>> Socialna kapica – omejitev doslej neomejenih prispevkov
Pojem socialne ali razvojne kapice v slovenskem prostoru ni nov, njena uvedba se je napovedovala že velikokrat, a nikoli ni bila potrjena, saj je naletela na enake ovire kot danes. V jedru spora je sklepanje, da gre za “darilo bogatim”, ki krni načelo solidarnosti, ki je zakoreninjeno v slovenski družbi. Večina članic EU je v preteklosti uvedla zakonsko omejitev plačevanja prispevkov za socialno varnost predvsem zaradi omejenosti socialnih upravičenj navzgor in negativnega vpliva na konkurenčnost. Zakonsko določene razvojne kapice nima 9 izmed 27 držav Evropske unije.
Logika je enostavna: če so navzgor omejeni socialni prejemki – in v Sloveniji velja, da pokojninska osnova ne more biti višja od štirikratnika najnižje predpisane pokojninske osnove (36. člen ZPIZ-2) -, potem naj bodo navzgor omejeni tudi prispevki zanje.
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Pregled vseh protikoronskih ukrepov

AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

 

>> Sodišče EU o posredovanju informacije glede tržne garancije
Trgovec, ki na spletnih mestih, kot je Amazon, ponuja blago, ki ga ni sam proizvedel, mora potrošnika obvestiti o garanciji proizvajalca, če je to garancijo izpostavil kot osrednji ali odločilni element svoje ponudbe.
>> Zavržena pobuda za oceno ustavnosti več določb, ki urejajo materialni položaj sodnikov
Ustavno sodišče RS je s sklepom U-I-70/21 zavrglo pobudo Sodniškega društva Slovenije in sedmih sodnikov za oceno ustavnosti določb iz več zakonov, s katerimi je urejen materialni položaj sodnikov. Po oceni ustavnih sodnikov, ki so sklep sprejeli s šestimi glasovi proti dvema, vlagatelji niso izkazali pravnega interesa.
>> Vložen predlog posvetovalnega referenduma glede sestave nove vlade
Poslanci novega sklica DZ-ja so se sestali na prvi izredni seji. Na mizi imajo reorganizacijo vlade. SDS je že vložil predlog za razpis posvetovalnega referenduma o zakonu o vladi, kar bi lahko podaljšalo oblikovanje nove. S spremembami zakona o vladi stranke na novo nastajajoče koalicije predlagajo reorganizacijo prihodnje vlade.

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

 

>> Spremembe in dopolnitve Uredbe o upravnem poslovanju – primerjalnik spremenjenega besedila
Novela uredbe, ki bo začela veljati 28. maja, med drugim dopolnjuje pravila o poslovanju s kopijo dokumenta, tako fizično kot elektronskoter ureja način izdaje izpiska iz evidence, ki ga v elektronski obliki samodejno pripravi informacijski sistem za vodenje evidence. Sprememba 210. člena ZUP je omogočila, da organ lahko vroča odločbe v izvirniku ali kot kopijo in zato se opušča pravilo šestega odstavka 63.a člena uredbe, ki je omogočilo poslovanje s fiktivnim izvirnikom. Novela določa tudi pravila poslovanja s strankam namenjenimi kopijami, ki niso nastale pri organu, vendar jih je pridobil pri izvajanju dejavnosti in jih pošilja ali izroča stranki.
>> Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19
Z novim odlokom, ki je začel veljati 14. maja, je vlada ukinila pogoj PCT za obiskovalce in uporabnike v zdravstveni dejavnosti in socialnem varstvu. Ostajata pa ukrepa obveznega nošenja mask v zdravstveni in socialnovarstveni dejavnosti ter razkuževanja rok ob vstopu v zaprt javni kraj oziroma prostor. >> Več
>> Drugi novi predpisi: UL št. 65 – 69

 

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

 

>> Porazdelitev odgovornosti za škodo
Institut deljene odgovornosti (171. člen > Obligacijskega zakonika (OZ)) temelji na ideji, naj nosi škodo tisti, ki jo je povzročil, ter da nikomur ni mogoče naložiti bremena odškodnine za škodo, ki je posledica neodgovornega ravnanja drugega – v tem primeru oškodovanca. Za zmanjšanje odškodnine zaradi oškodovančevega prispevka k škodi morata biti podani dve predpostavki. Prvič, škoda mora biti posledica tudi oškodovančevega ravnanja, in drugič, to njegovo ravnanje mora biti ocenjeno kot do sebe neodgovorno, neskrbno ravnanje. Da sta v obravnavanem primeru ti predpostavki izpolnjeni, sta ugotovili obe sodišči. Tako obstoj vzročne zveze kot njuno neskrbno ravnanje tudi nista neposreden predmet revizijskega vprašanja in presoje.

 

NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

 

>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS AlertZakonodajna sled ali Pravni kliping.

 

>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.