Tedensko obvestilo o pravnih novostih
Februar 2023, številka 07 / letnik XXI.
>> Alternativa hitremu noveliranju zakonov: sprememba Poslovnika Državnega zbora
Novela > Zakona o finančni upravi je spodbudila široko javno razpravo ne samo zaradi posameznih domnevno ustavno spornih zakonskih rešitvah in načinu njihove obravnave, temveč tudi zaradi ureditve zakonodajnega postopka po sprejemu odložilnega veta Državnega sveta. Slednje predvsem v luči možnosti, ki jih imajo poslanci v postopku ponovnega odločanja, ko je ugotovljeno, da eden ali več členov zakona, ki ga je sprejel Državni zbor, ni dobrih, so morebiti protiustavni, ne upoštevajo stališč interesnih združenj, strokovnih mnenj ali jim nasprotuje večji del javnosti.
Veljavni poslovniški možnosti, ki jih ima na razpolago Državni zbor v postopku ponovnega odločanja o zakonu po vložitvi odložilnega veta Državnega sveta, sta slabi. DZ lahko sprejme zakon vključno s spornimi členi, pri čemer se vladajoča koalicija ali vlada zaveže, da bo po uveljavitvi zakona v zakonodajni postopek vložila predlog novele zakona, s katero bo novelirala sporne člene zakona. Druga možnost, pravzaprav še slabša, pa je, da DZ v postopku ponovnega odločanja zavrne zakon v celoti, vladajoča koalicija ali vlada pa pred zavrnitvijo zakona zagotovi, da bo nemudoma pripravila novelo zakona, ki bo identična prejšnji noveli zakona, vendar brez spornih členov.

V DANAŠNJEM TEDNIKU:
› Novosti
› Obvestilo
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
NE SPREGLEJTE
Letno poročilo o delu Oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri Specializiranem državnem tožilstvu RS za leto 2022
OBVESTILO
>> Želite preizkusiti prvega pravnega klepetalnega robota v Sloveniji?
Prijavite se na brezplačno testiranje prvega pravnega klepetalnega robota v Sloveniji, ki smo ga s pomočjo umetne inteligence naučili delovnega prava.

Klepetalni robot (chatbot) je prvi korak na poti do celovitih storitev s podporo umetne inteligence, ki bodo pravnikom v pomoč pri raziskovanju, analiziranju in razumevanju pravnih vsebin.

AKTUALNO – POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA
>> Začasno znižanje plač tožilcem med epidemijo je bilo v neskladju z ustavo
Ustavno sodišče je odločilo, da je bilo 30-odstotno znižanje plač državnim tožilcem med epidemijo koronavirusa v neskladju z ustavo. Ukrep je bil sicer namenjen pridobitvi sredstev za financiranje ukrepov države v epidemiji. Ustavno sodišče se je osredinilo na presojo ustavnosti izpodbijane zakonske določbe le v obsegu, v katerem se je ta nanašala na državne tožilce. Ustavno sodišče je izpodbijano ureditev presojalo z vidika njene skladnosti z načelom varstva zaupanja v pravo, ki posamezniku zagotavlja, da mu država njegovega pravnega položaja ne bo poslabšala arbitrarno.
>> Komisija zaradi odlagališča odpadkov v Bukovžlaku znova toži Slovenijo
Evropska komisija se je odločila za novo tožbo proti Sloveniji na Sodišču EU. Država namreč ni pravočasno odstranila nezakonitih odpadkov v Bukovžlaku. Sloveniji v primeru nadaljnjega neukrepanja grozi finančna kazen.
IZBRANO IZ SODNE PRAKSE
Izvedenec o ponarejenem podpisu
Okrajno sodišče je na podlagi mnenja izvedenca obtoženko oprostilo obtožbe zaradi storitve dveh kaznivih dejanj ponarejanja listin po prvem odstavku 251. člena > Kazenskega zakonika (KZ-1). Državna tožilka se je zoper takšno odločitev pritožila zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE – MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO
>> Novela Zakona o državnem svetu
22. februarja bo začela začela veljati novela B > Zakona o državnem svetu (ZDSve), ki pomeni uskladitev ZDSve z odločbo Ustavnega sodišča v zadevah U-I-349/18-7, Mp-1/18-31 in Mp-2/18-30 z dne 29. novembra 2018. Z njo je Ustavno sodišče ugotovilo, da je 50. člen ZDSve zaradi pomanjkljivega pravnega varstva v postopku volitev v Državni svet v neskladju z Ustavo Republike Slovenije (URS). Zdaj omenjena novela ZDSve celovito ureja volilni spor pri volitvah v Državni svet. >> Več
>> Novela Zakona o državni upravi
Novela > Zakona o državni upravi (ZDU-1), ki je začela veljati 14. februarja, opredeljuje pristojnosti posameznih ministrstev in prenos pristojnosti oziroma delovnih področij v skladu s spremembami zakona o vladi, potrjenimi na referendumu. Novela vpliva še na 39 drugih zakonov. >> Več
>> Drugi novi predpisi: UL št. 17 – 20
STROKOVNI ČLANKI – IZBOR TEDNA
Nejc Avbelj, dr. Suzana Pecin:
Strokovnost komisij na področju kulture
NOVI ZAKONI – OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.