Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Marec 2023, številka 11 / letnik XXI.
>> Povrnitev stroškov kazenskega postopka “oproščencem”?
Kazensko pravo je celota pravnih pravil in načel in kot takšno del javnega prava, ki ureja razmerje med državo kot nosilko oblasti in posameznikom. Gre za razmerje javnopravnega značaja, dejansko za odnos med posameznikom in državo, ki sta v razmerju podrejenosti in nadrejenosti.
Materialno kazensko pravo določa, katera dejanja so kazniva, kakšne so sankcije in ob katerih pogojih se lahko sankcije izrečejo storilcem kaznivih dejanj. In čeprav je primarni namen kazenskega postopka ugotoviti, ali je storilec kriv ali ni kriv očitanega mu kaznivega dejanja, in sankcionirati storjeno inkriminirano kaznivo dejanje, se ob pravnomočnem končanju kazenskega postopka ne posveča pozornosti podredni in obrobni zadevi – stroškom kazenskega postopka.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Aktualno
› Novosti
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Nov e-komentar ZKP (2023)
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Novela Zakona o tujcih omogoča hitrejšo izdajo dovoljenj za prebivanje
Vlada je na dopisni seji sprejela predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev in ga poslala Državnemu zboru v obravnavo po nujnem postopku. Z uveljavitvijo predloga novele ZZSDT bo tujec v času veljavnosti enotnega dovoljenja lahko zamenjal delodajalca in delovno mesto, ali se zaposlil pri več delodajalcih le na podlagi soglasja ZRSZ, torej brez odločbe upravne enote.
>> Pojasnilo o izvajanju odločbe Ustavnega sodišča v prehodnem obdobju
Geodetska uprava in Inženirska zbornica Slovenije sta pripravili skupno pojasnilo o izvajanju odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-14/18-27 v prehodnem obdobju.
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Odstop od pogodbe, sklenjene na daljavo
sodbi I Cp 27/2023 je sodišče ugotavljalo pravočasnost odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo. Tožeča stranka je namreč vtoževala plačilo terjatve v višini 504,50 evra iz naslova prodaje blaga »od vrat do vrat«. Toženki je 28. 2. 2020 na njenem domu prodala aromaterapijsko ležišče in nadvložek oziroma odejo, za kar je bilo dogovorjeno plačilo v obrokih po položnicah, ki pa jih toženka ni plačala. Toženka se je branila, da je odstopila od pogodbe in da je odstop pravočasno sporočila tožeči stranki.

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov
25. marca začne veljati nov Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov, ki določa podrobnejšo vsebino, obliko in način izdelave projektne in druge dokumentacije za zahtevne, manj zahtevne in nezahtevne objekte ter vsebino obrazcev v postopkih pridobivanja projektnih in drugih pogojev, mnenj, gradbenih dovoljenj, uporabnih dovoljenj, prijav začetka gradnje in legalizacij objektov. Določbe tretjega odstavka 28. člena se začnejo uporabljati 1. januarja 2024, priloge 8B10A in 10B pa najpozneje 1. julija 2024. >> Več
>> Drugi novi predpisi: UL št. 30
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS AlertZakonodajna sled ali Pravni kliping.
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.