e-bilten  Številka 151, leto 2022, 27. julija

 

Kaj prinaša novela Zakona o lokalnih volitvah?

Predlog zakona temelji na načelih zakonitosti, preglednosti in učinkovitosti. Načeli zakonitosti in preglednosti se uveljavljata predvsem tako, da zakon jasno in pregledno ureja pravila volilnega spora in volilnega procesa. Načelo učinkovitosti pa se upošteva tako, da se odpravljajo določbe, ki bremenijo postopek in povečujejo možnost napak.

Preberite več>>

Novemu komentarju Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na pot

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3), ki je bil sprejet novembra 2015, je prinesel novo ureditev javnega naročanja pri nas. Že četrti zakon po vrsti na tem področju je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 91/15 z dne 30. novembra 2015. Nekaj let ni bil deležen bistvenih sprememb, z izjemo novele ZJN-3A, ki je z namenom vpeljave in zagotavljanja socialno odgovornega javnega naročanja dopolnila manjše število določb.

Preberite več>>

Bo projekt odprave administrativnih ovir – novi REK-O obrazec, res zaživel
s 1. 1. 2023?

Minister za finance RS je napovedal najprej kratkoročne spremembe v obdavčitvi dohodkov fizičnih oseb (normiranci, obdavčitev premoženja, razbremenitev obdavčitve plač), nato do leta 2024 temeljito davčno reformo. Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev je v veljavi od 21. 5. 2022, a je Ministrstvo za finance že predlagalo njegove spremembe. REK-O obrazec in vse spremembe naj bi začele veljati s 1. 1. 2023 in ne s 1. 9. 2022.

Preberite več>>

Napovednik izobraževanj

 

V Založbi Uradnega lista napovedujemo:

Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., Dunajska cesta 167, Ljubljana