Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Marec 2023, številka 09 / letnik XXI.
>> Je kriterij prisotnosti pri plačilu poslovne uspešnosti res diskriminatoren?
Med delodajalci veliko razburjenja povzročajo stališča Zagovornika načela enakosti v zvezi z nagrajevanjem poslovne uspešnosti. Iz odločitev izhaja, da kriteriji, ki so vzpostavljeni za izplačilo nagrade za poslovno uspešnost, ne smejo temeljiti na razlikovanju delavcev na podlagi njihovih osebnih okoliščin.
V eni od zadev se je izreklo tudi Upravno sodišče. Sledilo je argumentaciji zagovornika, da je takšen kriterij oblikovan nevtralno in velja za vse delavce, vendar je učinek tak, da delavce s specifičnimi osebnimi okoliščinami dejansko postavlja v slabši položaj. To so delavci, ki so bodisi pogosteje bodisi dlje časa odsotni. Med njimi so noseče delavke, delavci s kroničnimi ali dlje časa trajajočimi boleznimi ali poškodbami, delavci s statusom invalida. Uporaba kriterija prisotnosti pri izplačilu poslovne uspešnosti naj bi po navedenih stališčih kršila prepoved posredne diskriminacije, kar pa je vprašljivo.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Obrazložitve zakonodaje
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Tožilcem zaradi znižanja plač pritrdili tudi na delovnem in socialnem sodišču
Delovno in socialno sodišče je izdalo prve sodbe, s katerimi je ugodilo zahtevkom posameznih tožilcev zaradi znižanja tožilskih plač v času epidemije covida-19. Razlika iz naslova začasno znižane plače bo povrnjena vsem tožilcem, zato jim ni treba vlagati zahtevkov za povračilo.
>> Novela ZJN-3D
Državni zbor je sprejel četrto novelo > Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), s katero se v prvi vrsti implementira odločitev Ustavnega sodišča št. U-I-180/19-23, zakon pa se še dopolnjuje z določbami za večjo transparentnost in konkurenčnost postopkov javnega naročanja.
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Pravna veljavnost dejanj stečajnega dolžnika
Pravni posel ali drugo pravno dejanje stečajnega dolžnika, ki je bil opravljen brez soglasja sodišča, je ničen.

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Nov Pravilnik o poklicnih boleznih
25. februarja je začel veljati nov Pravilnik o poklicnih boleznih, ki se bo začel uporabljati 1. maja in določa poklicne bolezni, dela, na katerih se pojavljajo poklicne bolezni, pogoje, ob katerih se bolezni štejejo za poklicne bolezni ter postopek ugotavljanja, potrjevanja in prijavljanja poklicnih bolezni.
>> Drugi novi predpisi: UL št. 25 – 27
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.