Tedensko obvestilo o pravnih novostih

 

 

Junij 2023, številka 25 / letnik XXI.

 
>> Zahtevki potrošnikov zaradi neskladnosti blaga po novem zakonu o varstvu potrošnikov
Varstvo potrošnikov sta do sedaj urejala Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot) iz leta 1998 ter Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP) iz leta 2007. Nov in moderniziran Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) je pričel veljati 26. oktobra 2022 in se je pričel uporabljati 26. januarja 2023.
V ZVPot-1 so bile neposredno prenesene pomembne direktive EU s področja varstva potrošnikov. Poleg številnih ostalih sprememb ZVPot-1 prinaša precej sprememb v zvezi z odgovornostjo prodajalca za skladnost blaga, predvsem glede jamčevalnih zahtevkov v primeru neskladnosti.
 
 

Nadaljevanje članka

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2022
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
     
 
>> Šole bodo lahko zaposlovale tudi strokovnjake brez pedagoško-andragoškega znanja
DZ je na izredni seji s 54 glasovi za in nobenim proti potrdil novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki poenostavlja nekatere postopke za lažje zaposlovanje.
>> Đorđević: Sodniki in tožilci računajo na uveljavitev novega plačnega sistema v dogovorjenih rokih
Predsednik vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević je predsednici DZ-ja Urški Klakočar Zupančič predal poročilo o delu sodišč v letu 2022. Predsednica DZ-ja je ob tem ocenila, da je sodstvo v dobrih rokah, kot nujno pa je izpostavila ureditev plač.
>> DZ: Lani tožilstvo prvič po sedmih letih ni obvladovalo pripada zadev
>> Predlog Zakona o digitalizaciji zdravstva prešel v nadaljnjo obravnavo
>> Delodajalcev, ki ne izplačujejo regresa, precej manj kot nekoč, a še vedno veliko
>> Evropski parlament podprl predlog za povečanje števila evropskih poslancev in poslank
>> Deklaratorna narava vmesnih ugotovitvenih pripornih sklepov
>> Vložitev ponovne prošnje za priznanje mednarodne zaščite le ob novih utemeljenih dejstvih ali dokazih
 
 

>> Celoten izbor aktualnih novic

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
     
 
>> Prikrito delovno razmerje
Prikrito delovno razmerje ni le razmerje, ki daje videz drugačnega razmerja, ki obstaja med strankama, z namenom zmanjševanja pravnega varstva, pač pa tudi razmerje, ki navzven obstaja med dvema strankama, pa se dejansko izvaja med drugima strankama z namenom zmanjševanja pravic in pravnega varstva delavca.
 
 

>> Največja z zakonodajo povezana zbirka sodne prakse – že več kot 229.180 judikatov slovenskih sodišč

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
     
 
>> Spremembe Zakona o spodbujanju investicij (primerjalnik)
Dne 1. julija 2023 bo začela veljati novela C > Zakona o spodbujanju investicij (ZSInv), ki ureja postopek priglasitve in pregleda neposrednih tujih naložb ter pristojne organe za izvajanje Uredbe (EU) 2019/452 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2019 o vzpostavitvi okvira za pregled neposrednih tujih naložb v Uniji. >> Več
>> Spremembe Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (primerjalnik)
>> Nova Uredba o mediaciji v sporih v zvezi z avtorsko ali sorodnimi pravicami
>> Nov Sklep o odstotkih vrednosti zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
>> Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije (spremembe v Tarifni prilogi)
in Aneks št. 5 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije (spremembe v Tarifni prilogi)
 
 

>> Drugi novi predpisi: UL št. 64 – 66

 

STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
     
   
Lea Dermastja:
Stranska intervencija v individualnih delovnih sporih
  Zoran Skubic:
Vračilo stroškov pri predčasnem poplačilu stanovanjskega kredita
mag. Urška Skok Klima:
S spremembo ni nič narobe, če je v pravi smeri
  mag. Janez Tekavc:
Kamena doba sodnih e-postopkov
 
 

>> Vsi strokovni članki iz pravnih publikacij

 

 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.