Tedensko obvestilo o pravnih novostih
April 2022, številka 17 / letnik XX.

> Vpliv vojne v Ukrajini na pravice in obveznosti izvajalca pri gradbeni pogodbi
Ko so se gradbeni izvajalci in investitorji že skoraj navadili na to, da ima epidemija koronavirusa pomemben vpliv na kontinuirano rast cen kalkulativnih elementov v gradbeništvu, je izbruhnila vojna v Ukrajini, ki je ponovno premešala karte. Zastavila je številna nova vprašanja, denimo, koliko je izvajalec upravičen upoštevati njene posledice (predvsem podražitve) pri obračunu svojih del, ali izvajalec zaradi nje lahko odstopi od pogodbe ter ali je mogoče poseči v določilo o fiksnosti cene.

V javnosti vlada tiho soglasje, da vojna v Ukrajini ustreza pojmu višje sile. Pravna teorija pojem višje sile opredeljuje z elementi, določenimi v prvem odstavku 153. člena OZ, ki sicer ureja oprostitev odgovornosti za škodo od nevarne stvari ali nevarne dejavnosti. Višja sila (vis maior, act of god) je naravni dogodek, katerega bistvena značilnost je moč, ki se ji človek ne more uspešno zoperstaviti (zato jo poimenujemo kot “višjo”). Da bi se neki dogodek štel za višjo silo, mora biti zunanji in nepričakovan oziroma nepredvidljiv in neobvladljiv.

 

Vse se draži – kako naj ravnajo naročniki in ponudniki v postopkih javnega naročanja, 6. maj, Ljubljana

 

 

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Katere nove vsebine in funkcionalnosti vsebujejo naročniški paketi IUS-INFO?

 

AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

 

>> Sodišče EU: Nadzor na notranjih mejah “le kot skrajno sredstvo”
Zakonik o schengenskih mejah državi članici ob resni grožnji za njen javni red ali njeno notranjo varnost omogoča, da začasno ponovno uvede nadzor na svojih mejah z drugimi državami članicami. Vendar, ugotavlja Sodišče, tak ukrep, vključno z vsemi morebitnimi podaljšanji, ne sme presegati najdaljšega celotnega trajanja šestih mesecev.
>> Prepoved referenduma o nakupu oklepnikov ne krši ustave
Ustavno sodišče je odločilo (U-I-71/22), da sklep državnega zbora, ki je prepovedal referendum o Zakonu o ratifikaciji sporazuma z Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR), ni v neskladju z ustavo. Presojo ustavnosti je zahtevala Levica, ki je zahtevala tudi zakonodajni referendum, ker da je načrtovani nakup osemkolesnih oklepnikov predrag.
>> Ureditev v ZUTD ni bila v neskladju z Ustavo
Na podlagi zahteve Vrhovnega sodišča je Ustavno sodišče odločalo (U-I-272/18) o ustavnosti ne več veljavne oziroma že spremenjene ureditve o prenehanju pravice do denarnega nadomestila za brezposelnost. Presojalo je sedmo alinejo prvega odstavka in drugi odstavek 65. člena > Zakona o urejanju trga dela (ZUTD), veljavna v obdobju, bistvenem za odločitev v prekinjenih revizijskih postopkih.
>> Nadzor prisotnosti na delovnem mestu
Delavko zanima, ali je dovoljeno, da delodajalec svoje zaposlene nadzira s preverjanjem lokacije gibanja v času njihovega opravljanja dela. S strani delodajalca je namreč prejela obvestilo, da bodo v organizaciji v kratkem uvedli postopke za vnos potrebnih podatkov za beleženje prisotnosti na delu prek mobilnega telefona.

 

Aktualna vprašanja insolvenčnega prava (13. strokovno srečanje), 9. in 10. maj, Portorož

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

 

>> Zakon za urejanje položaja študentov (ZUPŠ-1)
Novi zakon, ki bo začel veljati 5. maja, naj bi s spremembami in dopolnitvami določb kar šestih drugih (področnih) zakonov izboljšal položaj študentov v Sloveniji. Zakon prinaša novosti pri štipendiranju in uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, študentski prehrani, bivanju študentov in varnem študijskem okolju ter še nekatere druge ugodnosti za študente. >> Več
>> Drugi novi predpisi: UL št. 56

 

STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA

 

dr. Bruna Žuber, Tilen Majnik:
Zborno sojenje v upravnem sporu
3. konferenca prava informacijske varnosti, 16. in 17. maj, Portorož

 

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

 

>> Neutemeljena zavrnitev prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči
V obravnavanem primeru je tožnik v rubriki “podatki o zadevi” navedel izredno pravno sredstvo ter opravilno številko in datuma izdaje sklepa in sodbe, zaradi česar je bila vloga (formalno) nepopolna. Ker organ za brezplačno pravno pomoč tožnika kljub navedenemu ni pozval na dopolnitev navedene rubrike, po presoji sodišča ni pravilno uporabil prvega odstavka 67. člena ZUP, ki določa, da mora organ stranko v primeru, ko je vloga nepopolna ali nerazumljiva, pozvati na odpravo pomanjkljivosti. Zaradi navedenega izpodbijane odločbe ni mogoče preizkusiti, kar je bistvena kršitev določb postopka iz 7. točke drugega odstavka 237. člena ZUP in je potrebno izpodbijano odločbo odpraviti že iz navedenega razloga.

 

NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

 

Začetek veljavnosti ali uporabe
Povezava na bodočo verzijo zakona:
5. maj 2022 Zakon o subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠP)
5. maj 2022 Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI)
5. maj 2022 Zakon o urejanju trga dela (ZUTD)
5. maj 2022 Zakon o rudarstvu (ZRud-1)
5. maj 2022 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)
5. maj 2022 Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)
5. maj 2022 Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1)
5. maj 2022 Zakon o upravljanju javnega potniškega prometa (ZUJPP)
5. maj 2022 Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2027 (ZFSŠI27)
5. maj 2022 Zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade (ZSJSM)
5. maj 2022 Zakon za urejanje položaja študentov (ZUPŠ-1)
5. maj 2022 Zakon o visokem šolstvu (ZVis)
1. junij 2022 Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3)
1. junij 2022 Gradbeni zakon (GZ-1)
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS AlertZakonodajna sled ali Pravni kliping.

 

>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.