e-bilten  Številka 149, leto 2022, 1. junija

Kaj je narok?

Narok je časovno, krajevno in vsebinsko opredeljen sestanek (srečanje) upravnega organa z udeleženci postopka, na katerem se opravljajo procesna dejanja. Za narok je torej poleg časa značilen še kraj in skupno delovanje organa in strank. Z vidika časa je narok natančno določena časovna točka, ki jo zaradi oprave določenega dejanja ali za nastanek pravne posledice na podlagi zakonske obveznosti ali po lastni presoji določi upravni organ.

Preberite več>>

Koncesija za opravljanje javne službe v dolgotrajni oskrbi

Primarni interes države je zagotavljanje ustreznega števila javnih zavodov, ki bodo izvajali dolgotrajno oskrbo. Javno službo v dolgotrajni oskrbi lahko opravljajo na podlagi koncesije domače in tuje pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki, fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost in nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, če izpolnjujejo pogoje, določene s tem zakonom. Koncesionarji pomembno dopolnjujejo dolgotrajno oskrbo v javni mreži povsod tam, kjer kapacitete javnih zavodov ne zadoščajo za kritje potreb upravičencev.

Preberite več>>

Uporabniška izkušnja postaja ključni dejavnik uspešnosti uporabe sodobnih plačilnih storitev

Osredotočanje na uporabniško izkušnjo v kateri koli industriji je ključni del, ki mu je potrebno posvetiti veliko pozornosti. Pri pametni denarnici mBills se skušajo postaviti v čevlje uporabnikov in jim čim bolj poenostaviti plačilno izkušnjo. Sem spada tudi povezovanje z bankami, s katerimi se trudijo izboljšati in približati uporabniško izkušnjo odprtega bančništva.

Preberite več>>

Odprto bančništvo: zmaga za vse, ki sodelujejo

Če niste doma v svetu informatike in računalništva, je povsem mogoče, da vam kratica API ne pove veliko. Če niste poklicno vpeti v finančni svet, vam tudi kratica PSD2 ne bo vzbudila ogromno asociacij. Za tema preprostima kraticama pa se skriva morda najbolj vznemirljivo poglavje v dolgi zgodovini zagotavljanja finančnih storitev: odprto bančništvo oziroma open banking.

Preberite več>>

Napovednik izobraževanj

 

Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., Dunajska cesta 167, Ljubljana