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani je odločilo, da je bilo imenovanje Andreja Graha Whatmougha za generalnega direktorja RTV Slovenija januarja 2021 nezakonito. Sodišče je s tem ugodilo nekdanjemu generalnemu direktorju RTV Slovenija Igorju Kaduncu, ki se je pritožil na prvostopenjsko sodbo.
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Oprostitev plačila sodne takse
Sodišče lahko pravno osebo v celoti ali deloma oprosti plačila taks, ji odloži plačilo taks ali ji dovoli obročno plačilo – a le za vloge, pri katerih je plačilo takse procesna predpostavka, kar pomeni, da sodišče postopka ne sme začeti, če sodna taksa ni plačana. Pri presoji, ali je podjetje upravičeno do oprostitve plačila, sodišče upošteva premoženjsko, finančno in likvidnostno stanje stranke.

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Spremembe Zakona o javnem naročanju (primerjalnik)
V Uradnem listu je bila objavljena četrta novela > Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), s katero se v prvi vrsti implementira odločitev Ustavnega sodišča št. U-I-180/19-23, zakon pa se še dopolnjuje z določbami za večjo transparentnost in konkurenčnost postopkov javnega naročanja. >> Več
>> Drugi novi predpisi: UL št. 28 – 29
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
dr. Saša Prelič, dr. Jerneja Prostor:
Kapitalsko nadomestno posojilo v poslovni praksi
dr. Markus Bruckmüller:
Sporazumi med družbeniki
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.