Tedensko obvestilo o pravnih novostih
September 2023, številka 39 / letnik XXI.
>> Nadomestilo za privatno reproduciranje pri obnovljenih napravah
O utemeljenosti pravičnega nadomestila za privatno reproduciranje avtorskih del in predmetov nekaterih sorodnih pravic obstaja razmeroma obsežna praksa Sodišča EU, a se v zvezi z njim še vedno pojavljajo nova vprašanja. Eno od njih so obnovljene (ang. refurbished) naprave za reproduciranje, ki odpirajo pomen definicij “prva prodaja” in “nova” naprava, na kateri zakonodaja veže nastanek obveznosti plačevanja omenjenega nadomestila.
Čeprav so evropski sodniki omenjeno nadomestilo razglasili za samostojni pojem prava Unije, ki ga je treba razlagati enotno v vseh državah članicah, pa pri vprašanjih obnovljenih naprav članice nimajo enakih rešitev.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Aktualno
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Obrazložitve zakonodaje
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Državni svetniki izglasovali tri vete, tudi na zakon o povračilu glob iz časa epidemije covida-19
Državni svetniki so izglasovali veto na novelo zakona o Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije (KGZS), na novelo zakona o zaščiti živali in na zakon o povračilu glob iz časa epidemije covida-19.
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Dvom o izvedeniškem mnenju
Zgolj dvom o obstoječem izvedeniškem mnenju ni zadosten razlog, da se pridobi mnenje drugega izvedenca. Potreba po tem se pojavi šele, če so v mnenju (enega ali več izvedencev) nasprotja ali pomanjkljivosti ali če nastane utemeljen dvom o pravilnosti mnenja, pa se te pomanjkljivosti ali dvom ne dajo odpraviti z novim zaslišanjem, z dopolnitvijo mnenja ali z dodatnimi raziskavami.

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Pravilnik o uveljavljanju izplačila nadomestila plače iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na zahtevo delodajalca
Nov Pravilnik o uveljavljanju izplačila nadomestila plače iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na zahtevo delodajalca, ki bo začel veljati 7. oktobra, določa natančnejši postopek uveljavljanja izplačila nadomestila plače iz obveznega zdravstvenega zavarovanja med začasno zadržanostjo delavca od dela, ki ga Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije izplača delodajalcu ali na njegovo zahtevo neposredno delavcu.
>> Drugi novi predpisi: UL št. 99
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS AlertZakonodajna sled ali Pravni kliping.
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.