e-bilten  Številka 168, leto 2023, 22. novembra

 

Novela ZDR-1: dodatne obveznosti za izvajalce v gradbeništvu
Novela Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) v Sloveniji uvaja dodatno obveznost za gradbene izvajalce, ki morajo odslej odgovarjati ne le za plače svojih delavcev, ampak tudi za plače delavcev svojih podizvajalcev. Ta sprememba je odgovor na ugotovitve Evropske komisije o diskriminatornosti prejšnjih slovenskih predpisov. Subsidiarna odgovornost izvajalca za plače podizvajalčevih delavcev je omejena na izvajalca in ne velja za glavnega naročnika. Novela sicer prinaša nekaj dilem in je specifična samo za gradbeništvo.

Preberite več>>

Regulacija čezmejnih preoblikovanj družb v Evropi – novosti po noveli
ZGD-1L
Članek dr. Petra Podgorelca raziskuje spremembe v regulaciji čezmejnih preoblikovanj družb v Evropi po noveli ZGD-1L. Obravnava razlike med nemškim in EU pravom glede preselitve sedežev družb, s poudarkom na primerih iz Nemčije in Poljske. Poudarja vpliv mobilnostne direktive EU (EU 2019/2121) in digitalizacijske direktive (EU 2019/1151) na področje, ki med drugim omogočata lažje preoblikovanje in ustanavljanje družb v digitalnem okolju. Novela ZGD-1L, ki je začela veljati v letu 2023, uvaja te direktive v slovensko zakonodajo.

Preberite več>>

Ali družinsko podjetje potrebuje družinsko ustavo?
Družinsko podjetje je opredeljeno kot podjetje v lasti in vodenju družine, s pričakovanjem prenosa na naslednjo generacijo. Značilno za njih je prepletanje poslovnih in družinskih odnosov, kar pogosto vpliva na poslovne odločitve, še posebej pri nasledstvu. Dve tretjini slovenskih družinskih podjetij propade ob prenosu na drugo generacijo.

Družinska ustava je dokument, ki uravnava upravljanje družinskega podjetja in prenos na naslednje generacije, združuje pravne norme, poslovne cilje in družinske vrednote. Lahko ima obliko pogodbe ali kodeksa; prva je pravno zavezujoča, medtem ko je druga bolj smernica. Vsebina družinske ustave je obsežna, zajema poslovne cilje, vloge družinskih članov, pogoje zaposlovanja, postopke prenosa lastništva in reševanje konfliktov.

Preberite več>>

Predlagane izboljšave ZIUOPZP: odzivnost in prožnost po poplavah in plazovih
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP-A), uvaja izboljšave za hitrejše in učinkovitejše odzivanje na naravne nesreče. Cilji vključujejo obnovo poškodovane javne infrastrukture, poenostavitev postopkov in pridobivanje dovoljenj. Zakon odpravlja obvezni solidarnostni prispevek in uvaja predplačila za obnovo stanovanj. Prav tako omogoča hitrejše in enostavnejše postopke za začasne namestitve prizadetih, odstranitev ogroženih objektov in prilagajanje pogodbenih kazni in rokov za zasebne subjekte, vpletene v odpravo posledic nesreče. Dodatno ureja odstranitev onesnažene zemlje in povračilo stroškov, povezanih s kriznimi razmerami.

Preberite več>>

Napovednik izobraževanj

Izpostavljene vsebine iz zadnjih št. glasila Uradni list RS

 

Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., Dunajska cesta 167, Ljubljana