e-bilten  Številka 156, leto 2022, 14. decembra

Kaj prinaša novela KZ-1J?

Novi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1J) poleg uvedbe koncepta kaznivega dejanja iz sovraštva in redakcijskih popravkov prinaša dokončno uskladitev s pravnim redom EU ter z zadnjim priporočilom s strani Odbora strokovnjakov Sveta Evrope za ocenjevanje ukrepov proti pranju denarja in financiranju terorizma (MONEYVAL).

Preberite več>>

Opravljanje dela po upokojitvi

Zaključevanje delovne aktivnosti in prehod v upokojitev je lahko za marsikoga težak korak; bodisi zaradi pričakovane nizke pokojnine, bodisi zaradi skrbi za nasledstvo v dejavnosti, ali pa zato, ker še nismo povsem pripravljeni na spremembo in se želimo še naprej aktivno udejstvovati v svojem poklicu. Pogosto se pojavlja vprašanje, kako lahko po upokojitvi opravljamo delo, a istočasno ne izgubimo pravic iz naslova pokojnine.

Preberite več>>

Kaj prinaša novela Zakona o javnem naročanju?

Predlog o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3D) na podlagi odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-180/93, ki je ugotovila neustavnost določenih členov, ter ekonomske in primerjalnopravne analize sistema javnega naročanja med drugimi spreminja ureditev postopka s pogajanji brez predhodne objave iz razloga skrajne nujnosti, razvezne in izključitvene pogoje ter v zvezi z njimi uvaja tako imenovani popravni mehanizem.

Preberite več>>

Napovednik izobraževanj

 

Izpostavljene vsebine iz zadnjih št. glasila Uradni list RS

 

Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., Dunajska cesta 167, Ljubljana