Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Maj 2023, številka 21 / letnik XXI.
>> Zastopanje stranke s strani odvetnika, zaposlenega v odvetniški družbi
Poleg drugih subjektov v pravnem prometu kot pooblaščenke pogosto nastopajo tudi odvetniške družbe, ki po pooblastilu, splošnem ali posebnem, v imenu in za račun pooblastitelja sklepajo pravne posle s tretjimi osebami oziroma podajajo druge pravno zavezujoče izjave v imenu in za račun pooblastitelja.
Zato se predmetni prispevek ukvarja z vprašanjem, kakšna so pooblastila odvetnika, zaposlenega v odvetniški družbi, za zastopanje stranke v pravnem prometu oziroma kdo je na podlagi pooblastila, danega odvetniški družbi, pooblaščen za izražanje volje v imenu in za račun stranke.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Obrazložitve zakonodaje
AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Predlog prenovljenega zakona o dolgotrajni oskrbi za kratek čas dan v javno razpravo
Predlog prenovljenega zakona o dolgotrajni oskrbi pristojnosti, ki so bile razdeljene med ministrstvo za zdravje in ministrstvo za delo, združuje pod ministrstvo za solidarno prihodnost. To po oceni pripravljavcev zakona pomeni poenostavljeno urejanje, odločanje in postopke izvajanja sistemskih in administrativnih aktivnosti na področju dolgotrajne oskrbe.
>> Zakon o zaščiti prijaviteljev – iztekel se je rok za vzpostavitev prijavnih poti
23. maja 2023 se je iztekel rok za vzpostavitev notranjih in zunanjih prijavnih poti po Zakonu o zaščiti prijaviteljev, in sicer za državne organe in za zavezance v zasebnem sektorju z več kot 250 zaposlenimi. Osebe, ki zaznajo kršitev predpisov v svojem delovnem okolju, lahko to prijavijo v svoji delovni organizaciji. Zaupniki, ki bodo obravnavali njihovo prijavo, ne smejo razkriti identitete prijaviteljev. Prijavitelj poda zunanjo prijavo organu za zunanjo prijavo, ki je pristojen za obravnavo prijavljene kršitve glede na njegove pristojnosti in naloge.
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
>> Zvišanje kazni
Višje sodišče je zvišalo denarno kazen, pri čemer je upoštevalo težo in način storitve kaznivega dejanja, spregledalo pa ni niti dejstva, da je bilo kaznivo dejanje storjeno iz koristoljubja.

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Ugotovitev neskladnosti devetega odstavka v zvezi s 1. točko drugega odstavka 112. člena ZFPPIPP z Ustavo
Ureditev, po kateri je stečajni upravitelj s trenutkom pravnomočnosti obtožnice oziroma razpisane glavne obravnave v zvezi s katerimkoli kataloškim kaznivim dejanjem v vsakem primeru suspendiran, ni sorazmerna s ciljem zagotavljati zaupanje v delovanje upraviteljev in objektivno integriteto postopkov insolventnosti, je presodilo Ustavno sodišče v odločbi v zadevi U-I-414/20 z dne 3. 5. 2023. Zato je ugotovilo, da je deveti odstavek v zvezi s 1. točko drugega odstavka 112. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) v neskladju z Ustavo Republike Slovenije (URS). >> Več
>> Drugi novi predpisi: UL št. 57
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.