e-bilten  Številka 171, leto 2024, 14. februarja

Dolgotrajna oskrba – strategije in rešitve
Zakon o dolgotrajni oskrbi, uveden leta 2024, sproža številna vprašanja zaradi demografskih sprememb in kadrovskih izzivov. Starejši želijo preživeti zadnja leta doma, vendar socialne storitve in kadrovska stiska omejujejo to možnost. Pretekle iniciative za izboljšanje dolgotrajne oskrbe niso prinesle rešitev, kar povečuje breme za družine in skupnosti. Dva nedavna zakona o dolgotrajni oskrbi kažeta na prizadevanja za premik, a potrebe in rešitve se še vedno iščejo, ob tem pa se poudarja pomen medgeneracijske solidarnosti in prilagajanja rešitev prihodnjim potrebam.

Preberite več>>

Razlika med kriminalističnoobveščevalno in obveščevalno dejavnostjo
V slovenskem prostoru se obveščevalna dejavnost deli na obveščevalno, protiobveščevalno in varnostno zvrst. Kriminalističnoobveščevalna dejavnost spada v varnostno zvrst in se osredotoča na preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, medtem ko obveščevalna zvrst, ki ne vključuje policijskih pooblastil, podpira odločitve z zbiranjem in analizo informacij za zunanje, varnostne, obrambne in gospodarske interese.
Novela Zakona o kazenskem postopku – uskladitev z evropskimi direktivami in odločbami Ustavnega sodišča
Novela ZKP-P na podlagi ugotovljenih neustavnosti spreminja nekatere prikrite preiskovalne ukrepe in spreminja suspenzivnost predloga za nadomestno izvršitev kazni zapora. Z evropsko zakonodajo usklajuje določbe o pravici do zagovornika in pravice mladoletnikov v kazenskih postopkih.
Napovednik izobraževanj

Izpostavljene vsebine iz zadnjih št. glasila Uradni list RS

 

Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., Dunajska cesta 167, Ljubljana