Tedensko obvestilo o pravnih novostih

 

 

Julij 2023, številka 29 / letnik XXI.

 
>> Kaj se dogaja z razlagami Ustavnega sodišča v zvezi s 154. členom Ustave?
Člen 154 Ustave RS ne bi smel biti zelo zahteven za razlago. Glasi se: “Predpisi morajo biti objavljeni, preden začno veljati. Predpis začne veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njem drugače določeno. Državni predpisi se objavljajo v državnem uradnem listu, predpisi lokalnih skupnosti pa v uradnem glasilu, ki ga te same določijo”.
Državni uradni list iz ustavne določbe je Uradni list Republike Slovenije iz Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (ZUL), ki v 1. členu določa, da se v tem obvezno objavljajo državni predpisi, da izhaja v elektronski obliki, objavljeni na za to določeni spletni strani, in da je elektronska izdaja dostopna brezplačno. Uradni list lahko izhaja tudi večkrat tedensko (4. člen ZUL).
 
 

>> Nadaljevanje članka

V DANAŠNJEM TEDNIKU:  
       
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Revija Odvetnik št. 3 (111) – poletje 2023
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
     
 
>> DZ sprejel zakon o dolgotrajni oskrbi in novelo zakona o socialnem varstvu
DZ je s 54 glasovi za in 24 proti sprejel zakon o dolgotrajni oskrbi, v obravnavi po nujnem postopku. Uveljavljen bo prihodnje leto, prispevek se bo začel plačevati leto zatem. Danes bo Državni svet na izredni seji obravnaval predlog za odložilni veto. Sprejeta je bila tudi novela zakona o socialnem varstvu.
>> Poslanci do septembra na počitnicah, jeseni jih čaka nadaljevanje zdravstvene reforme
>> Arbitraži, ki ji je Slovenija zavezana, bomo pustili čas in jo umaknili iz dnevne politike
>> Ministrica prejela poročilo Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij za leto 2022
>> Uredba o varnostni dokumentaciji in minimalnih varnostnih ukrepih povezanih subjektov
>> Dan mednarodnega kazenskega pravosodja in 25 let Rimskega statuta
>> Kršitev integritete
>> Madžarska neutemeljeno otežila možnost vložitve prošnje za azil
>> Sodni svet objavil poziv za kandidature za podpredsednika vrhovnega sodišča in predsednike več sodišč
 
 

>> Celoten izbor aktualnih novic

 

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
     
 
>> Pravica do obrambe
Za zagotovitev poštenega sojenja je bistveno, da ima obdolženec ustrezne in zadostne možnosti, da se opredeli tako glede dejanskih kot glede pravnih vidikov zadeve in da v razmerju do nasprotne stranke (tožilca) ni zapostavljen. To pomeni, da ima obdolženec pravico, da se seznani z vsemi podatki iz spisa, da lahko še pred samim sojenjem in pred izvajanjem dokaznega postopka pripravi svojo obrambo.
 
 

>> Največja z zakonodajo povezana zbirka sodne prakse – že več kot 229.760 judikatov slovenskih sodišč

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
     
 
>> Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOVE)
Nov Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOVE), ki bo veljal od 3. avgusta, med drugim nudi podlago za določitev potencialnih prednostih območij za sončne in vetrne elektrarne. Zakon posega tudi na področja nekaterih drugih zakonov, saj se z njim odpravlja nekatere od obstoječih absolutnih prepovedi in ovir. >> Več
>> Zakon o ohranjanju in razvoju rokodelstva (ZORR)
>> Spremembe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (primerjalnik)
Novela ZZVZZ-T določa ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in njegov prenos v obvezno zavarovanje v obliki plačil obveznega zdravstvenega prispevka v enotnem znesku 35 evrov mesečno. Začela se bo uporabljati 1. januarja 2024. >> Več
>> Spremembe Zakona o političnih strankah (primerjalnik)
Novela > Zakona o političnih strankah (ZPolS) spreminja način pridobivanja sredstev iz državnega proračuna, zagotavlja stabilnejše financiranje političnih strank, odpravlja pa tudi nekatere težave pri njihovem poslovanju. >> Več
>> Spremembe Zakona o kmetijstvu (čistopis)
>> Neskladje z Ustavo – prvi odstavek 24. člena ZDen, 107. člen in prvi odstavek 173. člena SZ-1
Prvi odstavek 24. člena Zakona o denacionalizaciji ter 107. člen in prvi odstavek 173. člena Stanovanjskega zakona, kolikor se nanašajo na neprofitna najemna razmerja za nedoločen čas, ki so jih s prejšnjim imetnikom stanovanjske pravice sklenili zavezanci za vrnitev stanovanja v denacionalizaciji in v katera so kot najemodajalci pozneje vstopili upravičenci do denacionalizacije oziroma njihovi univerzalni pravni nasledniki, so v neskladju z Ustavo. Državni zbor mora protiustavnost iz prejšnje točke izreka te odločbe odpraviti v enem letu po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije. >> Več
 
 

>> Drugi novi predpisi: UL št. 77 – 78

 

STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
     
   
Zoran Skubic:
Dokazna pravila (in prekluzije) v davčnem postopku v Sloveniji in po pravu Unije
  mag. Mirjana Horvat Pogorelec, Maša Pogorelec:
Stiki pod nadzorom tretje osebe
Alenka Antloga:
Izračun škode in kritja stroškov sodnega postopka zaradi protikonkurenčnega ravnanja
  mag. Rok Dacar:
O novem načinu zlorabe prevladujočega tržnega položaja
 
 

>> Vsi strokovni članki iz pravnih publikacij

NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe   Povezava na bodočo verzijo zakona:  
 
25. julij 2023   Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1)  
 
25. julij 2023   Zakon o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1)  
 
25. julij 2023   Zakon o storitvah na notranjem trgu (ZSNT)  
 
25. julij 2023   Zakon o sodnem registru (ZSReg)  
 
 
 

>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS AlertZakonodajna sled ali Pravni kliping.

 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.