Tedensko obvestilo o pravnih novostih

 

 

April 2024, številka 15 / letnik XXII.

 
>> Ali disciplinska ali kazenska odgovornost odvetnika?
Odvetniki svoj poklic opravljajo na podlagi ustavne določbe kot del pravosodja. Odvetništvo je skladno s 137. členom Ustave Republike Slovenije kot del pravosodja samostojna in neodvisna služba, ki jo ureja zakon.
Zakon o odvetništvu v 1. členu določa, da je odvetništvo kot del pravosodja samostojna in neodvisna služba in da odvetništvo opravljajo odvetniki oziroma odvetnice kot svoboden poklic, pravica opravljati odvetniški poklic pa se pridobi z vpisom v imenik odvetnikov oziroma odvetnic, kamor se vpisujejo tudi odvetniške družbe.
 
 

>> Nadaljevanje članka

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Obrazložitve zakonodaje
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
     
 
>> Novela B Zakona o javni rabi slovenščine (ZJRS)
Državni zbor je 4. aprila 2024 sprejel novelo B > Zakona o javni rabi slovenščine (ZJRS), ki bo začela veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu. Novela prinaša tri glavne novosti – opredeljuje javno rabo slovenščine, posodablja zagotavljanje zaščite slovenščine v digitalnem okolju ter usklajuje določbe o inšpekcijskem nadzoru z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru (ZIN), določbe o globah pa z Zakonom o prekrških (ZP-1).
>> Vlada potrdila spremembe Zakona o glasbenih šolah
>> Svoboda izražanja na družbenih medijih
>> Evropski parlament potrdil evropski pakt o migracijah in azilu
>> Z Uredbo Evropske unije od oktobra 2025 dalje do enotnih pravil političnega oglaševanja
>> Na Evropskem sodišču presenetljiva zmaga ruskih oligarhov zaradi EU-sankcij
>> ESČP: Švica kršila človekove pravice s pomanjkljivo podnebno politiko
 
 

>> Celoten izbor aktualnih novic

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
     
 
>> Davčno izogibanje
Ko davčni organ v inšpekcijskem nadzoru ugotovi, da je prišlo do nedovoljenega davčnega izogibanja, naloži plačniku davka plačilo davka, ki bi moral biti plačan (če ne bi bilo nedopustnega ravnanja). Vendar pa mora, če je v zvezi z istim gospodarskim (ekonomskim) dogodkom davčni zavezanec že plačal določen davek, upoštevati to plačilo kot delno plačilo tega davka.
 
 

>> Največja z zakonodajo povezana zbirka sodne prakse – že več kot 235.620 judikatov slovenskih sodišč

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
     
 
>> Spremembe Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (primerjalnik)
Državni zbor je 26. marca 2024 sprejel novelo F > Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI), ki bo začela veljati 20. aprila. Novela (med drugim) zakon usklajuje z 90. členom Ustave Republike Slovenije (URS), v katerem je določen zakonodajni referendum, in celovito ureja referendumski spor. >> Več
>> Spremembe Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (primerjalnik)
Cilj druge novele > Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov je preprečiti in zmanjšati uporabo elektronskih cigaret med mladimi ter s prepovedjo kadilnic zaščititi prebivalce pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu v zaprtih javnih in delovnih prostorih. >> Več
>> Zakon o izvajanju Uredbe (EU) o enotnem trgu digitalnih storitev (ZIUETDS)
>> Spremembe Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (primerjalnik)
>> Spremembe Zakona o spodbujanju investicij (primerjalnik)
>> Spremembe Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti (nova tarifna priloga )
>> Razlage Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS (primerjalnik)
>> Pravilnik o dodelitvi pomoči za spodbujanje digitalne vključenosti
>> Spremembe Odredbe o številu mest državnih tožilcev (primerjalnik)
 
 

>> Drugi novi predpisi: UL št. 29 – 31/2024

STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
     
   
Mateja Hren:
Pravica do plačanega letnega dopusta v novejši sodni praksi Sodišča Evropske unije
  dr. Ana Jereb:
Pomen mednarodnega povezovanja sodnikov za krepitev vladavine prava
Pia Florjančič Požeg Vancaš:
O paradoksu predčasno zaključenega bolniškega staleža
  Špela Stare, Mojca Zorko:
Predlog novega zakona o medijih ne prinaša pričakovanega napredka pri ohranjanju kakovostnega novinarstva
 
 

>> Vsi strokovni članki iz pravnih publikacij

 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.