Prazničen pozdrav.
Najprej, za razumevanje –  o imenu Gibanje Triglav:

Nekateri naslovniki veste, da sem v marcu 2020 nadaljevala leta 2019 začeto povezovanje neparlamentarnih strank, gibanj in posameznikov(https://www.rodnazemlja.eu/srecanje-neparlamentarnih) tokrat pod delovnim imenom Povezava za suverenost (   https://www.rodnazemlja.eu/piknik-za-suverenost-1-1272020?lightbox=dataItem-kcln53sx) , ki je avgusta 2020 na delovnem srečanju pri Srečku Šorliju na njegovo pobudo sprejela ime Gibanje Triglav (   https://www.rodnazemlja.eu/piknik-za-suverenost-23-8-2020-beli-kamen) . Povezavo sem pokrenila in zanjo po najboljših močeh skrbela, da bi bila složna in močna skupina pripravljena za pravkar minule volitve.

Gibanje Triglav v ZOS – Zavezništvo Osvobodimo Slovenijo

Septembra 2021 sem na obisku pri Andreju Šišku izvedela za domorodstvo v Sloveniji (  https://starovedskaskupnost.net)  in se pridružila tako S-S kot zavezništvu ZOS – Zavezništvo Osvobodimo Slovenijo (:andrej :šiško in :jasna :martinjak  kot starešini domorodne skupnosti v Zavezništvu ZOS komunicirava v sistem)  kot pobudnica in predstavnica Gibanja Triglav (LPS- Vaški večeri http://gibanjetriglav.si/vaski-vecer-za-gradnjo-podporne-skupine/).  Moja  pridružitev ZOS je smiselna poteza ob spoštovanju/upoštevanju redosleda pobudnikov povezovanja.

Volitve in Vzporedna družba – Neustavnost volitev

Spodaj je komunikacija ene izmed členic ZOS – Zavezništva Osvobodimo Slovenijo Gibanja Zedinjena Slovenija DVK- Državni volilni komisiji o neustavnosti volitev z namero razveljavitev volitev v DZ RS z dne 24. 04. 2022.

Volitve in Vzporedna družba

V naslednjem e-pismu,  ki sledi kmalu po praznikih pa sledi nota o nadgradnji Vaških večerov,  o čemer ste nekateri že lahko brali iz obvestil Rodne Zemlje.

Gibanje Triglav

pobudnica

Jasna Martinjak

 

V prilogi: Pritožba v zvezi z izvedbo državnozborskih volitev 2022 in rezultati teh volitev