Tedensko obvestilo o pravnih novostih

 

 

Junij 2023, številka 24 / letnik XXI.

 

>> Nekatera aktualna vprašanja o pogodbi o trgovskem zastopstvu
Pogodba o trgovskem zastopstvu (agencijska pogodba) ostaja nepogrešljivo pravno orodje v mednarodnem poslovanju, preko katerega naročitelj in agent v trajnejšem, zaupnem in soodvisnem razmerju zasledujeta skupni cilj, tj. graditev učinkovite prodajne mreže v skladu z naročiteljevo poslovno strategijo. Posebej jo zaznamujeta njena ureditev z Direktivo EU o agentih in izvzetje iz prepovedanih omejitev konkurence po členu 101/1 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

V prispevku je v luči nekaterih novejših primerov iz evropske sodne prakse ter lani sprejete nove Uredbe in Smernic EU glede skupinskih izjem za vertikalne sporazume obravnavano aktualno razumevanje funkcije t. i. pristnega agenta in nekaj vprašanj v zvezi z odpravnino, ki mu pripada po prenehanju pogodbe. Dotakne pa se tudi pomena modelne agencijske pogodbe, ki jo priporoča Mednarodna trgovinska zbornica (ICC).
 
 

>> Nadaljevanje članka

V DANAŠNJEM TEDNIKU:  
       
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Obrazložitve zakonodaje
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
     
 
>> Državni zbor znova podprl novelo zakona o izvrševanju proračunov
Državni zbor je po odložilnem vetu Državnega sveta ponovno odločal o noveli Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 ter jo podprl. Vlada je v mnenju, ki ga je sprejela glede vloženega veta, poudarila, da sprejeti rebalans proračuna omogoča ustrezno financiranje vseh področij, ki so bila izpostavljena, ob hkratni skrbi za dolgoročno vzdržnost javnih financ.
>> EU bo uvedel možnost oddaje vloge za vizum prek spleta
Države članice in Evropski parlament so se dogovorili o pravilih za digitalizacijo vizumskega postopka. Predlog uredbe uvaja možnost vloge za vizum prek spleta in nadomešča trenutno vizumsko nalepko z digitalnim vizumom.
>> Odbor DZ-ja potrdil predlog ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja
>> Slovenija naredila napredek na področju pravosodja
>> Za izračun preživnine zdaj na voljo preživninski kalkulator
>> Z direktivo do enakega plačila za enako delo
>> Prekluzija v davčnem postopku
>> Rusija kršila EKČP, zastrupitev Navalnega ostaja neraziskana
 
 

>> Celoten izbor aktualnih novic

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
     
 
>> Stroški upnika v izvršilnem postopku
V izvršilnem postopku se upniku povrnejo le stroški, ki so bili potrebni za izvršbo. Pri odločitvi o tem mora sodišče preizkusiti utemeljenost posameznih postavk in ugotoviti, ali so bili stroški potrebni in zakaj.
 
 

>> Največja z zakonodajo povezana zbirka sodne prakse – že več kot 228.980 judikatov slovenskih sodišč

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
     
 
>> Zakon o interventnih ukrepih za preprečitev škodljivih posledic pri podaljševanju rudarskih pravic in koncesij (ZIUPRPK)
Z novim Zakonom o interventnih ukrepih za preprečitev škodljivih posledic pri podaljševanju rudarskih pravic in koncesij se zaradi preprečitve škodljivih posledic, ki bi nastale s sočasnim prenehanjem večjega števila rudarskih pravic za izkoriščanje mineralnih surovin, odstopa od 50. člena Zakona o rudarstvu.
>> Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (primerjalnik)
Višina regresa za letni dopust za leto 2023 za dejavnost gostinstva in turizma znaša 1.500,00 EUR.
>> Spremembe Pravilnika o zaščiti rejnih živali (primerjalnik)
 
 

>> Drugi novi predpisi: UL št. 63

STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
     
   
Zoran Skubic:
Prost pretok konfesionalne izobraževalne dejavnosti znotraj EU?
  Lara Roškar:
Izzivi izobraževanja na daljavo v času pandemije covida-19
Luka Vlačić:
Socialne dajatve v državi, ki ni ratificirala Protokola št. 1 k EKČP
  Žaklin Butinar:
Slovenija kot nasprotna udeleženka v postopkih mednarodne investicijske arbitraže
 
 

>> Vsi strokovni članki iz pravnih publikacij

NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe   Povezava na bodočo verzijo zakona:  
 
21. junij 2023   Zakon o dajatvah za motorna vozila (ZDajMV)  
 
21. junij 2023   Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu (ZIAG)  
 
 
 

>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS AlertZakonodajna sled ali Pravni kliping.

 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.