e-bilten  Številka 157, leto 2023, 11. januarja

Kaj prinaša novi Zakon o zaščiti prijaviteljev?

Predlog Zakona o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) z namenom zaščite javnega interesa celovito ureja varnost prijaviteljev kršitev predpisov, ki se nanašajo na njihovo delovno okolje. Določa pogoje, pod katerimi je prijavitelj upravičen do zaščite, obveznost varstva njegove identitete ter zaščitne in podporne ukrepe.

Preberite več>>

Z uspešno registracijo blagovne znamke se naše delo šele dobro začne

Zavedanje o pomenu registracije blagovne znamke je v Sloveniji na visoki ravni. Družbe se večinoma zavedajo pomena intelektualne lastnine in ena prvih, na katero posamezniki pomislijo ob tem pojmu, je prav blagovna znamka. Na splošno pa opažamo prepričanje, da je pri blagovnih znamkah pomembno samo, da sta izbrana zapomnljivo ime ali logotip, manj pozornosti pa se namenja postopkom pred registracijo in še zlasti pomenu aktivnega ravnanja po uspešni registraciji.

Preberite več>>

ZVOP-2 začne veljati 26. januarja 2023

Skoraj pet let zamude, a vendarle – Državni zbor je sprejel ZVOP-2, ki je bil 27. decembra 2022 tudi objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Veljati začne 30. dan po objavi.

Kaj nam v praksi prinaša novi zakon o varstvu osebnih podatkov?

Preberite več>>

Kaj prinaša novela Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti?

Novela ZEPDSV-A z namenom odpravljanja težav, ki so se pri uporabi zakona pojavile v praksi, dopolnjuje opredelitev delavca in delodajalca in med drugimi uvaja elektronsko vodenje evidence o izrabi delovnega časa, dopolnjuje podatke, ki se vanjo vpisujejo, uvaja obveznost njenega hranjenja in delavcem zagotavlja pravico do vpogleda.

Preberite več>>

Napovednik izobraževanj

 

Izpostavljene vsebine iz zadnjih št. glasila Uradni list RS

 

 

Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., Dunajska cesta 167, Ljubljana