Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Maj 2022, številka 19 / letnik XX.

> “Četrtoinstančne” pritožbe pred ESČP
Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) ni hierarhično nadrejeno nacionalnim sodiščem držav članic Sveta Evrope, tako da bi bila nanj prenesena pristojnost za presojo utemeljenosti očitkov glede pravilnosti s strani nacionalnih sodišč ugotovljenega dejanskega stanja in uporabe nacionalnega prava, čeprav v določenih primerih, zlasti ko se izpostavi vprašanje pravice do poštenega sojenja iz 6. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP), stori tudi to.

 

Pojma “četrtoinstančna” pritožba ne najdemo nikjer v besedilu EKČP ali dodatnih protokolih, ampak je izpeljan iz odločbe ESČP v zadevi Kemmache proti Francijiv kateri je obrazloženo, da “ni naloga ESČP ocenjevati dejstev, na podlagi katerih je nacionalno sodišče sprejelo eno, in ne druge odločitve. V nasprotnem primeru bi ESČP ravnalo kot sodišče tretje ali četrte instance, kar bi predstavljalo neupoštevanje dodeljenih pristojnosti.”

 

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› IUS kolumna
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti

 

NE SPREGLEJTE
Pregled vseh protikoronskih ukrepov

 

AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Sodišče EU o pravicah delavcev ob prenosu podjetja
Nizozemski družbi sta na podlagi sporazuma o prenosu sredstev prevzeli večino poslovnih dejavnosti stare skupine. V skladu s tem sporazumom je nova skupina prevzela pogodbe o zaposlitvi za približno dve tretjini delavcev stare skupine, da bi ti opravljali enako delo, vendar pod manj ugodnimi pogoji. Kako je v postopku sprejetja predhodne odločbe presodilo Sodišče EU?
>> Ugotavljanje izpolnjevanja pogoja PCT
Ustavno sodišče je v zadevi U-I-180/21 z dne 14. aprila 2022 presodilo, da za obdelavo osebnih podatkov pri preverjanju predpisanega pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja (PCT) ni zakonske podlage, kar je v nasprotju z drugim odstavkom 38. člena URS. Zato je razveljavilo Odlok o načinu ugotavljanja izpolnjevanja pogojev PCT v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Odlok 126/21) ter nekatere določbe Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Uredba o določitvi cen določenih naftnih derivatov
Z novo uredbo, ki velja od 11. maja do 20. avgusta 2022, je vlada zaradi utemeljeno pričakovanih motenj na trgu z naftnimi derivati in velikih nihanj cen, ki niso sezonska, določila najvišjo dovoljeno maloprodajno in veleprodajno ceno neosvinčenega 95-oktanskega bencina (NMB-95) in dizelskega goriva. Uredba nalaga podjetjem, da zaradi omenjenega ukrepa ne smejo prenehati prodajati blaga. Vlada pa bo zato po izteku ukrepa, za čas trajanja ukrepa določila primerno nadomestilo podjetjem, katerim ta ukrep povzroča občutno škodo. >> Več
>> Spremembe in dopolnitve Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 – primerjalnik spremenjenega besedila
Epidemiološko stanje se izboljšuje v takšni meri, da omogoča rahljanje zahtev pogoja PCT. Posledično je z novelo odloka, ki velja od 8. maja, med drugim prenehal ukrep, da morajo zaposleni v zdravstvu in socialnem varstvu za opravljanje dela izpolnjevati pogoj PCT, ki pa ostaja obvezen za obiskovalce v bolnišnicah in obiskovalce v nastanitvenih enotah socialnega varstva. Uporaba zaščitne maske po novem tudi v lekarnah ni več obvezna.
>> Drugi novi predpisi: UL št. 60 – 64

 

STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
Tanja Dolar Božič:
Izgubljeni v sistemu

 

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Obličnost prodaje nepremičnine
Pogodba, s katero se prenaša lastninska pravica ali s katero se ustanavlja druga stvarna pravica na nepremičnini, mora biti sklenjena v pisni obliki. Enako velja tudi za pooblastilo za sklenitev takšne pogodbe. Morebitna kasnejša ustna ali konkludentna odobritev pogodbe ni veljavna.

 

NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS AlertZakonodajna sled ali Pravni kliping.

 

>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.