Tedensko obvestilo o pravnih novostih
September 2022, številka 37 / letnik XX.
>> Slovenski volilni sistem: nenavadno razumevanje načela enakosti in odločujočega vpliva volivcev
Je sedanje razmerje 1 : 2,7 ustavno skladno? Volilni sistem v vsaki demokratično urejeni državi velja za temeljni pravni in politični institut, ki mora odražati širši družbeni konsenz, saj ga sestavlja niz pravnih pravil in načel, na podlagi katerih ljudstvo neposredno izvršuje svojo oblast. V Sloveniji trenutno veljavna volilna zakonodaja dopušča vsaj dve očitni anomaliji – popačeno izpeljavo načela enake volilne pravice in negacijo odločujočega vpliva volivcev na podelitev mandatov.
Da politična skupnost lahko deluje, morajo obstajati določena pravila, na podlagi katerih poteka vsaj osnovna koordinacija družbenega življenja in ki naj karseda učinkovito preprečujejo neželene posledice človeškega sobivanja. Pravna pravila seveda ne predstavljajo edinega normativnega sistema, vendar je dobrobit njihovega obstoja tolikšna, da si v praksi le težko zamislimo skupnost, ki se ne bi tako ali drugače opirala nanje, ko gre za vprašanje koordinacije oz. regulacije družbenih odnosov.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Jedra odločb DKOM
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Potrjen predlog sprememb, ki odpravljajo neustavnost družinskega zakonika
Odbor DZ za delo je z desetimi glasovi za in petimi proti potrdil vladni predlog sprememb družinskega zakonika. Ta sledi odločitvi ustavnega sodišča, s katero je to istospolnim partnerjem omogočilo sklenitev zakonske zveze in posvojitev otrok.
PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Zakon o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva
Zakon o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva (ZZUOPD), ki velja od 10. septembra, zaradi omilitve posledic dviga cen energentov in cen življenjskih potrebščin določa začasne ukrepe na področju socialne varnosti za najbolj ranljive skupine prebivalstva. Gre za energetski dodatek za prejemnike denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, energetski dodatek za invalide in začasen odstop od 27 in 31. člena Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre) ter 17. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS).
>> Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina
Od 10. septembra pa velja tudi Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP), ki zaradi izjemno visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina določa začasni ukrep pomoči za področje gospodarstva.
>> Drugi novi predpisi: UL št. 117 – 118
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Pogoji za pridobitev starostne pokojnine
Tožena stranka je izdala odločbo, s katero tožnici zaradi neporavnanih prispevkov ni priznala pravice do 20 % starostne pokojnine. Sodišče prve stopnje je njen tožbeni zahtevek, da naj se ji prizna pravica do starostne pokojnine, zavrnilo, zoper tako sodbo pa je tožnica vložila pritožbo iz vseh pritožbenih razlogov. Pritožbeno sodišče je s sodbo Psp 129/2022 pritožbo zavrnilo kot neutemeljeno. Ugotovilo je namreč, da navedbe tožnice o nepopolnih davčnih evidencah ter o delnih plačevanjih prispevkov s strani tožnice ne držijo.

STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
Ana Maja Kralj, Jakob Mišič Jančar:
Zdravstveno varstvo prosilcev za mednarodno zaščito
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.