Tedensko obvestilo o pravnih novostih
December 2022, številka 50 / letnik XX.
>> Vrhovno sodišče vrača žogico Ustavnemu sodišču: kako je treba razlagati 530. člen ZKP?
Vrhovno sodišče je na svoji spletni strani objavilo zahtevo za oceno ustavnosti Zakona o kazenskem postopku (ZKP)Zahtevo je podalo v postopku, ki teče na podlagi dopuščene revizije zoper sodbo Upravnega sodišča. Gre za izročitveno zadevo, ki teče na podlagi zahteve za izročitev Ruske federacije. Ta zahteva izročitev (svoje) državljanke, ki ji očita izvršitev kaznivega dejanja poneverbe po četrtem odstavku 160. člena Kazenskega zakonika.
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Posebno poročilo Varuha človekovih pravic: Dostopnost CSD za invalide
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Zakonodaja o omejevanju dopusta v letih 2016 in 2017 neskladna z ustavo
Ustavno sodišče je ugotovilo, da sta bili določbi iz zakonov o ukrepih na področju plač v javnem sektorju za leti 2016 (12. člen) in 2017 (10. člen), po katerih je bilo število dni letnega dopusta v javnem sektorju omejeno na 35 dni, v neskladju z ustavo. Zakonski določbi sicer ne veljata več.
>> Ustavno sodišče potrdilo neustavnost ene od določb stečajnega zakona
Določba stečajnega zakona, po kateri odpust obveznosti v postopkih osebnega stečaja ni možen, če so bile dolžniku obveznosti že odpuščene pred manj kot desetimi leti, je po ugotovitvah ustavnega sodišča v neskladju z ustavo.
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Sodba presenečenja
Sodba presenečenja pomeni, da je sodišče sprejelo odločitev na podlagi drugačne pravne ocene, z vidika katere bi bila za odločitev v sporu bistvena povsem druga dejstva in dokazi, oziroma je svojo odločitev oprlo na pravno podlago, na katero stranka ob zadostni skrbnosti ni mogla računati. Sodba presenečenja je povezana s pravico stranke, da se izreče o dejstvih in dokazih, kamor spada tudi pravica stranke, da se v postopku izreče o pravni podlagi spora oziroma o pravnih vprašanjih.

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Dopolnitev poslovnika Fiskalnega sveta (primerjalnik)
V novem 20. členu poslovnika je določeno, kateri izmed članov Fiskalnega sveta po izteku funkcije nadaljuje z opravljanjem funkcije člana Fiskalnega sveta v primeru, če državni zbor ne izvoli kandidatov za obe prosti mesti.
>> Drugi novi predpisi: UL št. 155 – 156
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS AlertZakonodajna sled ali Pravni kliping.
DOBRO JE VEDETI
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.